STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021 

.

Wabliefteru asteblieft? Volkse plaatsaanduidingen

Je zal maar een nieuwbakken Gentenaar zijn die met een ‘oude’ Gentenaar aan de praat geraakt. Die mens zou bij ‘de drei toorekes‘ wonen, zijn vrouw zou zijn opgenomen in de Bijloke voor een operatie. Hopelijk is de operatie geslaagd en is ze intussen niet “bij Kiekepuut“.

 

Een kwalijke herinnering in Sint-Amandsberg…

Volkstuintjes én bouwvergunningen op een gifbelt. Dit was de schimmige 20ste eeuw, met uitlopers tot recent.

 

 

Verloedering en verpaupering in het Prinsenhof

De Gentse politie schreef in een rapport uit 1955 over de erbarmelijke levensomstandigheden en over de immoraliteit van de bewoners, incluis: dronkenschap, misbruik van vertrouwen, overspel en onderhoud van bijzit…

 

Kerkhof Mariakerke getuigt van historische polemiek

Onder de kerktoren van Mariakerke ligt een kerkhof dat iets bezit dat je elders niet zult vinden: een bisschoppengalerij! Maak uitgebreid kennis met het kerkhof en haar historische context.

 

 

Vier vragen over Gent. 1. Het “hol” van het Patershol.  2. Het “gat” in Ingelandgat. 3. Welke Cirk’s zijn er? 4. Zijn er twee Panden in Gent?

 

 

Ophanging en onthoofding voor intriganten geuzenvervolging

Hoe de inquisitie werd misbruikt om persoonlijke vetes te beslechten. Kortrijkzanen gefolterd in Gravensteen en ter dood veroordeeld op het Sint-Veerleplein.

 

 

Expo filmaffiches in de Krook

Tientallen oude affiches die één of andere film aanprijzen in één of andere Gentse cinemazaal – tussen 1938 en 1961 – hangen op de eerste verdieping van de stadsbibliotheek.

 

Gentse brouwer van Celta pils behoorde tot de top

Vanaf het Interbellum tot een eind in de jaren zeventig, stond aan de Koepoortkaai de grote bier- en limonadebrouwerij van Aimé Meiresonne. Aimé en zijn zus Céline waren voortdurend succesvol, maar toen Céline stierf en Aimé oud werd, ging het bergaf.

 

Anseele beschreef de hel waaruit de arbeiders waren ontsnapt

Edward Anseele, Gents socialistisch voorman, herinnerde er de jongelingen van die tijd aan [1934!], dat ze hun ‘welstand’ niet als vanzelfsprekend mochten ervaren, noch dat die er vanzelf gekomen was.

 

Dagblad ‘Vooruit’ was niet zomaar een krant

Het was een strijdros, waarmee Edward Anseele, en met hem vele anderen, ten strijde getrokken zijn. De quasi honderd jaar geschiedenis van de krant leverde heel veel gedenkwaardige gebeurtenissen op. Je ontdekt ze in een tentoonstelling.

 

Over Gentbrugse Lusthoven

Gentbrugge kende haar 19de eeuwse lusthoven. Er waren er drie: kasteel Coninxdonck, het Braemkasteel en kasteel Vilain.

 

 

Bye bye (wandel)busje

Na het bannen van de commerciële paardenkoetsen, zullen we nu ook de Wandelbusjes moeten uitwuiven. Net nu het gratis blauwe busje een vertrouwd beeld in de stad begon te worden. Bekijk onze video

 

Het cafétijdperk aan de Boudewijnstraat

Allicht was de Prins Boudewijnstraat, bij het station, van het meest bruisende dat de jaren ’70-’80 te bieden had in Gent. Het was een stevige uitgaansstraat met tal van cafés, dancings, frituren. Haast niets is daarvan overgebleven.

 

Woonproject Alsberghe-Van Oost liet vier decennia op zich wachten

Het duurde van de aktiviteitenstop van de fabriek in 1978 tot 2010 alvorens gebouwd werd. Het geplande woon- en werkproject liet vier decennia op zich wachten. Het werd een hindernissenparcours.

 

10j geleden veranderde het Braunplein van aanblik

Het is tien jaar geleden dat het Emile Braunplein heraangelegd werd. In 2011 was het plein heraangelegd. Tot 1960 stonden er nog huizen op. In 995 stond er de wieg van Gent.

 

Gent en de Gentenaar waren nooit in de ban van de bloemenmand

Bloemist Jos De Troyer creëerde in 2000 de “grootste bloemenmand ter wereld” en kreeg hiervoor een vermelding in het Guinness Book of Records. Hij ontketende ook ongewild een golf van verontwaardiging: van in de horeca tot in het stadhuis.

 

“Ter Keien”, waar de cafeetjes talrijk zijn

Over de oorspong van deze straatnaam ‘Klein Turkije’ wordt aangenomen dat de ‘ter keien’ de juiste uitleg is. We bekijken de huidige cafés en mijmeren over de vroegere cafés.

 

Meisjes van plezier aan de Zuid in 1983 versus 1955

Een reisgidsje over Gent uit 1983 voor de genotzoeker, en een politierapport uit 1955 werpen een licht op de (on)zeden in de rosse buurt aan de Zuid.

 

 

Museum Guislain: een Gentse “zot” maakte ‘Waanzin’

De Gentse kunstenaar Dees De Bruyne maakte dertig jaar geleden in het Guislain de expo ‘Waanzin’. Dees woonde even in het museum en gunde de wereld een blik achter de muren van het PC, toen hij een Humo-journalist er een rondleiding gaf.

 

Napoleonistenloge en ‘Salon Napoleon’ aan de Coupure

Na zijn dood was Napoleon in Gent zeker niet door iedereen vergeten. Er werd een genootschap of een loge opgericht van Napoleonisten. Die richtte o.m. een praalgraf op op Campo Santo.

 

Napoleon en de Kozakken in Gentbrugge

Zwervende Russische kozakkenlegers op jacht naar Franse legers streken neer in Gent. Na hun kampement op de heide van Gentbrugge werd hun aanwezigheid vereeuwigd, gezien de plek sindsdien “Moscou” genoemd wordt.

 

De Franse koning Louis XVIII vluchtte naar Gent

De Franse koning verbleef in Hotel d’Hane Steenhuyse in de Veldstraat toen Napoleon ontsnapt was uit zijn ballingschap op Elba. Graaf d’Hane had hem uitgenodigd en kreeg daar snel spijt van.

 

Spookhuis naast ‘Hôtel de la Préfecture’ aan de Nederschelde

In de Franse Tijd, toen nog statige gebouwen langs de oever van de Nederschelde lagen waar nu het Laurentplein is, was er een “Spookhuis”.

 

 

Napoleon en de gedeeltelijke afbraak van de Sint-Pietersabdij

Als de Franse revolutionairen kerken en kloosters plunderden en de geestelijken verjoegen, nam Napoleon Bonaparte wat overbleef in beslag. In het geval van de Sint-Pietersabdij kwam daar bovenop nog de verminking van het gebouwencomplex.

 

Inbeslagname goederen geestelijken en begijnen in de Franse Tijd

Revolutionaire plunderden kerken en kloosters. Napoleon nam hun bezittingen in beslag. Het voorbeeld van Het Pand aan Onderbergen.

 

 

Lieven Bauwens, compaan van Napoleon

Napoleon Bonaparte bracht een bezoek aan Lieven Bauwens’ katoenfabriek in het Kartuizerklooster aan het Fratersplein in 1803. Bauwens maakte o.a. uniformen voor de soldaten.

 

Tijdelijke en permanente praalmonumenten voor Napoleon

Twee praalmonumenten in Gent verwijzen rechtstreeks naar Napoleon. Eén op de Zandberg en één op Campo Santo. Een aantal andere zijn verdwenen.

 

Wat had Napoleon met Gent te maken?

Gent had duidelijk met Napoleon en diens gezag te maken! Maar welke was nu de impact die keizer had op de stad? Welke sporen liet hij achter? Welke zijn verdwenen? Wat bracht hij hier teweeg? Lees ons dossier in afleveringen.

 

Sint-Amandsberg was vroeger bloemengemeente!

Wist je dat de gemeente naast haar beroemde begraafplaats, haar begijnhof…, ook beroemd was voor haar bloemisterijen? Hierna vind je enkele voorbeelden van overgebleven “sporen” van bloemisterijen.

 

Gent: het nieuwe “Venetië van het noorden”

Als je uitgaat van Nano’s foto’s verdient niet Brugge – ofte “Bruhhe” – het predicaat “het Venetië van het noorden”, maar Gent. Bekijk onze video

 

 

De verdwenen burcht van Wondelgem

Waarom ligt de Jan Yoensstraat bij de Maisstraat? Omdat deze aanvoerder van de Witte Kaproenen aldaar het kasteel van graaf Lodewijk van Male in brand stak…

 

Afsnee: romaanse kerk, landgoed Buysse en grafzerk de Hemptinne

Je vindt er een romaans kerkje dat in oorsprong uit de 12de eeuw stamt. Op het kerkhof ligt het graf van de industrieel Charles de Hemptinne. Vlakbij is het grote huis van de familie Buysse. Dit alles aan de boord van de Leie.

 

 

Bewoners beide verkrotte “Panden”: vuil en immoreel

Na de oorlog waren zowel Het Pand aan Onderbergen, net als dixit “Het Pand” in het Patershol, luizige woonkazernes voor de onderste laag van de bevolking. Een politierapport van toen was vernietigend voor de toenmalige bewoners en hun verwilderde zeden.

 

Nog meer sloop-, bouwwerven en projecten

Addendum bij de driedelige reeks ‘Gent met haar veranderende skyline’ (Delen I, II en III – zie onder).

 

 

Lodewijk en Marie Lievevrouw-Coopman: bezeten door verhalen en toneel

Marie, onderwijzeres, was ook schrijfster van verhalend proza en toneelwerk. Lodewijk was – onder veel meer – toneelmeester bij de toneelafdeling van het Van Crombrugghe’s Genootschap.

 

Meest verrassend in 2020

Bij onze zwerftochten tijdens het jaar dienden zich verrassende gebeurtenissen aan. Anderzijds probeerden we zelf, voor jou lezer, verrassingen te creëren.

 

Gent, met haar veranderende skyline – Deel III 

Ook in zuidelijk Gent zijn er bouwwerven. Het meest opmerkelijke was dit aan de De Deynestraat. Lees en bekijk Deel III: bouwwoede in zuidelijk Gent

 

 

Gent, met haar veranderende skyline – Deel II

Van het Bijgaardehof tot de Moutstraat: overal zijn er bouwwerven. Lees en bekijk Deel II: midden Gent

 

 

Gent, met haar veranderende skyline – Deel I

Nooit eerder zagen we in Gent een bouwwoede zoals ze zich de laatste jaren manifesteerde. Overal rijst beton uit de grond. Lees en bekijk Deel I: bouwwoede in Noordelijk Gent

 

Een bezoek aan het hernieuwde STAM

Het STAM – aan de Godshuizenlaan – heropende op maandag 7 december. Het museum bestaat tien jaar en trok een nieuw kleedje aan.

 

 

De dagen voor de wapenstilstand bij de Schelde in Eke in 1918

Aan Eke ‘Het Sluis’ staan borden die WO I in herinnering brengen, meer in het bijzonder: de gevechten langsheen de Schelde. Bekijk de borden

 

 

Je weet eerst niet goed wat je ziet…

Het typische van deze stadswandeling is dat je sommige taferelen eerst buiten de context, en vervolgens binnen de context ziet. Bekijk de foto’s

 

 

Gent door de ogen van een Amerikaan

Het is schattig hoe een Amerikaan naar Gent kijkt: wij, Gentenaars, hebben heel veel kathedralen, en we wonen in zeer smalle huisjes die we van Amsterdam hebben nageaapt. Maar bovenal: de Amerikaan-in-kwestie is gek van Gent!

 

1 november: UPDATE Zuiderbegraafplaats (in een video)

Zonder woorden

 

 

 

Bus- & tramdrukte aan het station

Zonder woorden. Bekijk onze video

 

 

 

Frans de Potter over het oude Sint-Denijs-Westrem

Edellieden in kastelen en boeren op hun land, in de schaduw van de Sint-Pietersabdij. Dit is in een notendop wat oud Sint-Denijs-Westrem was.

 

 

De cycloop zonder broek

Een hardnekkig gerucht dat dit reuzengroot beeld van een eenogige naakte man langs de E17 in Waregem niet hetgene zou zijn als dat van ‘Over The Edges’ schijnt half te kloppen.

 

Vroeger [op de Korenmarkt], was het allemaal …

Enkele wetenswaardigheden van “de tijd van toens” met betrekking tot de Korenmarkt. Zoals bv.: het café van Gloria in de fik zien gaan… Het stond in Gentblogt.be in 2005, geschreven door Huug zaliger!

 

1973? Hotsy Totsy!

De geschiedenis van de ‘Hotsy Totsy Club’ is hoofdzakelijk verbonden aan Guido Claus en zijn vrouw Motte. Het verhaal startte in 1973. Broer Hugo Claus – en met hem vele andere BV’s – maakten van deze plek hun tweede thuis.

 

Het ‘GUM’ aan de Plantentuin

Het wetenschapsmuseum opende haar deuren. “Meer nog dan op het eindproduct van wetenschappelijk onderzoek, wil het GUM de klemtoon leggen op de denkprocessen en de praktijken erachter”.

 

Kanttekeningen bij de Rabotwijk

Als ge “van de Kerkstroate” waart, waart ge achterlijk. In 1870 werd de wijk achter het Rabot aangelegd, en die ging door voor “modernistisch”. De Kerkstraat lag in het oude deel.

 

Méér stadspaleizen

Het vervolg op de vele mooie grote stadshuizen uit de 18e eeuw: Hotel Vanden Meersche, Huis Papillon, Hotel De Coninck, Hotel Raveschoot, De Vijf Helmen en Huis De Valk.

 

 

Gravensteen, een impressie

Ooit een versterking tegen de Vikingen, daarna een stenen kasteel. We liepen er doorheen. Bekijk onze video

 

 

Lijkkoetsen naar gelang je sociale klasse

In een tijd dat de samenleving grondig opgedeeld werd in sociale klassen – de tijd van paard en kar/koets – werden bij het lijkenvervoer maar liefst vijf sociale klassen onderscheiden: van pover naar majestueus.

 

Boudewijn met de IJzeren Arm schaakt Judith

Het is Kerstmis 861. De voorlopig nog onbeduidende maar erg ambitieuze Boudewijn met de IJzeren Arm heeft zich zopas met geweld een bruid verschaft.

 

 

Werregarenstraat ofte “Graffitistraatje”

Dit kronkelige steegje tussen de Hoogpoort en de Onderstraat wordt, naar haar uitstraling, ook het “Graffitistraatje” genoemd.

 

 

Nog “tastbaar” in Ingelandgat: Jozef Guislain en Jean-Baptiste Van Goethem

In de 19e eeuw werd Jozef Guislain er geboren. Zowat een halve eeuw daarvoor woonde Jean-Baptiste Van Goethem er in een stadspaleis.

 

 

Sint-Annakerk. Indrukken

Een buurtkapel, gewijd aan Catharina van Alexandrië, aan de oude weg naar Brussel stond er in de 18e eeuw in een barokke uitvoering. Deze kapel zal een eeuw later vervangen worden door de Sint-Annakerk.

 

Sint-Jacobskerk. Indrukken

Op deze plaats werd in 1093 een eerste houten kerk gebouwd, toegewijd aan de heilige Jacobus.

 

 

Nederpolder 1. De poort van ‘Kindsheid Jesu’ zwaaide open

Er werd de afgelopen flink gerenoveerd aan de Nederpolder 1. De poort van het domein – die ooit edelen en later zusters en langer geleden ook gewone stervelingen herbergde – ging even open voor het publiek.

 

Sint-Niklaaskerk. Indrukken

De Sint-Niklaaskerk is een schoolvoorbeeld van de Scheldegotiek – de opvolger van de romaanse bouwkunst die stand hield tot in de 16e eeuw. Bekijk onze video

 

Sint-Michielskerk, een impressie

De monniken van de Sint-Baafsabdij hadden in 1105 het initiatief genomen om op de plek van de huidige Sint-Michielskerk een kerk op te richten, als tegenzet voor de bouw van de Sint-Niklaaskerk…

 

In en om het station. Een impressie

Zonder woorden. Bekijk onze korte video

 

 

 

Sint-Baafskathedraal, een impressie

Zonder woorden. Met kunst van Sophie Kuijken. Bekijk onze korte video

 

 

Minder gekende aspecten van de Groentenmarkt

Over: de houten huizen die voorheen op de plek van het bankgebouw stonden, over de ‘Grote Steur’ en allerlei over het ‘Groot Vleeshuis’.

 

 

Wat is het probleem van Shopping Gent Zuid?

Van koudwatervrees, over ‘nieuwe gewoontes’, tot een versleten winkelbeleving. Binnen dit breed bestek brengen lezers van facebook redenen aan waarom het niet zo goed gaat met Shopping Gent Zuid.

 

Shopping Gent Zuid: het loopt niet storm

De winkels zijn nu bijna een maand open. De toeloop is mager. Vindt de consument zijn weg niet meer? Of heeft vooral “de Zuid” een probleem?

 

 

STADSBLOG MAGAZINE 05

Kozakken in ‘Moscou’, cinema’s, Romain, ratten in Hof ten Walle. Wat de ‘Gentse Gidsen’ voor hun nieuwsbrieven kozen uit persblog.be

 

 

STADSBLOG MAGAZINE 04

Iepensteeg, Stropkes, verf aan de Lieve, steden lonken… Wat van persblog.be in de ‘DeWereldMorgen‘ community verscheen en soms de cover haalde van de online krant …

 

 

Buurt van theater, ‘Star Pils’ en ‘De Vliegenvanger’…

Nieuwpoort doet een bel rinkelen i.v.m. het ‘Nieuwpoorttheater’. De straat – en de hele gebuurte – werd voorheen ook bepaald door brouwerij Excelsior. En dan heb je nog de Ijkmeesterstraat en de Sint-Jansdreef…

 

“Gault & Millau” voor de plattebeurshouder

 Is restaurant ’t Oud Konijntje voor de gevulde beurs, dan is het in de Komijnstraat: Poverello ! Meer: Parnassus,  ’t Oud PostjeDe Knoop, ’t Toreke, Voorheen: Huize Triest

 

 

Patershol, culinaire hartstilstand

Op de site van de Stad Gent wordt het Patershol aangeprezen als “het culinaire hart van Gent”. Omwille van COVID-19 lijkt het daar al maanden eerder “de culinaire hartstilstand van Gent”.

 

20j geleden zetten Hoet & co de stad op stelten

De openlucht tentoonstelling ‘Over the Edges’ maakte Gent 20 jaar geleden onsterfelijk in binnen- en buitenland. Niemand vergeet de hespzuilen van Jan Fabre…

 

Gent’s kantwerk voor de keizerin en de koningin

Alles begon met het meisjesweeshuis ‘de Blèwe Meiskes‘ die werkten volgens het procédé van Zuster van O. L. V. Visitaite, Virginie. Hoewel, ook in de 18e eeuw werd kant gemaakt in Gent en voor niemand minder dan de keizerin!

 

Kraanmannen uit de Voorhavenkaai vertellen

Oude kraanmannen praten honderduit over hun vroegere werk. Bv. over het aan wal hijsen van oude paarden bestemd voor salami…

 

 

In Verapaz moet niemand werken

Er bestaat een liedje over. Nu komt tussen Dok Noord en Oude Dokken een brug met die naam. Wat bindt Gent met Verapaz in Guatemala?

 

 

Spaanse dienstmeiden van de Voormuide

Toen in Gent in de jaren 1960 geen Vlaamse dienstmeiden meer te vinden waren, deed de burgerij een beroep op Spaanse “import” via een winkeltje aan de Voormuide: ‘Au Malaga’.

 

Over schippers, feestgedruis en huwelijksbootjes

Het Neuseplein is weinig bekend omdat… het nog nauwelijks bestaat. Het kwam tot leven wanneer de tolpoort viel en ging dood wanneer de ring werd aangelegd. Maar of het plein en haar omgeving geleefd heeft!

 

Tierenteyn. “Sire, die kwestie is erg ingewikkeld!”

Stel dat koning Boudewijn naar Gent was gekomen voor een bezoek aan Tierenteyn… Zodat men hem had kunnen uitleggen hoe ingewikkeld de familiekwestie was…

 

 

Als Abrahamstraat “Rue de la Vieillesse” wordt…

De Franse Tijd bracht letterlijke of absurde vertalingen van Vlaamse straatnamen. Zo werd Ham ‘rue du Jambon’. Ook waren er de nationalistisch getinte Franse straatnamen. Zo werd de Kouter plotseling ‘Place d’Armes’.

 

Fietstocht doorheen het COVID-19-geteisterde Gent

Een fietstocht, door quasi verlaten Gentse straten, startte bij de Minardschouwburg naar Korenmarkt, Kraanlei en Vrijdagmarkt, en daarna naar de Zandberg, de Bisdomkaai en de Koepoortkaai…

 

Op de kaart: Evenementen & Rommelmarkten

Op deze ‘Wijk op de kaart‘ vind je, geprojecteerd op een map van Gent, de link naar evenementen en rommelmarkten die in persblog.be uitvoerige aandacht krijgen.

 

 

Het Coliseum en meer fraais van Geo Henderick

Hij was een belangrijk Gents architect in ‘Art Nouveau’. Bijzonder: het laatste uitzicht van het gesloopte Coliseum op de Kuiperskaai was van zijn hand.

 

 

Ook zuster van Hubert en Jan Van Eyck schilderde

Jan had twee broers, Hubert en Lambert, en een zus Margareta. Allen schilders. Over Margareta is verwarring, omdat ook de echtgenote van Jan zo heette. Haar afbeelding staat op een gevel aan de Vlaamse Kaai.

 

Gij allen die hoest, neem een Katrienspek!

In de kelder van ‘Hotel Ligny’ in Onderbergen bakte Katrien Vandermaelen vanaf 1870 haar fameuze ‘Katrienspekken’. Elza Guyssens (en Prosper) volgde haar op.

 

Wijk op de kaart: Gent-Noord-West

Geprojecteerd op een map van Gent, vind je de link naar bijzonder erfgoed in dit stadsdeel, met o.a: : de “Waterwijk”, achter de Vrijdagmarkt en de Onderstraat.

 

 

Meibloemstraat, Brugse Poort: Meubelfabriek en De Koer

De oude fabriek moet een broedplaats worden voor o.a. sociaal-economische initiatieven. Even verderop in de straat, gaat De Koer volop voor het sociaal-culturele. Lees en bekijk video van Tina De Gendt

 

Jaren ’90: Brugse Poort in de greep van krakers

Krakers in de Brugse Poort “voerden oorlog” in wat vandaag het Acaciapark is. Historica Tina De Gendt ging  op zoek naar “verborgen verhalen” in de wijk.

 

 

Welkom op de “Boerse Poort”

Historica Tina De Gendt ging op zoek naar “verborgen verhalen” in de Brugse Poort. Eén zo’n verhaal is dit over de “Boerse Poort”. Het gaat over groenvoorziening in de wijk. Bekijk de video en lees ons verhaal.

 

Historica Tina De Gendt verkent de Brugse Poort

Bekijk een video waarin ze een boeiende schets brengt over wat de wijk kenmerkt, hoe de wijk evolueerde… en welke verborgen verhalen ze er ontdekte.

 

 

Oliestraat? “Dullenhuis” Sint-Jan-in-d’olie?

Wie langs Nieuwpoort en Steendam wandelt, moet beseffen dat daar aan het eind van de 12e eeuw een groot “dullenhuis”  ontstond: Sint-Jan-in-d’olie. Qué?

 

 

Wat? Een “Cirk”?

“De Cirk” aan de Zebrastraat. “De Nieuwen Cirk” aan de Krook. “Den Ouden Cirk” aan de Sint-Amandstraat. What’s in a name?

 

 

Wijk op de kaart: tussen Nieuwe Vaart en Lieve

Geprojecteerd op een map van Gent, de link naar bijzonder erfgoed in Gent-Noord-West-West: Bevrijdingslaan, Wondelgemstraat en de Rabotwijk, samen met een aantal fabrieken.

 

Wijk op de kaart: Gent-Centrum-West

Geprojecteerd op een map van Gent, vind je de link naar bijzonder erfgoed in Gent-Centrum-West: Rabot & Lieve, Prinsenhof & feesten, Sint-Elisabethbegijnhof & feesten, Begijnengracht en Hoogstraat (Dominicanenklooster)

 

Wijk op de kaart: Centrum Gent

Geprojecteerd op een map van Gent, vind je de link naar bijzonder erfgoed in Gent-Centrum: Het Patershol en haar grensstraten, het naburige Sint-Veerleplein met Gravensteen en Oude Vismijn. Voorts: de Groentenmarkt, Onderstraat, Korenmarkt en Klein Turkije.

 

COVID-19-wandeling op de eerste zaterdagmiddag

Belfortstraat, Cataloniëstraat, Graslei, Hooiaar, Langemunt, Sint-Pietersplein, Veldstraat, Vlasmarkt, Woodrow Wilsonplein… Verlaten op zaterdagmiddag wegens angst voor COVID-19.

 

Ruim 40j geleden: grote kuis in straatnamen

Door de fusie der gemeenten in 1977 kwamen telkens een aantal gelijknamige straten voor. Foutieve straatnamen of verkeerd gelokaliseerde straatnamen konden zo mogelijk rechtgezet worden.

 

Wandeling tussen Edward Anseeleplein en Ottogracht

De wandeling ging langs de Penitentenstraat, de Baudelostraat… Daarna: de Wolfstraat, en tot slot naar de Ottogracht.

 

 

Schilderde Van Eyck de Kortedagsteeg op het Lam Gods?

Vanuit hun raam op de hoek van de Koestraat en de Vogelmarkt zou Van Eyck de Kortedagsteeg geschilderd hebben op een buitenluik van het Lam Gods. Door Wim Provoost.

 

Ruziënde nonnen en monniken en het ontstaan van de Bijloke

Uit een oud boekwerk waarin wetenswaardigheden uit de monden van onze voorouders waren toevertrouwd, leren we heel wat over de ontstaansgeschiedenis van de Bijloke.

 

 

Madammen en woningen in de Brugse Poort

Zowel ‘madammen’ als huizen vormen het dominante voorwerp van een fototentoonstelling in de stadsbibliotheek over de Brugse Poort of Brugsepoort. Bekijk de foto’s

 

Jo Veldeman ‘cursief’: Café Bombazijn aan de Blandijn. Anarchie!

De wilde jaren 1970. Er waren een paar politie-invallen… En er stond ‘Wanita’ en ‘Pria’ op de wc-deuren… dat zou de zedenverwildering in de hand werken.

 

 

Van Pollepelstraat naar achter IBIS-hotel/ Leie

Wandeling in een lus rond de Nederkouter. Bekijk onze video

 

 

Gent vanop “dakhoogte”

Bekijk onze video met beelden gemaakt vanop Gentse daken door schouwvegersbedrijf Rooftopvermandel.

 

 

Miry en echtgenoot in vernieuwd grafmonument

Het echtpaar Van Peene – Miry schreef een beetje Gentse en Vlaamse geschiedenis. Vooral in het theater…

 

 

Achter de stadsbibliotheek bij De Krook

Zonder veel woorden. Bekijk onze video

 

 

 

Beleid in Gent: vier van de pijnpunten in 2019

De facebookpagina van een groep die zich ‘Het Gentse Regime’ noemt, lijstte bij de start van dit nieuwe jaar een aantal aanklachten op tegen het Gentse stadsbestuur…

 

 

Het Gravensteen in al haar glorie en facetten

Geschiedenis, graven, oude foto’s, evenementen, inclusief het ‘Winterwonderkasteel’.

 

 

Vanwaar de naam “Patershol”?

De Plotersgracht die doorheen de wijk loopt, werd in 1872 quasi volledig ingekapseld. Er was nog het “hol”…

 

 

Gent in 1820>nu: ANSICHTEN VAN WYNANTZ

Aquarelschilder Jean-Baptiste Joseph Wynantz schilderde rond 1820 bekende stadsansichten. Fotograaf Philippe Debeerst nam dezelfde positie in als Wynantz tweehonderd jaar geleden.

 

De Bargie – Voorloper van de trein tussen Gent en Brugge

De ‘Bargie’ of ‘Barge’ maakte ooit een dagelijkse verbinding tussen Gent en Brugge over het water. Toen de spoorlijn tussen de twee steden tot stand kwam, werd enkel nog aan excursievaart gedaan.

 

‘Rechtvaardige Rechters’. Bisschop zal zich thuis voelen

Gentenaar Karel Van Der Cruyssen trok een kleine halve eeuw geleden naar Orval. Was hij de opdrachtgever om de ‘Rechtvaardige Rechters’ – paneel van het ‘Lam Gods’ – te stelen?

 

Beluiken: 5 Gentse buurten in een video én uitleg

Het aantal beluiken of cité’s dat Gent heeft gekend, is overweldigend. In onze video zie je de beluiken zoals ze er pakweg 100 tot 50 jaar geleden bijstonden. We hebben ook aandacht voor een aantal bijzondere straten.

 

Bourgondische hertogen en Gentse stadsmilities: kat en muis

In de 14e-15e eeuw verzetten stadsmilities zich tegen Bourgondische heersers. En als ze samenwerkten, volgden ze hun eigen agenda.

 

 

STADSBLOG MAGAZINE 03

UCO, Trefpunt, Mahymobiles, louche steegjes, Gent in Londen… Een artikelenselectie uit persblog.be door de ogen van de blog ‘DeWereldMorgen community’. Wat er verscheen en soms de cover haalde.

 

‘Marka’, Vroonstalle, Sint-Catharinakerk, Wondelgem

In Wondelgem lag het Merovingische ‘Marka’. Centraal was daar de Vroonstalledries. De Sint-Catharinakerk lag eerst op een andere plek.

 

 

STADSBLOG MAGAZINE 02

Floraliënpaleis, Stadstaat, Rabotwijk, Van Nu en Toen… Door de ogen van de ‘Gentse Gidsen’. Wat de Gidsen voor hun nieuwsbrieven kozen uit persblog.be

 

 

Gevraagd: Kerkstoelen voor het Karel Waeriplein

Cursief’ verhaal over het “kunstwerk-met-de-kerkstoelen” aan het plein ‘Bij Sint-Jacobs’. Door: de Blogman.

 

 

STADSBLOG MAGAZINE 01

Wie zijn de ‘Gentse Geesten’? Het is de benaming van een netwerk van Gentse blogs die erfgoed hoog in het vaandel dragen. Maak nader kennis met de aangesloten leden.

 

 

Moord op liefdesrivaal legde basis van Huis van Alijn

Midden de 14de eeuw leefde in Gent een jonge volder, Hendrik Alijn. Hij was verliefd op Godelieve, een rijke weversdochter. Maar die ambachten waren tijdens de middeleeuwen aartsvijanden…

 

Paardenkoetsen ADIEU

De paarden en hun koetsen zijn voor eeuwig uit de Gentse straten verdwenen. Lees de motivatie van de Stad Gent. Bekijk onze video

 

 

Communiceren met de Gentse burger blijft moeilijk

Na het Duivelsteen en de Sint-Annakerk: het dossier van de herbestemming van het Wintercircus.

 

 

Wereldtentoonstelling: echte en “valse” edellieden

De bedenkers van de ‘WT 1913’ waren hoge politici, rijke ondernemers en edellieden. Ze maakten schoonschip met “valse” adellijke titels…

 

 

‘Gent Nostalgie’ – video

Deze video bevat tal van oude beelden van Gent en werd samengesteld door Marcel Vanderhaeghen van facebookgroep ‘Gent- oud en heden’.

 

 

Lof en kritiek voor werken station, 80 jaar geleden

In 1938 waren er al grote werken aan het Sint-Pieters-station. Iedereen had wel wat kritiek: op de de inrichting van het stationsplein, de organistie van het station, de werking van het nieuwe postgebouw…

 

Anoniem Gent

Johan Anthonis schreef ‘cursief‘ over anoniem Gent. “De karakterkopen van weleer zijn uit het straatbeeld verdwenen” stelt hij vast. Iedereen en alles is nu anoniem geworden. In een tweede bijdrage schreef hij over ’talent’.

 

100 x 100 beelden van Nu en Toen

Deze video is een samenvoeging van de video’s die we voorheen brachten als: ‘Van Nu en Toen Deel I’ en ‘Van Nu en Toen Deel II’.

 

 

Studenten: ken je geschiedenis! 2019 = 40, 50, 70 j geleden dat…

Leer over het studentenprotest in Gent van 40, 50 en 70 jaar geleden. Lees in een cursiefje hieronder hoe het er aan toe ging tijdens het studentenprotest in 1979.

 

 

De prof en de student zijn terug van weg geweest

In dit verhaal: 1. Maarten Boudry krijgt ‘Leerstoel Etienne Vermeersch’ 2. Vermeersch over zijn eigen dood, in video 3. De Stoet van de Togati, in onze video.

 

 

OdeGand 2019

Tango op het Sint-Baafsplein – OdeGand 2019

 

 

Flamenco aan het Bisdomplein en de Reep – OdeGand 2019

 

 

De start van de Gnawaparade aan de Vlasmarkt – OdeGand 2019

 

De Gnawaparade op het Sint-Baafsplein en op het Bisdomplein – OdeGand 2019

 

Steltenlopers op de Groentenmarkt – OdeGand 2019

 

 

Koorzang – OdeGand/ City of Ear op het Sint-Baafsplein

 

 

De Blogman, ‘cursief’ over Slot van Laarne en Prinsenhoffeesten

Verhalen over kleine avonturen bij het Slot van Laarne vorig jaar, en over de Prinsenhoffeesten van twee decennia geleden.

 

 

Gent in het stripverhaal

Nero, Dees Dubbel, Thomas Pips, Suske & Wiske, Kiekeboe… Hun striptekenaars brachten hen in verband met Gent. Maar er is veel meer. We maakten een bloemlezing uit de blog van Geert Vandamme: Gandavum2, met permissie van de auteur.

 

Eddy D’Haenens, ‘cursief’ over Studio Skoop en over Patershol

Leuke verhalen van Eddy D’Haenens over Studio Skoop en over het Patershol in “de tijd van toen”.

 

 

ExclusiefOp tour met ‘Miss Gent 2019’ en finalisten

Op vraag van de huidige ‘Miss Gent 2019‘, trok een gezelschap van finalisten voor de verkiezing ‘Miss & Mister Gent 2020’ doorheen de stad. Fotoreportage.

 

 

Vrijdagnamiddag aan het Veerleplein: toeristen

Toeristische drukte… De toeristen komen er vanzelfsprekend voor het Gravensteen en de Oude Vismijn. Maar er is meer… dat nauwelijks geweten is…

 

 

Van Nu en Toen – Deel II: 50-tal EXTRA stadszichten in een video

Zonder woorden

 

 

 

Het Duivelsteen is niét van de Gentenaars! Een schande!

Het is een open vraag aan het stadsbestuur, waar we nog geen antwoord op gelezen hebben: “Waarom is het Geeraard de Duivelsteen niet van de Gentenaars?”

 

Genieten op de Graslei

De Graslei op een rustige middag tijdens de Gentse Feesten, gezeten op een terras aan de waterkant. Onze video vormt een onderdeel van de updates van de GF

 

50 jaar Trefpunt vzw

Weleer: de politiecommissaris schreef aan de burgemeester: beknot Trefpunt! Hoogtepunten aan de hand van foto’s, geselecteerd door Guido De Leeuw, aangevuld met het verhaal achter de beelden

 

40 stadszichten van nu en toen in een video (Deel I)

Zonder woorden

 

 

 

‘Gentrificatie’

‘Gentrificatie’ werkt als een centrifuge voor de minder gegoede bevolking in de stad.

 

 

Oud en nieuw. Het zal nooit meer zijn gelijk vroeger

De stad verandert snel. Oud en nieuw liggen zij aan zij, en zijn toch aparte werelden. Dit wordt mooi geïllustreerd door een fietstocht die we deze week maakten in zuidelijk Gent. Video en verhaal

 

Congo en Gent in 1913; Stadslegende blijkt deels waar

Het Floraliënpaleis is ongewild deel van de erfenis van de kolonie. Free-lance onderzoeker en expert in ‘Expo 1913’, Jos Billen, kwam er achter dat…

 

 

Van De Fonteine naar Minard, naar Romain Deconinck

Op 27 juni 1847 opende Louis Minard de deuren van zijn schouwburg. “De Minard” wortelde in een middeleeuwse traditie. Na WO II nam Romain Deconinck de fakkel over.

 

Gent, Calvinistische stadstaat tussen 1577 en 1584

De twee voormannen van de Gentse stadstaat of de Calvinistische Republiek kregen ruzie. Willem de Zwijger moest inbinden en de Spaanse hertog rukte op. Een woelig verhaal.

 

Onderstraat: Stenen, stadspaleizen en Instituut

Bekend van haar Laurentinstituut. En ook haar Zusters. Eerder verrijkt met talrijke stadspaleizen. Nog eerder een broeihaard tijdens de Calvinistische Republiek. Allereerst bouwde men er ‘Stenen’.

 

Prinsenhof was rattenkasteel

Hygiëne was nochtans een belangrijk aandachtspunt in de thuis van de jonge Maria van Bourgondië. Leer over haar familie, de problemen met ongedierte in haar kasteel en haar tragisch einde.

 

Kozakken bezorgden Gentenaars bange maanden

Zo goed als 200 jaar geleden bivakkeerden Russische Kozakken op de Dries in Ledeberg en later op Ter Heide in Gentbrugge (“Moscou”). De Kozakken bestreden Napoleon, maar gedroegen zich in Gent als beesten.

 

De Citadellaan, 1930: burgerij én armoe

Tijdens de donkere jaren 1930 woonde een oud-professor aan “den boelevaar”: de Citadellaan. Hij schetst een portret van huizen en bewoners en van de mores van die tijd. Lees de getuigenis en bekijk de video

 

De ‘oude’cinema’s van de Gentse senioren

Over de hele stad vond je tot een halve eeuw geleden een hele reeks filmzalen: van grote paleizen tot wijkcinema’s en volkshuizen. Ontdek welke die waren, welke films er getoond werden en welk publiek er naartoe trok.

 

“April-len” in 2017 en 2018

Lees over de kleinere en grotere verhalen die een jaar geleden en twee jaar geleden in Gent tijdens de maand april belangrijk genoeg waren om zich vandaag nog te herinneren. Althans, volgens deze stadsblog…

 

Op zaterdag: zon. En op zondag: sterren

Zonovergoten straten en een sterrenhemel bij klaarlichte dag. Het verhaal van een weekend.

 

 

Over de ‘Reus van Gent’: toen Jacob zijn sokkel verliet

Gedurende de bouw van de ondergrondse parkeerplaats op de Vrijdagmarkt werd het standbeeld van Artevelde tijdelijk verwijderd. Zijn ‘ommegangspop’ nam de fakkel over.

 

Maart loopt op zijn laatste benen… Wat in 2018, 2017, 2016?

De maand maart loopt op zijn laatste benen. Om de maand af te sluiten, kijken we nog eens naar wat we schreven op deze blog tijdens de maand maart van de voorbije jaren?

 

Tussen Rooigem en Begijnhoflaan: Bevrijdingslaan

We liepen doorheen de straat vanaf de Rooigem en vervolgden onze weg naar het Emilius Seghersplein, het Karel Waeriplein, de Phoenixstraat, en de Noordstraat, tot aan de Begijnhoflaan.

 

Een valse heilige in Ledebergkerk

De kerk wordt naar de heilige Livinus genoemd. Hij zou niet misstaan in de “ommegang” van  het Ledebergse carnaval. Volgens historisch onderzoek heeft hij nooit bestaan. Hij is een verzinsel van de monniken van Sint-Baafs omwille van  het geld.

 

Gent had ooit groot domein in Londen

Wat heeft de parochie O.-L.-V. Sint-Pieters in Engeland verloren? De Sint-Pietersabdij had een half millennium een stukje Engeland aan de Theems bij Londen.

 

“Februari” mee

Herinner je je de maand februari 2018 en 2017? Wij februarieden ofte gingen grasduinen op deze blog in de maanden februari van de jongste twee jaar.

 

 

Zaterdagavond – Video tussen Korenmarkt en Sint-Baafs

Een rillerige zaterdag – gevoed door een ambetant windje en druilregen – eindigde ’s avonds in de Sphynx (Girl!) en van daaruit in Brasserie Bridge, naast ’t Vosken. Bekijk video.

 

De eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur

Geselecteerde thema’s: drinkwater in Oostakker, het “Brokkelviaduct in Gentbrugge, bezoek aan het Gravensteen en Van Eyck in het MSK: gratis of niet? Video en verslag.

 

De eerste sneeuw, dinsdag 22 januari

We maakten gisteren een bustoer tussen vier grote centra: Dampoort, “de Zuid”, het Sint-Pietersplein en de stationsbuurt. Tussendoor kwamen we voorbij twee parken: het Koning Albertpark en het Citadelpark.

 

“Januari” mee…

Wij “januarieden” ofte gingen grasduinen op deze blog in de maanden januari van de verleden tijd. Herontdek berichten, gepubliceerd in januari 2018, 2017, 2016…

 

“Met de pijp in de mond en de broek vol stront”

Met een kinderrijmpje in het achterhoofd schreven we dit verhaal over roken, de advertentiestop, het rookverbod, de anekdotes uit huiskamer, horeca en tv. Met voorbeelden die die herinneringen opfrissen, geïllustreerd met foto’s uit o.a. de Expo Rook van het Huis van Alijn.

Adellijk Zwijnaarde

De meeste Gentenaars kennen Zwijnaarde vooral van het Kasteel van Zwijnaarde. Weinig bekend is dat er een tiental kastelen in elkaars buurt staan.

 

 

Lees ook op deze blog:

 

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
VOLK – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
EVENT – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
OUDE GENTSE ENTREPRENEURS – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook