STRATEN – Ingelandgat – Het “gat” in Ingeland…


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

STRATEN – 05 april 2020 Het ‘Ingeland’ is het land op de engte tussen Leie en Houtlei. Al in 1360 spreekt men van “de goede lieden van de wijk in Ingeland”. Maar was dat “gat” in de wijk een gat in de stadsmuur voor goederen en ingelanden? Of een gat in de Gentse stadsmuur als doorgang voor de Engelse koning tijdens een beleg in het jaar 965? Door Wim Provoost.

Turrepoortsteeg

Parallel met het Ingelandgat lopen de straten Oude Houtlei en Onderbergen (waar in de buurt de Posteernepoort lag). De Oude Houtlei maakt verbinding tussen de Hoogstraat (waar de Turrepoort lag) en de Gebroeders Vandeveldestraat.

Turrepoort – Posteernepoort – pic Cartesius

Een gat in de stadsmuur voor goederen en ingelanden

“In-gelande”, met deze term duidde men al in de 13e eeuw personen aan die een lap grond in eigendom hadden in een beschermde omgeving, zoals bv. binnen een dijk, een wal, een polder…

Het Ingelandgat lag in de middeleeuwen aan de stadsrand bij de stadswal aan de Houtleigracht, die volgens ‘inventaris.onroerenderfgoed.be’ vermoedelijk in ca. 1165 gegraven werd rondom de Sint-Michielsparochie, toen die bij de Gentse stadskern gevoegd werd.

Oude Houtlei – pic Wynantz collectie sogent

In 1321 brak men een gat door de stadsmuur tussen Posteerne- en Torenpoort om er een trap aan te leggen. Zo kreeg deze buurt onmiddellijk toegang tot het water en werd het lossen en laden van schepen vergemakkelijkt. In 1478 werd de trap vernieuwd en in 1564 brak men de stadsmuur errond af. De trap die de plaats van het oude gat aanduidde bleef er tot in 1898-1899 wanneer de Oude Houtlei moest wijken, d.w.z.: de gracht er gedempt werd.

Maar in een stadslegende wordt een hele andere uitleg gegeven voor ‘Ingelandgat’. Lees dat verhaal in extenso op Gids in Gent

Lees ook op deze blog:

Nog “tastbaar” in Ingelandgat: Guislain en Van Goethem

 

 

Het “Hol” van het Patershol

 

 

Wat? Een “Cirk”?

 

 

Lees in het Archief van persblog.be Ingelandgat-bewoners schreven geschiedenis

 

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020