CURSIEF – ARTIKELOVERZICHT 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

CURSIEF – ARTIKELOVERZICHT 2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023

 

 

Hilda De Meyer kijkt achterom naar haar ‘Schoon Gent’

We hadden het hier al eerder over het Gent van een halve eeuw geleden. Voor Hilda begon het al vroeger: in de jaren ’50, haar kindertijd. Een tiener was ze in de jaren 1960…en in 1968 is ze getrouwd… Ze beschrijft hoe het er vroeger in Gent aan toe ging, in het volkse leven.

 

Waren de jaren tachtig prachtig, en die van zestig de beste? Wat zeggen de lezers?

We lieten gisteren een vraag los op de lezers van de Gente facebookgroepen. ‘Wat maakte Gent toen zo anders dan vandaag…?’
Hoe reageerden de lezers daarop?

 

 Ze hadden ‘iets’… die jaren van een (kleine) halve eeuw geleden… Wat maakte Gent toen zo uniek?

Ik heb me dikwijls afgevraagd waarom de Gentenaren in de facebookgroepen over Gent, zo aanhankelijk blijven aan het tijdsgewricht van een (kleine) halve eeuw geleden, zeg maar: de jaren ’60-70-80 ? Die jaren, die hadden iets. Wat?

 

Met Katootje naar de Botermarkt

Laat ons eens iets meer vertellen over de zeldzame BMW’s die we nu in een etalagekast in de living staan hebben… Ze hebben hun verhaal gehad in het échte leven.

 

 

Snuif élk lijntje lente

Aan u allen die dit leest en zoals Maarten Van Roozendael het formuleerde: we zijn met zijn allen dus nog een keer een jonge lente waard en dàt, dat is om te janken zo mooi.

 

Jo Veldeman, verslaafd aan “Smoelenboek”

Jo Veldeman klaagt steen en been dat hij verslaafd is… aan ‘Facebook‘. Tutti quanti gedachten schieten als ‘Himars’-raketten door zijn hoofd, terwijl hij zich over het schermpje buigt.

 

Hoe Gent bleef leven in het hoofd van een emigrante

Ze was geëmigreerd naar Amerika. Op haar oude dag bracht ze via facebookposts het oude Gent weer tot leven, w.o. haar tantes aan de Coupure, haar jeugd in Langerbrugge, diverse plekken in de stad…

 

“Ik mis het België, het Vlaanderen van mijn jeugd”

Er circuleert al enige maanden een tekst op facebook. De tekst neemt ons mee in een beschouwing over de (onbekende) auteur’s jeugdjaren in de 70s en 80s. Hij/ zij geeft aan hoe de maatschapij toen verschilde van nu.

 

 

Anja, de laatste dans, die moet je mij nog schenken

Hoe ga je op de dansvloer om met de andere sekse? Het lijkt een banale vraag, maar dat was het helemaal niet voor den oorlog. Als man moest je beleefd gaan “vissen”. Als vrouw kon je niet zomaar weigeren. Of toch? En hoe geraakte je van je (mannelijke) danspartner weer af?

 

Roger vertelt over zijn buurt in de tijd van toen

Zijn buurt, dat was ’t Heilig-Hart in Sint-Amandsberg. Die tijd, dat was in de vroege jaren 1960.

 

 

Studentenprotest ‘Tegen de 10.000’

Eind ‘70 vochten studenten tegen het BEF 10.000 (€250) inschrijvingsgeld aan UGent. Lees het verhaal op “cursieve” wijze…

 

Jo Veldeman over de jaren ’70 in Gent

Over de gezellige, spontane, chaotische, creatieve sfeer van toen. Maar ook over de vervuiling van toen… En over hoe het allemaal veranderde.

 

 

9 anekdotes van de Blogman; gebundeld

Maak kennis met 9 anekdotes van de Blogman.

 

 

Onder de Stadshal

Hij is omstreden. Door de ene verafgood, door de andere verguisd… de Stadshal, ook smalend “Schaapstal” genoemd. In zijn poëtische proza schildert Rudi Devuyst met woorden, niet alleen wat er staat, maar ook wat er esoterisch rondom zweeft…

 

Bella Ciao… over het Hoefslagstraatje

Ik sta op de Kraanlei, ter hoogte van Hotel Harmony. Een plaats waar ik, vooral ‘s avonds, graag even stil hou, om er te luisteren naar de muziek in mijn hoofd.

 

 

Blaarmeersen anno 2022: volledig “verChineesd”

Dit is “mijn” Blaarmeersen niet meer. De sfeer is er volledig “verChineesd”. Jammer dat we in zo’n maatschappij zijn beland.

 

 

Caffè Rosario: de wolk in het broed was verdwenen

Dit cursiefje is door de Blogman geschreven, geheel in de stijl van Geert Vandamme, zoals genoemde er vele heeft gepubliceerd op zijn facebookpagina…

 

 

Johan Anthonis doet het nog steeds: de poëzie!

“De dichter. Hij is God in Gent/ Want in Gent heb je alles/ Behalve lelijke vrouwen/…

 

 

Ottenstadion jaren ’80: vechten met de rijkswacht

Ooit waren aan de bezoekerskant van AA Gent heroïsche taferelen te aanschouwen.

 

 

Primeurkes: de Muidekerk en Geo Henderick

De kerk aan de Meulesteedsesteenweg stond al maanden te koop. En ineens was die verkocht. Dit was in 2018.
Het historische gebouw van Geo Henderick aan de Terneuzenlaan werd na jaren bouwval gerestaureerd. Dit was begin 2022. Geen gazet had het opgemerkt.

 

Primeurkes: Leopold II en de piesende kinders

Onze stadsblog persblog.be was de allereerste die ontdekte dat een mysterieus beeld opdook op de plek waar het borstbeeld van Leopold II was weggenomen. Het was een beeld van piesende kinders…

 

Over primeurkes: ‘ROA’ en ‘Het Rode Meisje’

Onze stadsblog is door zijn natuur niet gericht op de snelle verslaggeving. Dit neemt niet weg dat de Blogman veel toert. En dan komt hij heel soms een primeurke tegen! Deel I: De verborgen ‘ROA’ en ‘Het Rode Meisje’

 

Mario: de dag dat de zanger van ‘De Werkmens’ binnenkwam…

Gedurende de jaren ’70 werkte Mario van de Vorst als jongeling o.a. op de Korenmarkt. Er was daar een zekere routine. Zoals de fake Franstalige madamkes. Op een dag gebeurde er echter iets bijzonder.

 

Wat in Gent met de kerselaar, notelaar, perelaar, appelaar?

Freewheelen over vruchtenbomen en hun siervariant. Een culinaire en a-culinaire “cursieve jacht”.

 

 

Pittoresk, als in een mediterraan dorpje

Hogepontstraat, “Bassijnwijk” bij de Schelde, aan de overkant van de Vlaamse Kaai. Het inspireerde Erwin Storme tot het plegen van volgend poëtischgetint proza…

 

 

Vroeger op de kermis: rariteiten troef !

Vroeger was het volk verzot op kermis. Immers waren de kermisattracties een welgekomen afwisseling in een computerloos en televisieloos leven vol sleur.
Maar het ging toch wel over véél meer dan draaimolens, smul- en ballenkramen. Het exposeren van mismaakte mensen, het vlooiencircus, waarzeggers, en dies meer, behoorden tot het attractiearsenaal.

 

Een toerke doen: Langerbrugge lonkt

Vier wielen onder je voeten en één wiel in je handen. Een handvol brandstof en goesting naar het onbekende. Zo eenvoudig begint “een toerke” in het ommeland.

 

 

In ‘Den Calcoenschen Haene’

Volg ons tijdens een rondje associatief denken. We starten met een mannetjeskalkoen en eindigen met de sigaar van Lilar…

 

 

Over “den Duits” en versbakken luxe in ’60

Elk jaar op nieuwjaarsdag, sprongen ze in de leefkamer van mijn meter en mijn peter, van honderd meter hoog naar het besneeuwde dal: die skiërs met hun schansspringen in Garmisch-Partenkirchen… Over de gesprekken op nieuwjaar bij mijn peter en meter.

 

Spontane begroetingen op het Sint-Baafsplein

Op een winterse januaridag op het Sint-Baafsplein, tien jaar geleden, raakte Gertjie Henderick spontaan aan de praat, aan de bubbels en aan de hapjes. Eerst met kennissen, daarna met jan en alleman… tuupe tegoare.

 

Het embryo van persblog.be: ‘Het Buurtblad.com’

Een idee dat decennia geleden in mijn hoofd ontsproot, popte 20 jaar daarna weer op, en nog een keer 14 jaar later, om in 2015 te resulteren in een blog over Gent. Lees hierna hoe de hazen toen liepen.

 

Een middagje Muide-Meulestede

…leverde op: wijkresto ’t Oud Postje, brandweeractiviteit aan de Port Arthurlaan, de oude brandweerkazerne, de “Slaphangersstraat”,  een locomotiefje aan de Voorhavenlaan, de Moeskopperij,  Sint-Theresia van Avila (opnieuw) te koop…

 

Hoe het jaareinde tegelijk hartverwarmend en troublerend werd

Camaraderie in de camion en wreed accident.

 

 

 

Bij een bijzondere tandarts aan de Fortlaan

Auteur Frank Deruyck had als jongeman een tandarts die begeesterd was door kunst. Zijn naam: Jozef Hoet. De vader van… Frank Deruyck schreef een stukje over zijn laatste bezoeken aan de tandartspraktijk. De dokter liep op zijn laatste benen.

 

Hugo Claus en Sylvia Kristel in de Pussemierstraat

Auteur Frank Deruyck: “Mijn verhaal ‘De ontmoeting in de Pussemierstraat’ is écht gebeurd”.

 

 

Ik teken en schilder nog altijd en stel eindelijk nog eens tentoon…

Cursief verhaal van Jo Veldeman over zijn nakende expo in het Ryhovesteen, getiteld: ‘Afrika in Vlaanderen’.

 

 

Tania schrijft cursief

“Mij valt het op dat, als ik goed rondkijk, er velen verdwenen zijn”.

 

 

Het “geboortehuis Anseele” is niet het geboortehuis Anseele!

Geert Vandamme, maker van de blog ‘Gandavum2‘ kroop in zijn pen naar aanleiding van een krantenartikel over het “geboortehuis” van Anseele, en formuleerde de volgende preciseringen daaromtrent…

 

Géén feesten, nepfeesten, betaalfeesten!

Gentse Feesten, exit ‘volks’ en ‘gratis’ feest? We vrezen er voor, want een triestige trend speelt helaas in op een nood waarover organisatoren van de pleinen allang klagen: gebrek aan geld.

 

Johan Anthonis: het wordt steeds minder kleurrijk

“Ik was waarnemer en getuige van de mooiste tijd van Gent en wel van op de eretribune, op de dorpel van Sint-Baafs…”

 

 

De “brol.com” van weleer: de sjacherbeurs

Menig Gentenaar voelt zich verweesd en nutteloos als hij niet om de haverklap of toch minstens elk week-end op een rommelmarkt kan lopen. Helaas was dat dit jaar niet mogelijk door dat ranzig virus.

 

Laat COVID-19 niet de verkeerde weg wijzen voor de GF

Laat de creatie van ‘Kleine Gentse Feestjes’ niet de norm worden. Het virus dat ons nu noodzaakt om zo te handelen, zou de aanzet kunnen zijn om in de toekomst op die manier het tekort aan financiële middelen van de pleinen/ dekenijen op te heffen.

 

Vandamme en de Blogman: ter hoogte van Caffè Rosario…

Gevaarlijke verkeersspot in de Cataloniëstraat aangekaart. Verhaal van 1. Geert Vandamme: Richel vloert fietster in de Cataloniëstraat. 2. de Blogman: Een probleemrichel in de stad.

 

Vandamme & de Blogman in en naast de Kuip

Verhaal van 1. Geert Vandamme over Corona en de tram in de Kuip. Vervolgens: 2. de Blogman over bedenkingen in de lentewind.

 

 

Tierenteyn. “Sire, die kwestie is erg ingewikkeld!”

Stel dat koning Boudewijn naar Gent was gekomen voor een bezoek aan Tierenteyn… Zodat men hem had kunnen uitleggen hoe ingewikkeld de familiekwestie was…

 

Jo Veldeman ‘cursief’: Café Bombazijn aan de Blandijn. Anarchie!

De wilde jaren 1970. Er waren een paar politie-invallen… En er stond ‘Wanita’ en ‘Pria’ op de wc-deuren… dat zou de zedenverwildering in de hand werken.

 

Gekronkeld: Het been, Gaga, Gentbrugge, Villa Voortman

Je me suis dit: FDP, tu ne vas pas crever ici“. Joris, gaga in Gentbrugge. Dirk, “doe voort, man”.

 

 

Beleid in Gent: vier van de pijnpunten in 2019

De facebookpagina van een groep die zich ‘Het Gentse Regime’ noemt, lijstte bij de start van dit nieuwe jaar een aantal aanklachten op tegen het Gentse stadsbestuur…

 

 

Gevraagd: Kerkstoelen voor het Karel Waeriplein

Cursief’ verhaal over het “kunstwerk-met-de-kerkstoelen” aan het plein ‘Bij Sint-Jacobs’. Door: de Blogman.

 

 

Anoniem Gent

Johan Anthonis schreef ‘cursief‘ over anoniem Gent. “De karakterkoppen van weleer zijn uit het straatbeeld verdwenen” stelt hij vast. Iedereen en alles is nu anoniem geworden. In een tweede bijdrage schreef hij over ’talent’.

 

Studenten: ken je geschiedenis! 2019 = 40, 50, 70 j geleden dat…

Leer over het studentenprotest in Gent van 40, 50 en 70 jaar geleden. Lees in een cursiefje hieronder hoe het er aan toe ging tijdens het studentenprotest in 1979.

 

Over ‘nekkers’ en over Senegalezen in Gent

Verhaal van 1. Geert Vandamme over het Senegalese dorp in het Citadelpark ten tijde van Expo 1913. Vervolgens: 2. van de Blogman over het woord ‘nekker’ en zijn omstreden opvolger.

 

Tram 1; Werken en communicatie

Geert Vandamme pende over de onderbreking van het traject van Tram 1 bij de Burgstraat. In het bijzonder: over de communicatie van vervoersmaatschappij De Lijn.

 

Gentse volksfiguren uit vergoane tijden

Erwin Storme diepte herinneringen op aan markante volksfiguren in het stadsbeeld tijdens zijn jonge jaren. In de rubriek ‘Gentse Zomer/ Klein nieuws uit Gentse straten’.

 

Slot van Laarne & Prinsenhoffeesten

Van de Blogman, jouw scribent: over kleine avonturen bij het Slot van Laarne vorig jaar, en over de Prinsenhoffeesten van twee decennia geleden.

 

 

Studio Skoop & Patershol

Eddy D’Haenens en Erwin Storme over Studio Skoop en over het Patershol in “de tijd van toen”.

 

 

Die ochtend in de krantenwinkel: Humor!

In de Calcoenschen Haene! Gentse straten aan de hand van humor! Bv.: Weet wat te doen aan de Visserij als je jeuk krijgt van sociale media posts met dt-fouten…  En veel meer.

 

De blogman geblogd, door de ogen van een kennis

“Hij lacht wat onzeker als ik het hem voorstel: wat als ik nu eens over jou een tekst voor je blog schrijf?”

 

 

Je bent jong en je wilt wat

Je krijgt thuis tijdens het weekend een telefoontje en voor je het weet zit je in een pop-up tv-studio in Sint-Denijs-Westrem en daarna aan de Reyerslaan.

 

 

Ochtendlijk Gent

Ochtendlijk Gent, met haar Anseele, Artevelde, duiven, camions, zwervers en moslima’s.

 

 

Blaarmeersen

De Blogman associeert de winterse Blaarmeersen met het spotten van meerkoeten. Maar je loopt er ook anderen, en vooral jezelf tegen het lijf.

 

 

Reis naar Molenbeek, da’s ook het buitenland

“Ik had ook naar Molenbeek kunnen gaan, dat is ook het buitenlanden minder ver.” Deze uitspraak is van Didier Reynders in 2012. De Blogman: Mijn kennismaking met Molenbeek… “De Jean van Meulebeik”

 

 

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

 

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024
STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024
VOLK – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024
EVENT – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024
OUDE GENTSE ENTREPRENEURS – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021-2022