STAD/ VOLK – Geert ‘cursief’ over Tram 1; Werken en communicatie


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

STAD/ VOLK  07 september 2019 – Geert Vandamme pende over de onderbreking van het traject van Tram 1 bij de Burgstraat.  In  het bijzonder: over de communicatie van vervoersmaatschappij De Lijn.

Tram 1 vanuit Evergem/ Wondelgem naar Gent/ Flanders Expo

Het traject van Tram 1 tussen het station en Wondelgem/ Evergem is voor langere tijd onderbroken ter hoogte van de Burgstraat. Een controleur kwam de reizigers wegwijs maken, maar dit leidde bij Geert tot een moreel dilemma… En hij heeft zo zijn bedenkingen over reizigerscommunicatie en over de alternatieve route met Tram 4.

Onderbreking Tram 1

Geert Vandamme: “Deze namiddag stapte er een controleur van De Lijn op Tram 1 aan de halte Rabot op. Hij riep om: “Laatste halte. U kunt overstappen op Tram 4 die nu ook opnieuw naar het centrum rijdt.” Ik wees hem op het plannetje op het venster van de tram en stelde: “Neen, neen, mijnheer, hier ziet u duidelijk staan dat deze tram nog rijdt tot halte Rabotstraat.” Hij gaf mij gelijk, zeggende: “Dat is inderdaad de echte eindhalte. U mag blijven zitten mijnheer.” Zittende op het terras van Koffeïne voelde ik mij als David die net Goliath had overwonnen en trakteerde mijzelf op een koffie en een sigaret. Na verloop van tijd begon ik echter te denken dat ik een pyrrusoverwinning had behaald.

Lees verder onder de foto

Tram 1 van Rabot naar Rabotstraat

“Mijn hardnekkigheid om die halte als eindhalte te zien erkennen, betekent dat ik moreel gezien niet anders kan dan steeds die eindhalte te nemen en te voet naar het centrum te gaan, ook door gietende regen en straks wordt het herfst: rukwinden sneeuw hagel! Ik zie de grijnzende gezichten van de controleurs al aan het Rabot: “Neen, neen, mijnheer, dit is niet de eindhalte, aan de volgende moet u afstappen, maar alleen u, de rest van de passagiers mag echter hier afstappen om met Tram 4 in alle beschutting naar het centrum vervoerd te worden. U dient echter vanaf de Rabotstraat te voet naar daar te gaan.”

© Geert Vandamme

reizigerscommunicatie is heikel thema
Tram 1

Voorafgaand aan het cursiefje hierboven, doopte Geert Vandamme al zijn pen in kritische inkt over de reizigerscommunicatie door De Lijn.

Geert Vandamme: “Neem nu de werken in de Gentse Burgstraat. Door deze werken kan Tram 1 komende van Evergem of Wondelgem niet meer door deze straat rijden. Wel kun je nog meerijden tot de halte Rabotstraat en vervolgens te voet het stadscentrum intrekken – ongeveer een kwartuur wandelen. Althans, dat heb ik gedaan sinds de start van de werken op 9 augustus jongstleden. Vandaag mocht ik dit echter niet doen bij monde van een ‘controleur’. Ik moest afstappen aan het Rabot, dat was de eindhalte. Het was zo omgeroepen. Fijntjes wees ik er hem op dat de plannetjes – die De Lijn, naar aanleiding van de werken in de Burgstraat, heeft uitgehangen aan de haltes – aangeven dat Rabotstraat wel degelijk de eindhalte is, en dat enkel de haltes Burgstraat en Gravensteen niet bediend worden. Het hielp echter niet: er was omgeroepen dat het Rabot de eindhalte was. Ik ben dan maar afgestapt, alweer vijf minuten stappen erbij.

Lees verder onder de foto

In mei 2018 schreven we (en toonden we deze foto) in persblog.be: “Sassekaai – De werken aan de tramrails krijgen vorm. Het is al vele maanden dat tram 4 haar eindhalte houdt in de Voormuide. In de plaats van door de Sassekaai te rijden…”

Mijn vraag aan De Lijn is dan ook: wat is de eindhalte: Rabot of Rabotstraat? En verder: Aan het Rabot wordt gemeld: “Eindhalte, overstappen op Lijn 4.” Aan welke kant wordt echter niet gezegd.

Doe je dit op de ‘4’ die richting Muide gaat, dan is de eindhalte Tolpoort. Verder gaat die tram sinds 2016 niet meer. In 2018 zouden de werken verderop [aan de Sassekaai] voltooid moeten geweest zijn… Maar neen, dat is nog altijd niet gebeurd. [n.v.d.r.: sinds de publicatie van dit cursiefje is dit wel al het geval] Reizigers dienen een uitermate druk kruispunt over te steken, om de aansluiting met Tram 4 te nemen, om het centrum van Gent te kunnen bereiken. Neem je de ‘4’ in de andere richting dan dien je af te stappen aan de volgende halte (‘Brugse Poort’), een kruispunt over te steken en dan een bus naar het centrum te nemen.

Dit alles kom je echter pas te weten als je het plannetje van daarnet grondig bestudeert, en dan kom je ook te weten dat de Rabotstraat wel degelijk de eindhalte is. Vervoersmaatschappij De Lijn en communicatie met het cliënteel, het blijft een heikel thema.

Lees verder onder de foto

Sint-Salvatorstraat – Tram 4 komende van de Voormuide/ Neuseplein richting centrum/ Moscou

Reeds vandaag, 28 augustus, ontving ik antwoord van De Lijn op mijn gisteren gemaakte opmerking. Ze luidt:

“Dag Geert,
we begrijpen dat dit niet fijn is voor je .
We proberen de dienstverlening zo optimaal mogelijk te houden tijdens deze werken.
Je kan alle informatie over deze werken hier terugvinden: [waarna een koppeling volgt naar hun website met betrekking tot de hinder].
Groetjes, Carlos”

Ik kon niets anders dan deze vriendelijke man terugmailen:

Maar bij deze beste Carlos, heb ik nog steeds geen antwoord op mijn vraag: wat is de eindhalte van Tram 1 komende van Evergem/Wondelgem: het Rabot of de Rabotstraat?” Kwestie van discussies met de ‘controleurs’ te vermijden.

Wordt vervolgd (?)”

© Geert Vandamme

 

Over ‘nekkers’ en over Senegalezen in Gent

 

 

Bekijk op op deze blog: Dubbelzijdige tram view: station >> Korenmarkt

 

Lees ook op deze blog: de Blogman ‘cursief’ over het Slot van Laarne en over de Prinsenhoffeesten

 

Lees ook op deze blog: Eddy ‘cursief’ over Studio Skoop en over het Patershol

 

Lees ook op deze blog: Erwin ‘cursief’ over Gentse volksfiguren uit vergoane tijden (in een editie van ‘Gentse Zomer’)

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

 

Lees ook op deze blog:

VOLK – ARTIKELOVERZICHT 2019
STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019
FICTIE – CURSIEF – ARTIKELOVERZICHT 2016 2017 2018 2019