STAD – BELEID IN GENT: VIER VAN DE PIJNPUNTEN IN 2019


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

STAD/ Cursief  04 januari 2020 – Gent is mooi en Gent is wijs. Maar, hoewel het in Gent niet allemaal kommer en kwel is, betekent dit niet dat er altijd overal en altijd rozengeur en maneschijn heerst in de stad. Beleidsbeslissingen die aan de Botermarkt/Hoogpoort – waar het stadhuis staat – genomen worden, zijn niet altijd voor iedereen “wijs”. De facebookpagina van een groep die zich ‘Het Gentse Regime’ noemt, lijstte bij de start van dit nieuwe jaar een aantal aanklachten op tegen het Gentse stadsbestuur…

‘Het Gentse Regime’ niet mals voor beleid in Gent in 2019
Veldstraat – pano vanop rad

Facebookgroep ‘Het Gentse Regime’ op haar infoblad: “Als fiere Gentse stroppendragers stellen wij keuzes en methodes van het Gentse regime aan de kaak. Wij vragen een transparant en verantwoordelijk beleid.”

AANKLACHTEN

Ter inleiding van haar lijst met aanklachten steekt Het Gentse Regime als volgt van wal… “Op deze nieuwjaarsdag blikken we even terug op de verhalen die in onze stad liever niet herinnerd worden omdat ze een minder leuk gevoel nalaten.
Voor een mooie toekomst, dienen we echter van onze fouten te leren. Dat kan pas als we die fouten erkennen. (…)

JAAROVERZICHT ‘AANKLACHTEN 2019’ op 1 januari 2020

1. Brugsepoortstraat – Afbraak garage Regniers: asbest
2. Charles de Kerchovelaan – Gaspar de Craeyerstraat – Leopoldskazerne: de muur en de bronsplaat
3. Sint-Annaplein – Sint-Annakerk: Deal over herbestemming Sint-Annakerk
4. STAD – Paardenkoetsenverbod

Brugsepoortstraat – Afbraak garage Regniers: asbest

Het Gentse Regime: “Onze nieuwjaarwensen zijn nauwelijks uitgesproken of het eerste schandaal van het nieuwe jaar lijkt al in de maak. Het houdt in onze stad maar niet op als het over luchtwegenperikelen gaat. Opnieuw maken burgers zich ongerust over asbest.

Opnieuw is de vastgoedsector betrokken. Opnieuw wordt de burger niet gehoord. Opnieuw schiet het stadsbestuur tekort. Opnieuw is er gewoon absoluut niemand die het mogelijke asbestgevaar serieus neemt én op tijd actie onderneemt.
Hoe is dat mogelijk, na het asbestdebacle in de Bourgoyen-Ossemeersen, nu bijna 15 jaar geleden? Heeft men dan werkelijk niets geleerd?”

Regniers: asbest

“Hoelang nog laten wij cowboys in de vastgoedsector toe uitgestelde asbestmoorden te plegen? De sloop van de gebouwen van de voormalige garage Regniers roepen véél meer vragen op dan er antwoorden komen:
♦ Waarom moest de afbraak door de professionele projectontwikkelaar zo snel gebeuren (in twee dagen tijd) en pal in het bouwverlof; namelijk de dag vóór kerstmis én op tweede kerstdag, ‘geheel toevallig’ als de stadsdiensten niet werken?

persblog.be: Op dit punt verweert de eigenaar van de garage – Upgrade Estate – zich op tweede nieuwjaar in de krant hln.be: “De afbraak van het gebouw, daar zijn we aan de binnenzijde al een hele tijd mee bezig. Eigenlijk bleef enkel nog de gevel over. En die wilden we absoluut voor de jaarwisseling weg hebben. Vanaf 2020 zouden we anders leegstandstaks moeten betalen. Dat de afbraakfirma dan net 24 december uitkoos om de gevel neer te halen, is dus inderdaad toeval, en heeft helemaal niks te maken met het sluiten van de stadsdiensten.”

Regniers. Verweer van Upgrade Estate

♦ Waarom voorziet de stad Gent door de blijvende afwezigheid van een nooddienst hierdoor zelf de mogelijkheid aan zulke projectontwikkelaars om aanslagen te plegen op onze luchtwegen? Het is toch niet de eerste keer dat zo’n situaties zich voordoen?

♦ Waarom kon de afbraak niet gebeuren buiten het bouwverlof of eventueel iets minder haastig op 27, 28, 30 of 31 december?
♦ Waarom doet de politie (onder de hoede van onze burgemeester!) he-le-maal niets als er dreigend gevaar is voor de volksgezondheid?

Een oud bekend aanzicht in de Brugsepoortstraat – pic Het Nieuwsblad

♦ Waarom is er vandaag nog steeds geen enkele duidelijkheid over de effectieve asbestvervuiling ter plaatse? Is de asbest misschien al veilig weggewaaid? Misschien in de huizen van de buurtbewoners? Waar is de asbestinventaris?

Tot slot kunnen we ons ook de vraag stellen waarom dit Gentse stadsbestuur ‘machteloos’ is als één van haar bevriende projectontwikkelaars in volle actie is. Moeten we dit écht normaal vinden?”

Het Gentse Regime gaat verder: “Het wanbeleid inzake asbest begint stilaan de spuigaten uit te lopen. Vorig jaar maakten we ook al diverse meldingen van problemen zoals het lakse en totaal onverantwoorde optreden van de Gentse milieudienst. (n.v.d.r.: inzake het particulier afbreken van asbestbevattende gevels, daken en muren)

Meer: hln.be

2017: Achilles Musschestraat – Eternit in beluik

 

SLOOP VAN DE KAZERNEMUUR MET BRONZEN GEDENKPLAAT

“Tijdens de zomer startten de afbraakwerken aan de muur van de Leopoldskazerne. De kazerne blijkt ingekocht door een projectontwikkelaar na lucratieve deals met de verschillende overheden, waaronder de stad Gent, het leger en de provincie Oost-Vlaanderen.”

Charles de Kerchovelaan – afbraak buitenmuur

Het Gentse Regime klaagt voorts een algemene malaise aan: “(…) De Leopoldskazerne is niet het enige slachtoffer dat valt onder het cultuurbewind dat dit stadsbestuur voert. Diverse erfgoedpareltjes worden gesloopt zonder degelijke sloopmotivaties. De dienst Monumentenzorg en Architectuur staat onder druk en verliest elke dag meer expertise door een politiek gedreven personeelsbeleid waarbij men ervaring laat ‘afvloeien’.”

Het Gentse Regime: “Tijdens de werken hangt de plaat nog aan de muur. Op het voetpad ligt het vol steenpuin. Werd de gedenkplaat beschadigd? Op 25 juni 2019 schreven wij nog: “De bronzen herdenkingsplaat ter herinnering aan de herovering van de kazerne op het Duitse nazi-leger dreigt zo verloren te gaan en elke betekenis te verliezen. Tijdens de afbraakwerken staan tegen deze gedenkplaat bouwmaterialen. Is dit zorg dragen voor een belangrijke gedenkplaat één week voor het 75e jubileum?”

“De gedenkplaat blijkt uiteindelijk in veiligheid gebracht. Voorlopig toch.”

Leopoldskazerne: de muur en de gedenkplaat 
Leopoldskazerne – zicht vanuit Citadelpark – pic Het Gentse Regime

Het Gentse Regime hekelt voorts de ‘bewaring’ van monumenten/gedenkplaten in opslagplaatsen: “Dieven krijgen nu 3 jaar de tijd om deze bronzen gedenkplaat te stelen. Er zijn reeds bronzen gedenkplaten verdwenen uit de kazerne. Enkele jaren terug is men er zelfs in geslaagd een volledig bronzen standbeeld (van Jan Palfijn) te stelen.
De gedenkplaat is dus niet veilig tot het moment dat die opnieuw stevig bevestigd wordt, hoog aan de (resterende?) kazernemuur.”

Meer: hln.be

HET VERPATSEN VAN DE SINT-ANNAKERK

Het Gentse Regime: “Afgelopen jaar werd beslist om commercie te drijven op een historische plaats van eredienst en bezinning. In Gent stoort men er zich niet aan. Alles moet wijken voor geld en zakkenvullerij.
Noot: de gemeenschap blijft wel de kosten dragen voor het onderhoud en de restauratie omdat de kerk beschermd is. De commerciële uitbater passeert zo twee keer langs de kassa.”
Het Gentse Regime: “De foute zaken benoemen, is een eerste stap in de richting van oplossingen. Partijleden van alle betrokken partijen een spiegel voorhouden van wat hun beleid in onze stad aanricht, is een zinvolle activiteit.”

Sint-Annakerk
Sint-Annakerk: herbestemming

persblog.be verwijst in dit verband ook naar de stellingnames van de actiegroep ‘SOS Sint-Annakerk’  die met meer dan 4046 handtekeningen van Gentenaars tijdens het najaar gehoord werd op de gemeenteraad. Het mocht niet baten. Het zomerreces van de gemeenteraad speelde haar parten, want toen de zittingen hervatten, bleek alles al in kannen en kruiken.

Meer: SOS Sint-Anna

Lees ook op deze blog:

Het gaat dagen in het oosten (schandaal uit de 19e eeuw) 

 

 

Er zit een schandmerk op de Sint-Annakerk (schandaal uit de 19e eeuw)

 

PAARDENKOETSENBOD BLIJKT GEBASEERD OP DROGREDENEN EN IS ONWETTELIJK

“Begin 2019 laat het Gentse stadsbestuur weten dat de paardenkoetsen in het stadscentrum verboden worden, onder meer vanwege redenen van dierenwelzijn. Volgens de voorzitter van PaardenPunt Vlaanderen en tevens professor aan de Faculteit Diergeneeskunde, is een koets voorttrekken echter niet schadelijk voor een paard.”

Het Gentse Regime: “Wanneer we voortaan specialisten geloven (en niet de onzin uitkramende politici) dan kan de vermeende dierenmishandeling dus niet meer gebruikt worden als argument om de paardenkoetsen te verbieden.”

Het Gents Regime gaat verder: “Gisteren is ook reeds duidelijk gebleken dat het argument van de authenticiteit – “Kwalitatief toerisme vertrekt vanuit de authenticiteit van de stad” (dixit de schepen van toerisme) – volledig uit de lucht gegrepen is: naast de niet-zo-authentieke invullingen van de nieuwe ‘speeltuin Gent’, blijkt er met de beslissing van het verbod op paardenkoetsen ook geen enkel respect te zijn voor het akoestisch erfgoed als geheugen van de geluiden van de oude stad.”

“Inmiddels liet de politie weten dat deze paardenkoetsen helemaal niet verboden kunnen worden in het stadscentrum. Hiermee wordt bevestigd wat al duidelijk was in het voorjaar: het verbod is gebaseerd op drogredenen.”

“Volgens de laatste berichten blijft het stadsbestuur desondanks voet bij stuk houden, tegen professoren in én nu ook tegen de politie in. Ook al is hun verbod dus onwettelijk.”

Lees ook op deze blog: Paardenkoetsen ADIEU

 

meer aanklachten…

Facebookgroep ‘Het Gentse Regime’ bestrijkt met haar aanklachten soms ook meer algemene thema’s die Gent overstijgen. We maakten een selectie uit wat relevant is voor de stad…
Een aantal andere aanklachten die wél met Gent te maken hebben, en die we niet brachten, kan je lezen op de facebookpagina van ‘Het Gentse Regime’

De hier niet opgenomen aanklachten gaan over: het zwembad aan de Rozebroeken, Het omstreden boek over de Ghelamco, “fixers” en eretitels, “zwijggeld” in sogent en projectontwikkelaars in de Gentse publieke ruimte en hun connecties.

Lees ook op deze blog:

 Kerkstoelen voor het Karel Waeriplein gevraagd

 

 

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020
FICTIE – CURSIEF – ARTIKELOVERZICHT 2016 2017 2018 2019-2020