STAD – Vanwaar de naam “Patershol”?


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

STAD –11 december 2019 – Het Patershol is nog het enige echte middeleeuwse stadsdeel van Gent. Oorspronkelijk een wijk van magistraten, werd ze tijdens de industriële revolutie van de negentiende eeuw een arbeiderswijk.
De Plotersgracht die doorheen de wijk loopt, werd in 1872 quasi volledig ingekapseld. Er was nog het “hol”…

Situering Blauw Poortje van het hol en loop van de Plotersgracht – pic Thierry Bonnaffé

Toen het klooster ging uitbreiden, moest het de Plotersgracht door haar nieuwe muren laten lopen om die sloot niet te stremmen of te moeten dempen. Verder was er niet voldoende ruimte in de wijk om bij te bouwen en de sloot te laten voor wat ze was. Een uitbreiding kon niet anders dan door de sloot in te kapselen. De Plotersgracht was anderzijds van groot belang voor de wijk. In een muur van het klooster plaatsten de monniken daarom een poort waar de wijkbewoners hun water konden ophalen in een ruimte binnen de kloostermuren, alsof ze in een “hol” van het klooster stonden.
Bron: Het Patershol – Straks de feesten, maar de historie?

Blauw poortje van het hol – pic Marcel Vanderhaeghen

“De naam heeft alles te maken met het blauwe poortje dat je recht voor je ziet in de Rodekoningstraat (in de hoek met de Trommelstraat). Door de uitbreiding van het klooster van de paters Karmelieten kwam de watertrap van de buurt onder het klooster terecht. Dat was een probleem voor de bewoners, die dagelijks water moesten halen.

De paters vonden het geen goed idee dat ze dagelijks over en weer liepen in het klooster, dus besloten ze een soort doorgang te maken tot aan de waterkant. De doorgang was laag, donker en smal en werd daarom het “hol van de paters” genoemd. Stilaan werd de hele buurt naar dit “hol” genoemd.”
Bron: Vanwaar de naam patershol, Marcel Vanderhaeghen op facebookgroep ‘Gent- oud en heden’

Opmerkelijke schilderijen over het oude Patershol vonden we op de site van
De Kuip‘ van de hand van Jules De Bruycker.

Lees ook op deze blog:

Het Patershol – Straks de feesten, maar de historie?

 

 

Grensstraten van het Patershol

 

 

EVENT – Patersholfeesten 2022

Verslag, video- en diamontage over Patersholfeesten 2019

 

 

Verslag en video’s over Patersholfeesten 2018

 

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019