STAD – Spookhuis naast ‘Hôtel de la Préfecture’ aan de Nederschelde


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Wat had Napoleon met Gent te maken?

STAD – 05 mei 2021 – Toen van de overwelving van de Nederschelde bij het huidige François Laurentplein nog geen sprake was, lagen statige gebouwen langs de oever van het water. In de Franse Tijd: het ‘Hôtel de la Préfecture’ en daarnaast een privéwoning van een Frans gezant. Volgens het volk spookte het daar…

Toen de Frans-Oostenrijkse oorlogen om de Zuidelijke Nederlanden beslecht waren, kwamen Franse ambtenaren zich vestigen.
Dit was het geval voor Pierre-Louis Vidal en zijn vrouw Marie-Henriette in 1797.

In een intussen verdwenen huis – het zgn. ‘Louis XV-hotel’ – op de oever van de Nederschelde (waar nu het François Laurentplein is) werden hun twee kinderen geboren: Louise in 1799 en Virginie in 1802.

De huidige situatie: François Laurentplein

De mooie woning lag in het verlengde van een langwerpige gebouw dat in de Franse Tijd onder Napoleon dienst als het ‘Hôtel de la Préfecture du Département de l’Escaut’. Het gebouw, het ‘Hotel van Triest’, was eerst een prelaatshuis en later het Bisschoppelijk Paleis.

‘Hotel van Triest’ dat eerst een prelaatshuis was, later aangeduid was als het Bisschoppelijk Paleis. Onder Napoleon: Hôtel de la Préfecture du Département de l’Escaut. Bron: Guido Deseyn, Gids voor Oud Gent.

Na de dood van de ouders erfde Virginie – intussen wonend in Versailles – het ouderlijke huis. Samen met haar echtgenoot en hun dochtertje Angélique verhuisden ze naar Gent. In 1850 stierf Angélique er op 21-jarige leeftijd.

Auteur in Ghendtsche Tydinghen, Pierre Kluyskens, schreef over wat volgde: “Wie toen de afschuwelijke beslissing nam, zal men nooit kunnen achterhalen. Was het de vader die zijn kind hartstochtelijk lief had of was het de moeder in een vlaag van zinsverbijstering? Zij ontboden uit Parijs specialisten om het lichaam van het meisje te balsemen.
Het kind werd niet ten grave gedragen. Het groot salon op de eerste verdieping werd in een rouwkapel herschapen, de muren en het gewelf volledig het zwart fluweel behangen en in het midden van de kamer werd de doodkist van de gebalsemde Angélique geplaatst, een kist met een glazen deksel, zodat de moeder steeds het aangezicht van haar gestorven kind zou kunnen zien.”

Na de balseming werd al het personeel door Virginie afgedankt en zij bleef alleen met haar dode kind achter in het grote herenhuis, want intussen werkte en woonde haar echtgenoot in Parijs. Aan de authoriteiten had ze medegedeeld dat het lijk naar Versailles zou overgebracht worden, hetgeen nooit gebeurde.

Die situatie bleef zo vele jaren duren. Omdat er ’s nachts buiten vreemde lichtschijnsels achter de ramen waren te zien – waarschijnlijk als gevolg van brandende kaarsen – spraken de omwoners,  die nergens van afwisten, over “het spookhuis”.

Rond de jaren 1860 moet de Gentse politie het stilaan verdacht hebben gevonden en, waarschijnlijk na een discreet onderzoek te Versailles, verrichtte zij een huiszoeking en ontdekte er de kist met het glazen deksel.
Het lijk van de dochter werd begraven en moeder Virginie hield het nog even vol in haar huis aan het water. Inmiddels was haar echtgenoot ook gestorven. Naderhand verhuisde ze naar een hotel aan de Kouter, waar ze nog twaalf jaar leefde.

Overwelving van de nederschelde: creatie François Laurentplein – pic Gendtsche Tydinghen

Het huis geraakte nooit meer verhuurd noch verkocht. Het werd afgebroken tijdens de werken ter overwelving van de Nederschelde met het oog op de aanleg van het François Laurentplein. En dit, in het kader van het Zollikofer-De Vigne-plan.

 

Lees het volledige verhaal op deze blog:

Spookhuis aan het Laurenplein

 

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021