STAD – Varia, gerelateerd aan Franse Tijd en Napoleon


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Wat had Napoleon met Gent te maken?

STAD – 08 mei 2021 – Quotes die we her en der lazen en die te maken hebben met de Franse Tijd, Napoleon…


Edmond Cocquyt jr gaf een kleine tien jaar geleden nog een Franstalig stadsplan uit. pic Het Nieuwsblad

Ugent Plantentuin

De Plantentuin van Ugent past strict genomen in het “erfgoed” dat Napoleon Bonaparte hier achtergelaten heeft. De oorspronkelijke tuin – in het Baudeloklooster – werd lastens hem aangelegd.

Verfransing

“(…) Door het invoeren van het Frans als voertaal in centrale scholen, lycea, scholen voor geneeskunde en rechten (…), die door de overheden zelf waren opgericht, werd ernaar gestreefd de toekomstige intellectuele en sociale elite volledig te verfransen. (…)”
“In 1814 zal het Vlaams geheel uit het openbaar Ieven verdwenen zijn: ambtenaren, rechters, advocaten, notarissen, bedienden der administratie
denken dat de enige studie van tel die van het Frans is, en beschouwen de kennis van het Vlaams als overbodig.” Bron: Verfransing te Gent (1793-1814) – UGent Open Access journals 

Straatnamen

In de Franse Tijd werden, ook in Gent, de straatnamen verfranst. Lees hierover op deze blog: Als Abrahamstraat “Rue de la Vieillesse” wordt…

Rederijkers

Tijdens het Napoleontische Bewind werden de rederijkerskamers afgeschaft. Niettemin mochten ‘de Fonteinisten’ wél nog optreden, zij het onder voorwaarde dat zij, bij de start van elke voorstelling verplicht waren om het Franse volkslied
te zingen. Vervolgens diende vanop het podium drie maal geroepen te worden: “Vive la République! Vive la Municipalité de Gand !
De vertoningen vonden echter in het Nederlands plaats. Lang heeft dat niet geduurd, want ook ‘De Fonteine’ moest van de Franse bezetter verplicht de deuren sluiten.”
“Ter uitvoering van een besluit van 7 Juni 1806 gebood de prefect Faipoult om alle Vlaamse schouwburgen van het departement voor 1 Januari te sluiten.” Bron: Verfransing te Gent (1793-1814) – UGent Open Access journals

Tolhekken

Onder Napoleon Bonaparte werd nog een tolhekken opgetrokken aan de Brusselsepoort. De oude tolpoorten waren al verdwenen aan het eind van het Oostenrijks Bewind.

Voornamen

Opvallend is ook dat er in die tijd opvallend veel kinderen de voornaam Napoleon kregen in Gent. Denk aan de stadsarchitect Napoleon-Lievin de Pauw, die ook zijn zoon ‘Napoleon’ noemde. Napoleon-Lievin vermeldden we in ons dossier over de Sint-Annakerk. Hij was toen schepen van openbare werken.

Ons verhaal over Napoleon (bij uitbreiding de Franse Tijd) en Gent bestaat uit:

0 Inleiding en situering

1 Tijdelijke en permanente praalmonumenten

2 Lieven Bauwens, compaan van Napoleon

3 Inbeslagname goederen van geestelijken en begijnen

4 Napoleon en de gedeeltelijke afbraak van de Sint-Pietersabdij

5 Spookhuis naast ‘Hôtel de la Préfecture’ aan de Nederschelde

6 Louis XVIII vlucht voor Napoleon – naar Gent

7 Napoleon en de Kozakken in Gentbrugge

8 Napoleonistenloge en ‘Salon Napoleon’ aan de Coupure

9 Varia

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021