STAD – Wat had Napoleon met Gent te maken?


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

IMPACT VAN NAPOLEON EN DE FRANSE TIJD OP GENT

STAD – 03 mei 2021 Gent had duidelijk met Napoleon en diens gezag te maken in die tijd. Napoleon heeft Gent tweemaal bezocht en hij had hier een compaan die voor hem kledij voor zijn leger leverde: Lieven Bauwens, met zijn fabriek gevestigd in het Kartuizerklooster aan het Fratersplein.

Napoleon zorgde er voor dat het stadsbeeld met een aantal tijdelijke, maar ook met een aantal blijvende ingrepen werd veranderd. De verminking van de Sint-Pietersabdij op kop.
Tijdens zijn ‘100 dagen‘ – dit is de periode vanaf zijn ontsnapping in zijn eerste bannelingschap tot aan zijn nederlaag in Waterloo – was de Franse koning uit de Bourbon-dynastie, Lodewijk XVIII, naar Gent gevlucht. Ook tsaar Alexander I van Rusland kwam naar Gent. Een Kozakkenleger lag in Gentbrugge.
En ook na zijn dood bleef Napoleon “aanwezig” in Gent.

Praalgraf voor Napoleon op Camp Santo

Je had zijn fans die zich verenigden in een napoleonistenloge en die samenkwam aan de Coupure Links. Het genootschap liet een praalgraf voor Napoleon bouwen op Campo Santo in Sint-Amandsberg, dat er vandaag nog steeds staat.

Ons verhaal over Napoleon (bij uitbreiding de Franse Tijd) en Gent bestaat uit:

1 Tijdelijke en permanente praalmonumenten voor Napoleon

2 Lieven Bauwens, compaan van Napoleon

3 Inbeslagname goederen van geestelijken en begijnen

4 Napoleon en de gedeeltelijke afbraak van de Sint-Pietersabdij

5 Spookhuis naast ‘Hôtel de la Préfecture’ aan de Nederschelde

6 Louis XVIII vlucht voor Napoleon – naar Gent

7 Napoleon en de Kozakken in Gentbrugge

8 Napoleonistenloge en ‘Salon Napoleon’ aan de Coupure

9 Varia

Op 1 oktober 1795 werden onze contreien bij Frankrijk ingelijfd. Gent viel onder het nieuwe ‘Département de l’Escaut’ van de nieuwe republiek. Napoleon Bonaparte – hoewel hij al eerder militair-politiek actief was – pleegde in 1799 een staatsgreep en benoemde zichzelf als ‘Eerste consul’. In 1804 werd hij keizer.
Zoals bekend stierf hij als banneling op het Britse eiland Sint-Helena – in de Atlantische oceaan, 2.000 km van de Afrikaanse kust – op 5 mei 1821. Dit is 200 jaar geleden.

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021