STAD – Méér 18e eeuwse stadspaleizen


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Eerste deel18e eeuwse stadspaleizen‘: Hotel Clemmen (Vander Haeghen), Hotel d’Hane Steenhuyse, Hotel Van Goethem, Hotel van Oombergen, Maison Falligan, Huis de Pelikaan.

♦♦♦

Het verhaal van de Sint-Baafsabdij en de Sint-Pietersabdij

De Spijkers en Korenmeterhuizen, alsook de Metselaarshuizen…: ‘Wat je OOK NOG moet weten over Gentse monumenten.

Het Gravensteen, het Duivelsteen, de Sikkels, belangrijke kerken en begijnhoven, Belfort, Stadhuis…: Wat je moet weten over Gentse monumenten‘. 

♦♦♦

Dit artikel is onderdeel van het dossier over ‘Gentse monumenten’

STAD 10 september 2020 – In deze bijdrage over monumenten in Gent bespreken we Hotels & Huizen: Hotel Vanden Meersche (klooster Kindsheid Jesu), Huis Papillon, Hotel De Coninck (Design Museum), Hotel Raveschoot, De Vijf Helmen en Huis De Valk.

De selectie van de besproken gebouwen is subjectief en niet exhaustief

 

GENTSE MONUMENTEN – HOTELS & HUIZEN

Adellijke families en rijke patriciërs ofte handelaars hadden in de regel huizen met de allures van een stadspaleis. Deze kreeg de Franse benaming hôtel – term die toen gangbaar was voor grote burgerhuizen. Maar ook maison of huys was in zwang.

 

Hotel Vanden Meersche

Op de hoek van de Nederpolder en de Zandberg waren ooit twee huizen, genaamd de ‘Groten’ en ‘Clenen Pelicaen’. Ze waren ontstaan uit de in twee gesplitste en vanouds (1360) bekende herberg de Pelicaen. Samen met enkele aanpalende woningen werden deze huizen in 1547 aangekocht door Jan Damman, heer van Oombergen, die het geheel herbouwde tot een fraaie patriciërswoning.

Gedurende gehele 17de eeuw was het gebouw eigendom van de adellijke familie du Faing, die door toevoeging van woningen in Nederpolder en Ursulinenstraat het huis aanzienlijk uitbreidde. In 1736 werd het aangekocht door Jean-Baptiste Ignace Vanden Meersche, heer van Berlare en Bareldonk. In de 19e eeuw werd het een klooster: Kindsheid Jesu.

De gebouwen zijn nu al enkele jaren in renovatie. Vorige zomer zwaaiden de deuren al heel even open. Lees ons verslag op deze blog: Nederpolder 1. De poort van ‘Kindsheid Jesu’ zwaaide open

 

 

Huis Papillon

Naast het zuidelijke hoekhuis van de Veldstraat met de Hoornstraat – dit kruispunt wordt ook wel ‘Gouden Driehoek’ (van Caron, Herckenrath en Bloch) genoemd – bevond zich het huis De Gauthont. In de 19e eeuw kwam het in eigendom van lakenkoopman Papillon.

Guido Deseyn in ‘Gids voor Oud Gent’: “Deze liet ten behoeve van zijn zaak door de jonge Roelandt, de latere stadsarchitect, in 1933 de fraaie winkelpui ‘Au chien d’Or’ in gietijzer ontwerpen – die voor de eerste grote uitstalraam van de Veldstraat kan doorgaan.” Het Huis Papillon was gespecialiseerd in textielwaren.

De huidige gevel is van 1713. Twee salons, ingericht in de 19e eeuw, zouden bewaard gebleven zijn. Lees op deze blog: De glorie van de Veldstraat

 

Hotel De Coninck

Het ‘Design Museum’ heet ook Hotel De Coninck. Het is één van de 18e eeuwse stadspaleizen. Het gebouw is van 1755. Praal stond toen centraal. Niet enkel de buitenarchitectuur, maar ook de binnenarchitectuur en de salons zijn zeer goed bewaard gebleven.

Dit stadspaleis werd gebouwd in 1755 door koopman De Brauwer. F.J. De Coninck bewoonde het stadspaleis van 1761 tot 1791. In 1920 werd het aangekocht door de stad Gent. Over de vroegere bewoners vonden we geen belangwekkend verhaal.

De straat waarin het hotel ligt heette niet altijd Jan Breydelstraat. De straat heeft meerdere namen gehad: Appelbrugstraat, Breydelsteghe of Curteruckstraete.

Doorheen de straat liep een kanaaltje tussen Oude Houtlei en Lieve. Daar over stond het Appelbrugje. Dit kreeg haar naam naar de herberg ‘De Gulden Appel’. Samen met twee aanpalende huizen werd die in de 18e eeuw afgebroken voor de bouw van het Hotel De Coninck. Deze wijsheid komt uit ‘Gids voor Oud Gent’, uitgegeven in 1986 bij Scriptoria.

Lees meer over de majestueuze architectuur en de prachtige salons van dit stadspaleis

 

Hotel Raveschoot

Hotel Raveschoot aan de Koningstraat staat in het midden van die straat – te situeren tussen Zandberg en Vlasmarkt. Het is het geboortehuis van Piers de Raveschoot. De man was burgemeester tussen 1819 en 1825. Het betreft Philippe. Piers de Raveschoot is een familienaam. Hij huwde met Nathalie de Ghellinck (1776-1855).

In 1816, ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden, werd hij erkend in de erfelijke adel en benoemd in de Ridderschap van Oost-Vlaanderen. Hij was ook lid van de Provinciale Staten van Oost-Vlaanderen. De adellijke familie had vele telgen. Leer meer

De straatgevel van zijn woning is van 1742 en werd gebouwd door koopman Morel. Het gebouw was ooit een middeleeuws steen. Daarvan getuigen nog o.a. de kelder met zuilen.

 

Het gebouw werd van 1865 tot 1881 in gebruik genomen door het Sint-Lievenscollege. Sinds 1881 is het een kindertuin en lagere school van de zusters van Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie. Aldus Inventaris Onroerend ErfgoedLees meer over de architectuur van dit hotel

 

De Vijf Helmen

‘De Vijf Helmen‘ – ook ‘Hellemen’ – is een hoekhuis aan de Korenlei met de Drabstraat. “De naam van het huis verwijst naar een brouwerij die hier vóór het huidig gebouw stond. Op het fronton prijkt een hemelglobe. Het ontwerp dateert van 1765 en is van architect David ’t Kindt. Wetenswaardige wijsheid over de vroegere bewoners vonden we niet. 

De Korenlei was een drukke handelsplaats, waaraan onder meer het gildehuis van de ‘Onvrije Schippers’ en grote herenhuizen herinneren. In de 18e eeuw begonnen haven en gilden stilaan in verval te geraken.

Meer over de architectuur

 

Huis De Valk

Het huis op de hoek van het Goudenleeuwplein en de Donkersteeg was al in de 16e eeuw ‘Het Paradijsken’, een bier- en wijnkelder van het Veerlekapittel. ‘Het Paradijsken’ werd in 1755 overbouwd door ‘De Valk’.

Niet toevallig heette de Donkersteeg in het Frans Rue du Paradis en niet toevallig dwarst – nog steeds – een steeg die straat met de naam Paradijszak.

Het plein werd ook ‘Leeuw ten putte’ genoemd naar de waterput dichtbij Huis den Leeuw. Zowel Goudenleeuwplein als Poeljeplein waren toen nog ombouwd. Twee huizenblokken stonden op de plek van de huidige Stadshal.

Meer over de architectuur

 

pic inventaris.onroerenderfgoed

Ga naar: 18e eeuwse stadspaleizen (deel I)

 

Naar Facebook

 

Lees ook op deze blog:

Wat je moet weten over Gentse monumenten 

Wat je OOK NOG moet weten over Gentse monumenten

 

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020