STAD – Wereldtentoonstelling: echte en “valse” edellieden


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

‘WT 1913’ in Gent & de notabelen

STAD/ VOLK/ ENTREPRENEUR17 oktober 2019 – De bedenkers van de ‘Wereldtentoonstelling’ in Gent, in 1913, waren notabelen: hooggeplaatste politici, edellieden en ondernemers met aanzien.  Ze keken reikhalzend uit naar de internationale belangstelling die hen te beurt ging vallen. Intussen vond er een “zuivering” plaats onder de edellieden… Titels die valselijk aan de familienamen werden toegevoegd, werden betwist en de dragers ervan veroordeeld.

Gustaaf Carelshof – waar het idee voor ‘WT 1913’ ontsproot

Bedenkers van de ‘Wereld Tentoonstelling 1913’

1905: In hoge middens vormen de geesten zich tot het voorbereiden van ‘WT 1913’: tijdens een receptie ten huize van Gustave Carels. De bedenkers richtten vervolgens een “studievennootschap” op. Ronkende namen onder de bedenkers zijn: industrieel Gustave Carels, voormalig Eerste minister en gouverneur van de Generale Maatschappij Gerard Cooreman,

Gustave Carels – pic Gent-Geprent
Gerard Cooreman – pic Gent-Geprent
Emile Coppieters – pic Gent-Geprent
Maurice de Smet de Naeyer – pic Gent-Geprent
Carelshof, Sint-Amandsberg

industrieel Maurice de Smet de Naeyer, senator Emile Coppieters, industrieel Fernand Feyerick en schepen Julius De Vigne. Zij stonden aan de wieg. In 1908 werd de oprichting van ‘NV Wereldtentoonstelling’ opgericht. Pardon, dit moest zijn: ‘Société anonyme de l’Exposition universelle et internationalle à Gand‘. Een mondvol.
De initiatiefnemers kregen gaandeweg steun van andere edellieden en notabelen. De adel had de touwtjes in handen.

Betichting en veroordeling “valse” edellieden

Kortrijksesteenweg – Maaltekasteel van de familie de Hemptinne

In het vooruitzicht van de internationale belangstelling die Gent zou genieten dankzij ‘WT 1913’, wou de plaatselijke adel haar blazoen oppoetsen… Men wou schoonschip maken met “valse” edellieden. Enkele Gentse families werden beticht van het oneigenlijk gebruik van adellijke titels.
Bv. De familie de Hemptinne, textielindustriëlen, gebruikte onterecht de titel ‘pauselijke graaf‘, terwijl die in België niet eens werd erkend.

Werd bv. ook beticht: Guilleaume Verspeyen, uitgever van de ultramontaanse krant ‘Le bien public’, die zich “Romeinse graaf” noemde.

Park de Ghellinck – N60 Zwijnaarde – locatie van het ontplofte familiekasteel
De auteur van de site ‘Gent 1913‘, Jos Billen, concludeert dat vooral katholieke edellieden werden geviseerd. Die waren in volle strijd met de vrijdenkers.
Een aantal onder hen werd veroordeeld wegens “onrechtmatig gebruik” van titels. Zo bv. Joseph, Paul, Jean de Hemptinne die zich graaf noemden. Ook: Marcel de Gellinck, die onterecht “de Walle” aan zijn naam toevoegde. Ook: Gustave della Faille, die “d’Huysse” toevoegde aan zijn naam.

Lees hieronder het volledige verhaal in ‘Gent 1913’ door Jos Billen

Lees ook op deze blog:

STAD – De zwarte bladzijde van de Wereldtentoonstelling in Gent in 1913

Het gaat dagen in het Oosten

(over strijd tussen liberalen en katholieken met o.a. als inzet de Sint-Annakerk) 

 

Stoom aan de Coupure werd bier en fitness

(over Werkhuizen Van den Kerchove en Fabrieken Carels Gebroeders) 

 

Onderbelichte gangmakers van UCO: Fernand en zus Aline

(over o.m. de ‘Union Cotonnière’ en Gerard Cooreman) 

 

Adellijk Zwijnaarde

(over o.m. de families de Gellinck en della Faille d’Huysse) 

 

Familie de Hemptinne

 

 

Familie de Smet

 

 

 Naar Facebook

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019
VOLK – ARTIKELOVERZICHT 2019
OUDE GENTSE ENTREPRENEURS – ARTIKELOVERZICHT 2019