ENTREPRENEUR – Familie de Smet – La Louisiane

header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

ARTIKELENREEKS TEXTIEL

“HET MANCHESTER VAN HET VASTELAND”

 I. Pre-industrieel Gents textiel  

II. Hoe de Gentse textielreus ontstond   

III. De oude Gentse textielbedrijven en de families

HANUS – UNION COTONNIERE

FILATURE DE HEMPTINNE

LOUSBERGS

GALVESTON

FILATURE DESMET-GUEQUIER

VOORTMAN-TEXAS

DE SMET-LA LOUISIANE

LA NOUVELLE ORLEANS

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Terug naar hoofdpagina

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Odisee hogeschool - ooit La Louisiane
Odisee hogeschool – ooit La Louisiane

ENTREPRENEUR/ STAD    20 juni 2017 – Dit portret hoort bij de reeks ‘Het Manchester van het vasteland’. Zie kaderstuk. 

FAMILIE DE SMET Alvorens in Loutex op te gaan, was LA LOUISIANE, nabij het Griendeplein, eigendom van de familie de Smet.

Odisee - Gebroeders de Smetstraat
Odisee – Griendeplein  – Gebroeders de Smetstraat

Gestart aan de Burgstraat, richtte François de Smet – met de hulp van Lieven Bauwens – een spinnerij op, die vanaf 1799 aan het Griendeplein bij het Rabot en het huidige Gebroeders de Smetstraat gevestigd was. Onder het beheer van hun zonen, de broers Pierre-François (1774-1860) en Jean (1784-1869) – vooral Jean – nam het bedrijf een grote expansie.

Jean de Smet was gehuwd met de welstellende Regine de Naeyer. Ze hadden dertien kinderen. In 1816 namen de kinderen het bedrijf over.

◊◊◊
Griendeplein - Gebroeders De Smetstraat - Odisee
Griendeplein – Gebroeders De Smetstraat – Odisee

In 1875 veranderde de naam van de ‘de Smet-fabriek’ tot ‘Louisiane’. De Louisiane smolt in 1957, onder impuls van Jacques Voortman, samen met diens Texas tot Loutex – één van de pijlers van de fusie tot UCO.  De andere pijler was de Union Cotonnière, die na WOI ontstaan was uit de fusie van Galveston, Desmet-Guéquier en de Filature de Hemptinne.

Hoofdzetel UCO - Belle Vue - Gaston Crommenlaan
Hoofdzetel UCO – Belle Vue – Gaston Crommenlaan

In de jaren zestig was het tijd voor een nieuwe, beslissende fusie. Loutex fuseerde met de Anciens Etablissements Textiles Fernand Hanus en de Union Cotonnière in 1967 en werd UCO.

Op de plek van de Louisiane staat nu hogeschool Odisee – voorheen KAHO – Sint-Lieven. Het oorspronkelijke ‘Manchester‘ fabrieksgebouw is nog duidelijk herkenbaar in een gebouw in de achterliggende tuin.

Terug naar hoofdpagina

Hippolyte Metdepenningen - Koophandelsplein
Hippolyte Metdepenningen – Koophandelsplein

Petite histoire. Bij het ontstaan van België sloten de broers Pierre-François en Jean de Smet zich aan bij de Orangisten van Hippolyte Metdepenningen. Deze keerden zich tegen de jonge Belgische staat. De ironie van de geschiedenis wil dat een van Jean’s zijn kleinkinderen Eerste Minister van het land werd.

Eén van de oervaders van de familie Voortman, Jean-Baptiste – wiens bedrijf (later genoemd ‘Texas’) ca. 130 jaar later zou fuseren met dit van De Smet (later genoemd ‘La Louisiane’) – was eveneens Orangist. Jean-Baptiste was in functie van zijn ‘indiennerie‘, aan het begin 19de eeuw een handel gestart met Nederlands-Indië. Vele industriëlen in Gent waren gekant tegen de Belgische Staat, omdat het sluiten van de grenzen met Nederland tot gevolg had dat ze een erg belangrijke exportmarkt verloren. Nederland had immers volop toegang tot overzeese markten.

Petite histoire. Jean en Regine’s zoon Eugène de Smet (1813-1904) voegde de familienaam van zijn moeder, de Naeyer, toe aan de zijne.

de Smet de Naeyerplein - Miljoenenkwartier
de Smet de Naeyerplein – Miljoenenkwartier

Petite histoire. Eugène’s zoon Paul de Smet de Naeyer (1843-1913) werd Eerste Minister van een homogeen katholieke regering. Het Paul de Smet de Naeyerplein werd naar hem genoemd. Het ligt in het zogenaamde ‘Miljoenenkwartier‘. In die buurt vond de Wereldtentoonstelling van 1913 plaats van dewelke Paul erevoorzitter was van het uitvoerend comité. (Lees ook op deze blog: Eind 70 in en rond het “miljoenenkwartier”)

de Hemptinne's 'Florida' bij Rabot
de Hemptinne’s ‘Florida’ bij Rabot

Petite histoire. Eugène’s dochter Leonie de Smet de Naeyer (1831-1900) huwde met Jules de Hemptinne. Jules en zijn broer Charles beheerden een aantal familiefabrieken waaronder de FLORIDA aan het Rabot. F.D.

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

Extra persblogbe - Gentse Entrepreneur - kopie (2) - kopiepersblog.be extra – Gentse Entrepreneur

STAD in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
STAD in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT