ENTREPRENEUR – Familie Voortman

header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Berouw - Voormalige site TEXAS
Berouw – Voormalige site TEXAS

ENTREPRENEUR/ STAD    31 mei 2017 – Dit portret hoort bij de reeks ‘Het Manchester van het vasteland’. Zie kaderstuk. 

FAMILIE VOORTMAN – Net als François Lousbergs was Abraham Voortman oorspronkelijk een Nederlandse textielverkoper. De familie stamde uit het Nederlandse Weesp. Toen Abraham Voortman in 1797 aan de Vogelenzang/ Blaisantvest begon met een katoendrukkerij, was hij al zeven jaar actief in Gent. Hij had een partnership met Gentenaar Frans De Vos, schoonbroer van Lieven Bauwens.

Achterkant Vogelenzang - Texas
Achterkant Vogelenzang – Texas – pic inventaris.onroerenderfgoed.be
Achterkant Vogelenzang - Voortman - pic inventaris.onroerenderfgoed.be
Achterkant Vogelenzang – Voortman – pic inventaris.onroerenderfgoed.be
◊◊◊

Abraham’s zoon Jean-Baptiste Voortman nam de activiteiten over in 1820, samen met zijn schoonbroer Guillaume Van Zantvoorde. Ze startten een bloeiende handel met Nederlands-Indië. Begin 19de eeuw was de belangrijke activiteit ‘indiennerie‘.

Vanaf 1842 was het familiebedrijf ook een spinnerij en een weverij.

In 1862 overleed Jean-Baptiste, waardoor de fakkel officieel overgedragen werd aan zijn zoon Jules. De fabriek veranderde in 1876 van naam en werd TEXAS.   De oorspronkelijke fabriek lag achter het Sint-Lucasziekenhuis. Met TEXAS breidde de fabriek uit tot aan het Berouw.

La Louisiane - pic liberaalarchief.be
La Louisiane – pic liberaalarchief.be

In 1926 nam Jacques Voortman (1901-1982), kleinzoon van Jules Voortman, de leiding over. Jacques Voortman realiseerde in 1957 de fusie van zijn bedrijf TEXAS, met La Louisiane tot Loutex – één van de pijlers van de fusie tot UCO – waar hij ook nog zelf actief bij betrokken was.

Terug naar hoofdpagina

Villa Voortman - Vogelenzang/ Blaisantvest
Villa Voortman – Vogelenzang/ Blaisantvest

Petite histoire. In Villa Voortman, gelegen bij de fabriek aan de Vogelenzang/ Blaisantvest, had de familie haar privéwoning. Thans wordt deze grote woning omgebouwd tot assistentieflats. Op het domein resideerde enige tijd een afdeling van het psychiatrische centrum van Sleidinge (het vroegere Sint-Jan de Deo). Chalets deden dienst als laagdrempelige sociaalpsychiatrisch centrum. Deze worden afgebroken. Het geheel kadert in een stadsontwikkelingsproject.

Villa Voortman - assistentieflats in opbouw
Villa Voortman – assistentieflats in opbouw

Petite histoire. Uit het Liberaal Archief: “De fabrieksgebouwen aan de Vogelenzang bleven operationeel tot 1988. Daarna kwamen ze nagenoeg integraal onder de sloophamer terecht en de vrijgekomen ruimte ging in hoofdzaak naar het achtergelegen AZ Sint-Lucas en het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan de Deo.”

Berouw - voorheen sociale woonwijk Voortman
Berouw – voorheen sociale woonwijk Voortman

Petite histoire. Voortman bouwde in 1893 sociale woningen in het Berouw. Die zijn thans zo goed als verdwenen. Voortman voerde, net zoals Lousbergs, een minder bar sociaal beleid dan de familieleden de Hemptinne.

Petite histoire. Jean-Baptiste Voortman werd, net als zijn vennoot Guillaume Van Zantvoorde, Orangist in 1830. Die overtuiging kostte hem bijna het leven. Hij kon op het nippertje ontsnappen aan een lynchpartij. In zijn fabriek werden vernielingen uitgericht.

Petite histoire. De zus van Fernand Hanus van de Union Cotonnière, Aline Hanus, werd voor een derde van de aandelen mede-eigenares in TEXAS.

Rabotvins - voorheen Société Linière Gantoise
Rabotvins – voorheen Société Linière Gantoise

Petite histoire. Aan de Vogelenzang, in de richting van de Molenaarsstraat, bevindt zich ook nog de directeurswoning van de eerste mechanische vlasspinnerij Société Linière Gantoise, opgericht in 1838. De directeurswoning is van 1864 en sinds het eerste kwart van de 20e eeuw de hoofdzetel van Rabotvins. Deze laatste kreeg bekendheid door, onder meer, haar ‘Zuster Godelieve’ bloedwijn. F.D.

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

Extra persblogbe - Gentse Entrepreneur - kopie (2) - kopiepersblog.be extra – Gentse Entrepreneur

STAD in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
STAD in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT