ENTREPRENEUR – Union Cotonnière & Fernand Hanus

header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

ARTIKELENREEKS TEXTIEL

“HET MANCHESTER VAN HET VASTELAND”

 I. Pre-industrieel Gents textiel  

II. Hoe de Gentse textielreus ontstond   

III. De oude Gentse textielbedrijven en de families

HANUS – UNION COTONNIERE

FILATURE DE HEMPTINNE

LOUSBERGS

GALVESTON

FILATURE DESMET-GUEQUIER

VOORTMAN-TEXAS

DE SMET-LA LOUISIANE

LA NOUVELLE ORLEANS

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊

Terug naar hoofdpagina

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Rooigemlaan - Filature de Royghem - Union Cotonnière
Rooigemlaan – Filature de Royghem – Union Cotonnière

ENTREPRENEUR/ STAD    18 april 2017 – Dit portret hoort bij de reeks ‘Het Manchester van het vasteland’. Zie kaderstuk. 

De UNION COTONNIERE was de fusie van de bedrijven: Galveston, Desmet-Guéquier en de Filature de Hemptinne. De nieuwe groep telde toen meer dan duizend arbeiders. Ze vormde een belangrijke pijler voor de volgende fusie die in 1967 tot UCO zou leiden. Het bedrijf werd bestuurd door Fernand Hanus (1880-1924) – die zich als privé-investeerder had ingekocht – en daarna door zijn zoon René. De familie bezat ook de Etablissements Textiles Fernand Hanus.

Rooigemlaan - Esso en Dreamland, waarachter vroeger UCO
Rooigemlaan – Esso en Dreamland, waarachter vroeger UCO

De originele drijvende krachten achter de fusie tot de Union Cotonnière waren Emile Jean Braun – naast oud-burgemeester – oprichter van Galveston, alsook Paul Hebbelynck, eigenaar van de Filature Desmet-Guéquier, maar ook aandeelhouder in Galveston.

Fernand Hanus speelde een prominente rol in de ontwikkeling van de Union Cotonnière. Hij kocht een belangrijk aandeel in het kapitaal en ontpopte er zich tot de leidende figuur.

Voormalig 'Het Luizengevecht'
Voormalig ‘De Kerremelkkoer’

Petite histoire 1. De Union Cotonnière had ook een andere fabriek van Emile Jean Braun verworven – de Filature de Royghem, ofte Rooigem – opgericht in 1897. De achterliggende beluiken – achter de Kaarderijstraat – stonden, omwille van hun verpauperde bewoners en hun miserabele woonomstandigheden, bekend als De Kerremelkkoer”.

Terug naar hoofdpagina

Fernand Hanus was gestart met de Etablissements Textiles Fernand Hanus. Zijn ondernemerskwaliteiten waren legio. Hij legde zich toe op weverijen en afgewerkte producten – en niet enkel op spinnerijen, zoals de rest. Hij had een eigen elektriciteitscentrale en introduceerde het ploegensysteem. In 1905 kocht Fernand Hanus een deel van de fabriek van Louis de Porre in Laarne, die stamde uit 1898. In 1954 werden er synthetische vezels gesponnen.

Terug naar hoofdpagina

Rooigemlaan
Rooigemlaan

Petite histoire 2. Aan de vooravond van WOI had hij zijn machines naar Engeland laten verschepen. Hij voorzag dat de oorlog niet van korte duur zou zijn – zoals algemeen aangenomen. Zijn zus Aline Hanus was meegereisd en had die daar ten gelde gemaakt. De verkoop had een fortuin opgeleverd. Doordat Fernand voorziend was geweest inzake WOI, startten hij en zijn zus na de oorlog met een volle beurs, terwijl de collega’s op hun tandvlees zaten. Het momentum brak aan om zich her en der in te kopen.

Terwijl Fernand zich inkocht in de Union Cotonnière, kocht Aline Hanus een derde van de aandelen van het textielbedrijf Texas aan de Blaisantvest, eigendom van de familie Voortman.

Terug naar hoofdpagina

René's zoon, Jacques Hanet - pic bluejeans.gent
René’s zoon, Jacques Hanet – pic bluejeans.gent

Fernand Hanus’ jongste zoon René Hanet-Hanus (1906-1984) het gaat hier over een verandering van de familienaam; een lezer die het kan weten, bevestigde dit – zette de activiteiten verder van zowel de Union Cotonnière als de Ancien Etablissements Textiles Fernand Hanus waarin de erfgenamen van Fernand’s nalatenschap zetelden.

René Hanet-Hanus speelde een actieve rol in de totstandkoming van UCO in 1967. René’s zoon Jacques (1935-) was naast bedrijfsleider ook technologisch vernieuwer. Hij richtte een zeer succesvol labo in Laarne op voor de veredeling van jeans.

Kortrijksesteenweg - Kasteel Fernand Hanus - Maria Middelares
Kortrijksesteenweg – Kasteel Fernand Hanus – Maria Middelares

Petite histoire 3. Het oude front van het ziekenhuis Maria Middelares aan de Kortrijksesteenweg is het Kasteel Hanus. Fernand bouwde het in 1913.

Ooit van Fernand Hanus
Ooit van Fernand Hanus

Ook bezat Fernand Hanus korte tijd het imposante Flandria Palace Hotel bij het station, ook uit 1913, aan het Maria-Hendrikaplein. Thans is het een directiegebouw van de NMBS.

Maison De Landsheer - Korenlei, De Onvrije Schipper
Maison De Landsheer – Korenlei, De Onvrije Schipper

Aline Hanus – gehuwd De Landsheer – was op gegeven ogenblik eigenares van een winkel op de Korenlei, in het gebouw van De Onvrije Schipper. F.D.

Lees ook op deze blog: Onderbelichte gangmakers van UCO: Fernand en zus Aline

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

Extra persblogbe - Gentse Entrepreneur - kopie (2) - kopiepersblog.be extra – Gentse Entrepreneur

STAD in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
STAD in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT