VOLK – Miry en echtgenoot in vernieuwd grafmonument


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

VOLK/ STAD  26 januari 2020 – Het echtpaar Van Peene – Miry schreef een beetje Gentse en Vlaamse geschiedenis. Vooral in het theater. Hun grafmonument op de Zuiderbegraafplaats is vernieuwd.

In een klassieke “kop” had hier gestaan: ‘Van Peene en echtgenote…’ maar aangezien de familienaam van Virginie Miry, echtgenote van Hippolyte Van Peene bekender is, staat de titel zoals die staat… Virginie was immers de tante van Karel Miry.

Uiterst grijze zaterdagnamiddag, 25 januari, half vier: Hippolyte Van Peene, vernieuwd monument Zuiderbegraafplaats

“Tijdens het bewind van keizer-koster Jozef II kwam een eeuwenoude traditie op de helling te staan. Omwille van de hygiëne verbood zijn ‘Edict van den Keyser aengaende de begraeffennissen’ van 26 juni 1784 het begraven van de doden in en rond kerken in dichtbevolkte gebieden. Voortaan moesten begraafplaatsen buiten het stadscentrum worden aangelegd.

Een torenbrand in de ‘Onze-Lieve-vrouwekerk’ aan het Sint-Pietersplein –  schilderij Jan van Doorsselaer, 1733

De abt van de Sint-Pietersabdij besloot om op zijn eigen grondgebied, buiten de Heuvelpoort aan de Ottergemse Dries, een begraafplaats aan te leggen voor de parochianen van het Sint-Pietersdorp. Het oude, bestaande kerkhof bij de Onze-Lieve-Vrouwekerk werd opgedoekt. De kerk zelf werd in 1799 gesloopt.

Zuiderbegraafplaats

In 1855 kregen de Gentse joden de toestemming om hun doden te begraven op een perceel van 38 meter op 10 meter rechts van de ingang. Die graven zijn intussen verdwenen.
Tot 1856 werd de Zuiderbegraafplaats parochiaal uitgebaat (…).” Bron: Stad Gent, An Hernalsteen

“Hippolyte kwam als nieuwjaarskindje ter wereld in Kaprijke op 1 januari 1811. In 1831 begon hij zijn studie aan de Gentse faculteit geneeskunde, maar zijn hart ging uit naar het theater. Als student leerde hij Virginie Miry kennen.

Virginie had een mooie stem en zong als een lijster. Hippolyte stelde voor om haar op zijn viool te begeleiden. Muziek verenigde de jonge harten. Ondertussen was Hippolyte ook actief in het rederijkerstoneel. Van studeren kwam niet veel meer in huis.

Hippolyte Van Peene en Virginie Miry – pic Stad Gent

Pas in 1837 behaalde hij eindelijk zijn diploma. Voortaan kon hij als arts de kost verdienen en een gezin onderhouden. Hij huwde zijn Virginie.

Hippolyte Van Peene – oud monument

In 1847 vonden enkele leden van de rederijkerskamer ‘Broedermin en Taalyver’ het jammer dat de Vlamingen geen strijdlied hadden. Hippolyte had maar enkele dagen nodig om ‘De Vlaamse Leeuw’ op papier te zetten. Karel Miry, neef van zijn echtgenote, componeerde de muziek.

Op 19 februari 1864 overleed Hippolyte in de Ketelvest aan een hartaanval. Op 16 juli 1865 werd zijn praalgraf, gebeiteld door Antoon van Eename, ingehuldigd. In 1902 vervoegde Virginie haar echtgenoot.” Bron: Stad Gent, An Hernalsteen

Ottergemsesteenweg – Zuiderbegraafplaats – Hippolyte Van Peene
Casinoplein – standbeeld Karel Miry

Karel Miry heeft een buste op een zuil op het Casinoplein. Een Gentse straat draagt zijn naam (achter de Sleepstraat) en er werd een concertzaal naar hem genoemd aan de Biezekapelstraat: in het historische gebouw ‘de Grote Sikkel’.

Bekijk de video van de Zuiderbegraafplaats

 

 

Kerkhof Mariakerke: historische polemiek

 

 

Lees in het Archief van deze blog:

Bekijk een samenvatting van vijf Gentse begraafplaatsen

 

 

Lees ook op deze blog: 

De kroniek van de Sint-Pietersabdij

 

 

Van De Fonteine naar Minard, naar Romain Deconinck

 

 

vander Sickelen’s leven nu in VS en Canada

 

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

VOLK – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020
STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020