STAD – Lof en kritiek voor werken station, 80 jaar geleden


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

STAD – 12 oktober 2019 Niets nieuws onder de zon. Ruim tachtig jaar geleden – in 1938 – waren er al grote werken aan het Sint-Pietersstation. Iedereen had wel wat kritiek: op de inrichting van het stationsplein, de organistie van het station, de werking van het nieuwe postgebouw… Er was ook lof: voor de restauratie van de muurschilderingen in het stationsgebouw.

Koningin Maria-Hendrikaplein – De begindagen, ca. 1915 – pic via Mario Van de Vorst
Koningin Maria-Hendrikaplein – Aan de auto’s te zien, waren we hier al in de jaren 1930.

Wie de ‘Gazette van Gent’ wil geloven: er heerste bij de reizigers “vreugde” over de verbeteringswerken aan en bij het Sint-Pietersstation. De handelaars aan het Koningin Maria Hendrikaplein hadden echter kritiek op de beplantingen, die in hun ogen te “dorps” aandeden. Kritiek was er ook op de werking van het nieuwe aanpalende postgebouw. Bezoekers daar “gromden van coleire” schreef de ‘Gazette’.

Muur- en plafondschilderingen. Het Sint-Pietersstation werd in 1913 gebouwd in de aanloop van de Wereldtentoonstelling die in dat jaar in Gent plaats vond. Een kwarteeuw later, in 1938, drong zich naar verluidt een opknapbeurt op. De praktische kant van de binneninrichting moest aangepakt worden. Ook werd in dat jaar aandacht besteed aan het herstellen van de plafond- en muurschilderingen. Die schilderingen stellen aanzichten voor van verschillende Belgische steden.
Ruim 70 jaar later werden de muur- schilderingen opnieuw gerestaureerd. In 2009 meldde ‘Het Nieuwsblad’ dat de renovatiewerken klaar waren. Die waren al twee jaar eerder gestart.

Gent-Sint-Pieters – Gewelven, schilderingen
Muurschilderingen

Koningin Maria Hendrikaplein – Gent-Sint-Pieters – by night
Koningin Mathildeplein – Huidige vernieuwing achterkant station by night

Lof voor opknapbeurt station. Terug naar 1938 en wat de ‘Gazette van Gent’ (Via ‘Ghendtsche Tydinghen’) toen de “de algemene kuis” van het station noemde die in april achter de rug was. ‘Gazette van Gent’, 6 april 1938: “De pers werd gisteren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen in de op gelukkige wijze hervormde Sint-Pietersstatie. (…) Een paar maanden geleden was men begonnen met de algemene kuis van de grote voorhal en de herstelling van de muurschilderingen. (…)

De nieuwe loketten zijn onder alle opzichten aan te prijzen. Lucht en licht heersen er overvloedig en de praktische, vlugge aflevering van de kaartjes is verzekerd. (…) De praktische ingangsdeuren tot de tunnel naar de kaaien laten toe een grote massa volk doorgang te geven op eenzelfde ogenblik. (…) Alleen kunnen de reizigers het nog maar niet over de boeg krijgen rechts te houden om de circulatie te vergemakkelijken. (…)

De laatste zin verwijst naar een eigenzinnigheid van de vroegere organisatie van het station, waarbij er, als enige station in het land, door de tunnel links werd gelopen naar het spoor, en niet rechts, zoals in alle overige stations in het land – wat tot verwarring zorgde bij niet-stadsbewoners. Nu weten we wel dat treinen links rijden omdat de technologie uit Engeland kwam, maar dit was er wel wat over…

Kritiek op inrichting plein. ‘Gazette van Gent’, 26 oktober 1938: “Een groep inwoners, hotelhouders en handelaars van de wijk Gent-Sint-Pieters, deden reeds herhaaldelijk beroep op de heer Balthazar [August Balthazar, Gentenaar en Minister van Openbare Werken] om het uitzicht van het Koningin Maria Hendrikaplein te doen wijzigen. Men beklaagt er zich namelijk over dat het plein het spektakel biedt van een buitendorp en de beplantingen aldaar het uitzicht op de hotels en winkelhuizen belemmeren.”

Koningin Maria Hendrikaplein – stationsplein – vandaag
Het postgebouw in aanbouw in 1936 – pic Ghendtsche Tydinghen
Het goederenstation vroeger

Kritiek op werking postgebouw. Een jaar na het herinrichten van het station, werd aanpalend een nieuw postgebouw opgetrokken. Intussen is het weer afgebroken. Toen echter schreef de ‘Gazette van Gent’ op 4 april 1939: “Wanneer gaat in het posthotel Gent-Sint-Pieters het tijdverliezend lolletje eindigen? Woensdag waren om 12 uur drie winketten open. In de veel te kleine plaats stonden een vijftigtal mensen rijtje te schuiven. Aan het middenwinket stond een boer met een lijnwaadzakje vol zilvergeld en een groot aantal kardoezen met muntstukken die in biljetten moesten worden omgerekend. Achter hem mensen die gromden van koleire en niet zonder reden. Er waren daar werkmensen die meer dan een half uur moesten wachten vooraleer aan de beurt te geraken. De beambten waren allen zeer beleefd tegenover die ongelukkigen.” F.D.

Informatie gesprokkeld uit: ‘Ghendtsche Tydinghen, Wel en wee in en nabij Gent-Sint-Pieters; deel 4 (1936 – 1941)’ dat – zo meldt deze heemkundige publicatie – haar informatie haalde uit 31.500 edities van de ‘Gazette van Gent’.

Projectinfo  huidige werken Gent-Sint-Pieters

Lees ook op deze blog:

‘Flandria Palace Hotel’ vanachter het venster van ‘The Rambler’

 

 

Station & “train spotting” op zondag

 

 

Wat het station zo allemaal is

 

 

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021