STAD – Het ‘GUM’ aan de Plantentuin


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Bekijk onze video onderaan de pagina

Het GUM (Gents Universiteitsmuseum) is het wetenschapsmuseum in de Faculteit Wetenschappen van UGent bij de Gentse Plantentuin. Dit is op de hoek van de Karel Lodewijk Ledeganckstraat en Emile Clauslaan.

STAD – 03 oktober 2020 – Het GUM is niet het “skeletttenmuseum” van de oude Gentse Zoo geworden. Weleer werd het daar wel eens voor versleten. Dit neemt niet weg dat er aardig wat dierenskeletten aanwezig zijn, maar dan enkel ter illustratie van de wetenschappelijke methode.
Het GUM is een algemeen wetenschapsmuseum geworden, en dan wel eentje dat  zeer smaakvol is ingericht. Er werd, naast de inhoud, werkelijk op alles gelet: opstelling, belichting, etc. Mooi!

“Meer nog dan op het eindproduct van wetenschappelijk onderzoek, wil het GUM de klemtoon leggen op de denkprocessen en de praktijken erachter, in samenhang met hun maatschappelijke context.” Alzo schreef al in 2017 in het gazetje van 200 jaar Ugent: Marjan Doom, curator en projectcoördinator van het toen museum-in-wording.

Marjan Doom, curator en projectcoördinator

Het GUM is opgebouwd aan de hand van thematiek. Niet de voor de hand liggende indeling op basis van catalogering van voorwerpen, maar wel thematiek die eigen is aan de opbouw van wetenschap: 1. Chaos 2. Twijfel 3. Meten 4. Model 5. Verbeelding 6. Kennis 7. Netwerk
De uitgestalde voorwerpen moeten bekeken worden in functie van elke van deze thematieken.

De ‘chaos‘ wordt geïllustreerd door o.a. een diversiteit van bloemen en stenen voorwerpen. Maar ook door de ‘dialectenkaart’ die door prof. Johan Braeckman toegelicht wordt in een kijk- en luisterschermpje. ‘Chaos’ zet de mens ertoe aan om te catalogeren. Zo wil men ‘orde’. Maar legt de mens zijn orde op aan de wetenschap? Een doordenkertje. En zo zijn er legio in het museum.

In het museumgedeelte ‘Twijfel‘ komt de wetenschappelijke methode aan bod. Meetinstrumenten illustreren deze thematiek.
Noteer daar bij dat men soms twijfelt aan het waarheidsgehalte van de simpele menselijke waarneming, omdat die zo beïnvloed wordt door allerlei irrelevante factoren. Dr. Petra De Sutter geeft in dit verband, op een kijk- en luisterschermpje een voorbeeld uit haar werkdomein. Bij IVF werden vroeger de “mooiste” embryo’s uit de kweek gebruikt. Slechts later kwam men erachter dat dit niet altijd de beste zijn…

Petra De Sutter op een schermpje over IVF

Bij ‘Meten‘ worden ook bijzondere toestellen getoond, zoals bv. de eerste electrocardiograaf uit 1911.

Eerste electrocardiograaf uit 1911

Wetenschappers werken graag met een ‘Model‘ om hun bevindingen vorm te geven, en als basis voor voortgezet onderzoek.

Zie (uitklikbare) uitleg hiernaast over deze neolitische hoofdman, hersamengesteld aan de hand van een ‘model’

Verbeelding‘ is vaak een noodzaak als ‘begrijpen’ evolueert naar uitvinden. Ter illustratie wordt hier een foto gebracht van Corneel Heymans, die de Nobelprijs ‘Geneeskunde’ won voor Ugent in 1938.

Corneel Heymans, Nobelprijs winnaar Ugent, 1938

Uitvindingen

Kennis‘ en ‘Netwerk‘ vormen het sluitstuk van de thematieken.

Aan dit GUM werd tien jaar gewerkt.

Het GUM bezoeken kan gratis tijdens oktober. Reserveren via de website is verplicht.

Lees ook op deze blog:

“Ledeganck”, waar de jungle in een serre leeft

 

 

Beleef het hier: het Industriemuseum

 

 

Werd Betsie gebarbecued en is haar kop zoek?

 

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021