header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)
persblog.be – Verhalen uit en over Gent

blog over gent: Van anekdotisch naar historisch

 

07 februari 2023 – VOLK – Broers, aanstichters van de Gentse ‘Beeldenstorm’. Lieven en Jan Onghena leidden het volk bij de vernielingen. Lieven had de hoofdvogel afgeschoten door een actie, waarbij hij een kerkbaljuw had misleid met een valse brief van hertog van Egmont. Lees

06 februari 2023 – STAD – Vlaanderen, Gent onder de Spaanse gesel. Het was zondagavond, en dan keken we naar Tom Waes en ‘Het verhaal van Vlaanderen’ – aflevering zes – op (tv) Eén… Zoals gebruikelijk gaan we het verhaal niet navertellen, maar wél de aspecten uit dat tijdsgewricht belichten die belangrijk waren voor Gent. Lees

05 februari 2023 – STRATEN – “Geheimen” van enkele straatnamen ontsluierd. Tijdens een voorjaarse wandeltocht ontsluierde wijlen Geert Vandamme het “geheim” van straatnamen die verwijzen naar: een ham, een kwade ham, een meermin, nen otto, een wolf, een erpel en meer. Lees

04 februari 2023 – STAD/ VOLK – Het bioscoopjournaal avant-la-lettre. 1936 in Gent: markt, kerkelijke processie en militair défilé. In een 9 minuten durende film, die in bewaring ligt in het ‘Huis van Alijn’, is heel wat folklore te zien. Lees en bekijk

02 februari 2023 – VOLK – Hoe Gent bleef leven in het hoofd van een emigrante.  Ze was geëmigreerd naar Amerika. Op haar oude dag bracht ze via facebookposts het oude Gent weer tot leven, w.o. haar tantes aan de Coupure, haar jeugd in Langerbrugge, diverse plekken in de stad… Lees

01 februari 2023 – GENTSE WINTER 2022-2023 – Dit is de vijftiende editie – getiteld ‘GW 2022-2023 – 15‘ – en die bevat o.a.: Blaarmeersen, Donkersteeg, “de Zuid”, Groentenmarkt, Savaanstraat, Posteernestraat, Regnessestraat… Lees

31 januari 2023 – STAD – De pest kwam, zag en overwon. Voorafgaand aan het tijdperk van de Bourgondiërs in onze streken sprak Tom Waes in ‘Het verhaal van Vlaanderen’ op (tv) Eén over één van de dodelijkste ziekten aller tijden: de pest. Ook Gent bleef niet gespaard. Lees

30 januari 2023 – STAD – Boeketje Bourgondiërs. In de vijfde aflevering van ‘Het verhaal van Vlaanderen’ wordt o.a. een beeld geschetst hoe het er in onze contreien aan toe ging onder het bewind van de Bourgondische hertogen. In de tv-uitzending lag de focus op Filips de Goede en Maria van Bourgondië. Het bilan: nooit was er zo veel voorspoed. Lees

29 januari 2023 – STRATEN – Kort en smal, maar niet onbelangrijk. De Regnessestraat is een verdwenen straatje. Toen het Sint-Baafsplein nog bebouwd was, liep dit straatje over ’t huidige plein. Er is iets “vreemds” aan dit straatje. Was het een oeroude gegraven “ringweg”? Lees

28 januari 2023 – STRATEN – Het kind moet een naam hebben. Sommige straatnamen in de stad hebben vreemde namen. Of hun betekenis is niet wat het lijkt. We pikken er twee straatnamen uit die stammen uit het oude Vlaams: Sleepstraat en Schaverdijnstraat. Lees

25 januari 2023 – BLOG – Ook in 2022 ging het goed met persblog.be. De consolidatie zette zich door inzake leescijfers. In dit verslag lees je ook over de leespieken per onderwerp, de top 5 en meer. Lees

25 januari 2023 – VOLK/ STAD – “Ik tekende al strips op mijn dertiende”. Zijn auteursnaam luidt ‘Yan Gevuld’. Zijn tekenpen is verguld. Hij maakt stripalbums in eigen beheer. Gent is een inspiratiebron en een decor. Lees

23 januari 2023 – STAD – “Groeninge veld! Groeninge veld!” is wapenspreuk van familie Borluut. De slag op het Groeningeveld in Kortrijk uit 1302 was het belangrijkste onderdeel van de jongste aflevering van ‘Het verhaal van Vlaanderen’. Heroïek en 19de eeuwse romantiek maakten iets geheel anders van die strijd… Lees waar het wél om draaide. En voor de Gentenaars: Jan Borluut deed ook mee zulle! Lees

21 januari 2023 – STAD – Aan ’t eind van de jaren zeventig. Een jonge fotograaf liep in de jaren 1978, ’79, ’80 in de stad rond gewapend met een camera. Bekijk de oude foto’s en lees weetjes van toen. Bekijk en lees

19 januari 2023 – VOLK – Het prinsesje in haar Gents kasteel. De meest Gentse aller prinsessen, Maria van Bourgondië, bracht haar jeugd door in het Hof ten Walle (‘Prinsenhof’). Onderzoekers kwamen te weten wat ze te eten kreeg, hoe haar kamer werd ingericht en hoe de prinsesjestuin er uitzag. En ook bv. dat ze dagelijks ging dansen in de wijnkelder. Lees

18 januari 2023 – GENTSE WINTER 2022-2023 – Dit is de veertiende editie. De foto van Nano Qnoys toont de Oude Vismijn bij de Lieve en de Leie. We hebben het verder over kermis in 1980, de nieuwjaarsreceptie, ‘Het verhaal van Vlaanderen’ en dies meer.

17 januari 2023 – STAD – De “duistere” middeleeuwen in Gent. Tom Waes & crew slaagden er opnieuw in om een boeiende les geschiedenis te brengen op televisie op zondagavond. Ditmaal ging het over de vroege middeleeuwen. Gentenaars konden zich thuis voelen in deze derde aflevering van de serie… Lees

16 januari 2023 – STAD – Hoe Gent eruit zag midden de jaren ’70. Toen Amsterdams fotograaf Jan Sijmons in 1975 op fotojacht door Gent trok, kwam hij overal auto’s tegen: in straten, pleinen en leien… Los daarvan maakte hij vooral portretten over de stad van toen, met haar vervallen monumenten. Bekijk en lees

14 januari 2023 – STAD – De Rietgracht, wa’s da? Wie heeft nog niet gehoord van de Rietgracht? Wie weet waar die ligt? Werd ze gegraven rondom het middeleeuwse Gent? En wie weet dat die gracht een bedoeling had? Is ze een soort markering van het territorium? Was ze een verdedigingsgracht? Lees

13 januari 2023 –  VOLK – Smoelen van begin de jaren ’80.  Johan Tielemans, de (toen beginnende officieuze) stadsfotograaf stelde zich afstandelijk op wat betreft het in beeld brengen van mensen in de straat. Dit is minder het geval als het om BV’s gaat – of daaromtrent. Bekijk en lees

12 januari 2023 – EVENT – Buitenlandse politiemannen regelden verkeer. In 1974 vierde de politiebond feest in Sint-Amandsberg. Op een kruispunt gingen toen achtereenvolgens politieagenten van diverse nationaliteiten het verkeer regelen. Lees

11 januari 2023 – STAD – In zwart-wit wordt het alledaagse bijzonder. Als student ‘fotografie’ aan Sint-Lucas, ontpopte Johan Tielemans zich aan het eind van de jaren zeventig tot een echte straatfotograaf in Gent. Eenmaal het alledaagse op een zwart-wit foto prijkt, wordt het bijzonder. Lees

10 januari 2023 – CURSIEF Ik mis het België, het Vlaanderen van mijn jeugd. Er circuleert al enige maanden een tekst op facebook. De tekst neemt ons mee in een beschouwing over de (onbekende) auteur’s jeugdjaren in de 70s en 80s. Hij/ zij geeft aan hoe de maatschapij toen verschilde van nu. Lees

09 januari 2023 – STAD – “Onze eigenste” Gallische hoeve in ’t Haeseveld. In de tweede aflevering van de tiendelige tv-serie ‘Het verhaal van Vlaanderen‘ had presentator Tom Waes het vooral over de Galliërs. Wij dachten vooral aan “onze eigen” Gallische hoeve. Lees

08 januari 2023 – GENTSE WINTER – In deze dertiende editie – getiteld ‘GW 2022-2023 – 13’ – hebben we het o.a. over: de ‘exotische’ hut, de ‘Moulin Rouge’ in Gent, Honorine Deschryver, Jan Dumolyn, Octave Landuyt, Marcel Demuyter, Johan Tielemans, en meer

07 januari 2023 – CURSIEF Anja, de laatste dans, die moet je mij nog schenken. Hoe ga je op de dansvloer om met de andere sekse? Het lijkt een banale vraag, maar dat was het helemaal niet voor den oorlog. Als man moest je beleefd gaan “vissen”. Als vrouw kon je niet zomaar weigeren. Of toch? En hoe geraakte je van je (mannelijke) danspartner weer af? Lees

06 januari 2023 – VOLK – Wanneer de studenten het glas heffen. Het studentikoze uitgangsleven speelde zich af in verscheidene Gentse buurten. Deze verschilden naar gelang de tijdsperiode. Ze verschoven zuidwaarts: van buurt Volderstraat, over de Kuiperskaai, naar Overpoort. Lees

05 januari 2023 – STAD – Vervlogen tijden – Den uitgang in de 80s. In “den uitgang” wordt gepraat, gedronken en gedanst. Dit was niet anders in de jaren ’80 in Gent. Wij laten de mensen hierna “klappe” en kijken hoe ze “lampette“. Lees

04 januari 2023 – STAD – Tom Waes vermeldde grafheuvels in Sint-Bernadettewijk. In de eerste aflevering van ‘Het verhaal van Vlaanderen‘, gepresenteerd door Tom Waes, maakten we o.m. kennis met de vondsten van amateurarcheoloog en Gentenaar Jacques Semey, waaronder grafheuvels in de Sint-Bernadettewijk. Lees

03 januari 2023 – STAD – Woelige jaren ’90 van tweehonderd jaar geleden. De “keizer-koster” – bijnaam van Keizer Jozef II – wrikte aan de kerkelijke (en klooster-)privileges. Er ontstond tegenstand. Vlaanderen werd even onafhankelijk. Lees