STRATEN – Enkele merkwaardige herenhuizen aan de Geldmunt


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

De getoonde foto’s werden ons aangereikt door Roger Van Bockstaele, vroegere Deken van de Dekenij Patershol.

STRATEN/ STAD -18 november 2022Ze liggen met de gevel gericht naar het Gravensteen en met de achterkant naar het Patershol… Stuk voor stuk merkwaardige herenhuizen met gevels uit de 19de of 18de eeuw, maar veelal met eeuwenoude wortels. Eéntje zelfs tot in de 15de eeuw!

Sommige van de woningen bevatten prachtige interieurs, in Lodewijk XVI- of XV-stijl. Sommige bevatten schitterende schilderijen. Eentje heeft zelfs een heuse muurschildering van het Laatste Avondmaal!

Geldmunt 22
Het pand ligt rechts van de toegang tot de Haringsteeg, behorende tot het Patershol. Op een recente gevelsteen staat de oude huisnaam ‘Spijkeboort’ en het jaartal 1460.

Van Inventaris Onroerend Erfgoed leren we dat de huidige voorgevel in rococostijl is opgetrokken, ter vervanging van houten voorgevel in 1766. Geschilderde cijfers op de gevel verwijzen nog naar dat jaar.
Verder leert deze bron ons dat bij de reconstructie van die voorgevel in 1906 vermoedelijk een derde bouwlaag werd toegevoegd.

Geldmunt 22 – Links zie je de Haringsteeg

Het meubilair bestaat uit: trap, schouwen, lambrizeringen en plafonds in Lodewijk XV-stijl.

Zeer opmerkelijk: in een achterkamer bevindt zich een muurschildering die ‘Het Laatste Avondmaal’ voorstelt, en daar in de tweede helft van de 15de eeuw werd aangebracht door Justus van Gent (°omstreeks 1430).

‘Het Laatste Avondmaal’ door Justus van Gent

Geldmunt 16
Het huis valt op door zijn vooruitspringende gevel, die dateert uit de tweede helft van de 19de eeuw. Inventaris Onroerend Erfgoed vermoedt echter dat de huidige woning opgetrokken is uit een oudere kern.

Het huis is ook nog bekend als dat van dr. Van de Velde.

Opmerkelijk is de aanwezigheid in de salons van een schilderij van Petrus Norbertus Van Reysschoot (1738-1795).

Geldmunt 16

Schilderij door Petrus Norbertus Van Reysschoot
Geldmunt 16
Geldmunt 16

Geldmunt 16
Geldmunt 16

Geldmunt 14
Dit classicistisch burgerhuis – gelegen aan de rechterzijde van het hiervoor besproken huis –  dateert van 1786. Opvallend zijn de grote luiken aan de vensters in de voorgevel. Kenners weten dat die (nauwelijk of) nooit meer opengaan… Het achterhuis komt uit in de Ballenstraat in het Patershol. Het was oorspronkelijk een koetshuis met stallingen.

Salons en interieur, eiken trap, schouwen, plafonds en lambriseringen zijn in Lodewijk XVI-stijl. Meer op Inventaris Onroerend Erfgoed.

Geldmunt 14
Geldmunt 14
Geldmunt 14

Geldmunt 6
Inventaris Onroerend Erfgoed geeft aan dat deze woning vermoedelijk een 16de eeuwse kern heeft, waaraan later meerdere keren aanpassingen zijn gebeurd.
In in 1781 werd een bouwaanvraag voor het toevoegen van derde bouwlaag ingediend.

“De 19de-eeuwse gevelbepleistering werd gereconstrueerd en het houten vensterschrijnwerk werd vernieuwd naar origineel model” volgens de genoemde bron.

Dit huis is bij de meeste oudere Gentenaars bekend als ‘Huis Veneziana’, naar het gelijknamige Italiaanse ijssalon.

Geldmunt 6
Geldmunt 6
Geldmunt 6

Geldmunt
“De Geldmunt vormt de westelijke grenslijn van de wijk Patershol; zij ligt in het verlengde van de Lange Steenstraat en leidt naar het Gravensteen waar zij uitmondt op het Sint-Veerleplein. Haar benaming ontleent de straat aan het Muntgebouw van de Graven van Vlaanderen dat in de straat gelegen was, palend aan de noordoostzijde van het Gravensteen en recht tegenover de kapel van Sint-Elooi, patroon van de gilde der smeden. Vroeger werd de Geldmunt gedwarst door de Plotters- of Leertouwersgracht. Het vrij heterogeen straatbeeld wordt overwegend bepaald door enkele typische trapgevels in traditionele stijl uit 17de eeuw en verscheidene fraaie, burger- en herenwoningen, uit 18de eeuw.”
Dixit Inventaris Onroerend Erfgoed

Terug naar hoofdpagina

 

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024
STAD – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024