BLOG – Cijfers, lezers en letters: we zijn aan consolidatie toe


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

2021: Dit was JAARGANG 7 

09.01.2022 – Over de cijfers van deze blog over Gent mag er niet geklaagd worden. Er is een matige terugloop van het aantal paginaweergaven in 2021 t.a.v. 2020, maar dan moet je ermee rekening houden dat 2020 een boerenjaar was, en dat die cijfers van 2020 op zich al het resultaat waren van een spectaculaire groei gedurende de twee voorafgaande jaren. Die raketgroei heeft zich geconsolideerd.

Je vindt hierna ook cijfersgegevens over de lezers en wat ze het liefste hebben gelezen tijdens 2021.
We stellen ook een breed pallet van redactionele artikels voor die we vorig jaar hebben gebracht.

De cijfers

Het aantal paginaweergaven op jaarbasis consolideert.
Na een steile groei van 2018 naar 2019 (+75%), en van 2019 naar 2020 (+83%), volgde in 2021 een consolidatie met een daling van 11% in de paginaweergaven.
Ook het aantal lezers consolideerde in 2021 t.a.v. 2020, na een forse groei van 2019 naar 2020.
Alle cijfergegevens die hierna genoemd worden zijn afkomstig van Google Analytics of van Blogger.

PAGINAWEERGAVEN

We voegen de statistieken samen van a. persblog.be (hoofdblog in Word-format) en b. frankpersblog.blogspot.com (Archiefblog 2015 in Bloggerformat)

In 2020 tekenden we op: 203.036 paginaweergaven – onder te verdelen in a.186.027 + b.17.009. In 2021 wordt dit: 181.513 paginaweergaven – onder te verdelen in a.166.311 + b.15.202

Het aantal paginaweergaven is in 2021 gedaald met 11% t.a.v. het voorgaande jaar 2020. Niettemin liggen het aantal paginaweergaven nog steeds 70 % boven het aantal paginaweergaven in het jaar 2019 – toen: 111.084 paginaweergaven.

Noteer eveneens dat het aantal paginaweergaven in 2020 al het resultaat was van een groei met 83% t.a.v. 2019.
En dat, in 2019 al een groei werd genoteerd van 75% t.a.v. 2018.

Sinds 2018 is persblog.be dus als een paddenstoel uit de grond geschoten gedurende de jaren 2019 en 2020. De lichte achteruitgang van het aantal paginaweergaven in 2021 t.a.v. 2020 zou kunnen duiden op een consolidatie in de lezersmarkt, zoals we die thans in belangrijke mate via sociale media – en daarbinnen in hoofdzaak facebook – bereiken.
2020 was overigens ook een uitzonderlijk jaar wegens de verse impact van COVID-19, en de bijhorende overheidsmaatregelen waarbij mensen massaal thuis bleven (en lazen?).

LEZERS

De jongste jaren steeg het aantal lezers, van 40.702 in 2019 naar 71.312 lezers in 2020. In 2021 bleef dat aantal lezers nagenoeg stabiel: 72.143 lezers.

Sessies
In 2020 hadden de lezers 118.216 sessies, wat betekent: 1,57 pagina/ sessie.
In 2021 was dit ietsje pietsje minder, met 107.614 sessies. Dit betekent: 1,55 pagina/ sessie.

De lezer spendeerde op de blog een gemiddelde sessietijd van een dikke minuut. Ook dit een weinig minder dan een jaar eerder.

Herkomst
Merkwaardig: tijdens het jaar 2021 kwam nogal wat traffiek uit de V.S., goed voor 10% van de lezerssessies. Ter vergelijking: uit Nederland kwam gedurende het jaar 2021 een traffiek, slechts goed voor 2%.

We weten dat er Vlamingen die in de V.S. wonen onze persblog.be volgen. Om dit wat concreter te maken: één onder de Amerikanen is Jeannot Kensinger, in Gent geboren met de familienaam ‘Van Melle’, met haar ouders emigreerde en thans, al  op bejaarde leeftijd, in Hendersonville in North Carolina woont.  Ze zorgt ook regelmatig voor commentaren op onze facebookpagina. Zij is slechts één voorbeeld. We kennen er ook andere.

Binnen België spreekt het voor zich dat Gent de kroon spant inzake de herkomst van het aantal lezers en hun sessies. We tellen een 30.000-tal Gentse gebruikers.
Merkwaardig blijft toch – en we signaleren dit hier al jaar na jaar – dat Brussel op de tweede plaats volgt – met 8.300 gebruikers in 2021.
Antwerpen volgt op de derde plaats met slechts een goeie 2.000 lezers op jaarbasis.

Kanalen
In 2020 bereikte 60% van de lezers persblog.be via de sociale media. Dit was in 2021 evengoed zo. Het leeuwendeel is afkomstig van facebook.
Belangrijk om te vermelden is dat één derde van de lezers persblog.be vindt via de zoekmachines op internet. Na het invoeren van een zoekterm dus.
De overige 10% is het resultaat van directe toegang via het invoeren van de URL op een zoekmachine, en van ‘referrals‘. Dit zijn doorkliks op citaten die persblog.be in andere websites of blogs heeft gekregen.

Dit laatste – hoe klein de impact ook – maakt ons uiteraard nieuwsgierig: wie vermeldt persblog.be (met doorklik)? Ter illustratie: recent vonden we onverwacht een doorklik naar onze blog op een site van de co-housing van de Malmarfabriek. Die verwijzen naar ons verhaal over de geschiedenis van dit stukje Gent: van Bijgaardetuin tot fabriek Baertsoen-Buysse en vervolgens Malmar.

Bijgaardehof.be vermeldt persblog.be op haar site ivm Malmar (pic uitklikbaar)
Bijgaardehof in de oude fabriek van Malmar (pic sept. 2020)

Interactie
Hartverwarmend was de flink toegenomen interactie met de lezers via facebook. Lezers bezorgden ons extra informatie op onderwerpen, en extra foto’s die soms uit de persoonlijke doos tevoorschijn kwamen. Het voelt soms aan als een soort co-productie, en dat is fijn.

LEZERS EN HUN TOP VIJF

We noteerden leespieken in 2021 voor de volgende onderwerpen:

1 Een portret van John Massis (op 3 sept. met 2.173 paginaweergaven gedurende het jaar)
2 Halloween op het kerkhof van Ledeberg (27 okt. met 1.773 paginaweergaven)
3 Minouche en haar bijzonder beroep (22 mei met 1.672 paginaweergaven)
4 Volksfiguren uit café ’t Heilig Hert (5 sept. met 1.540 paginaweergaven)
5 Het cafétijdperk aan de Boudewijnstraat (14 juni met 1.309 paginaweergaven)

Gevolgd door:
6 De Bevrijdingslaan is veel veranderd (23 mrt. met 1.081 paginaweergaven)
7 Zotte Frans op de Korenmarkt (13 aug. met 1.080 paginaweergaven)
8 Gentbrugse lusthoven (14 nov. met 1.010 paginaweergaven)

 

LETTERS

Rubrieken en verhalen die we graag nog eens onder de aandacht brengen…

VOLKSFIGUREN

Doorheen het jaar maakten we portretten van volksfiguren uit de recente Gentse geschiedenis.
De laatste geportretteerde was ‘Zotte of zatte Frans‘. Hij was vooral bekend bij studenten, eind de jaren 1970 tot ergens in de jaren 1980.

Daarnaast brachten we een portret van ‘Slosse‘ die vooral bekendheid genoot als buitenwipper in de nachtcafés aan de Kuiperskaai.

Een andere volksfiguur was ‘Aimé de Zierluuper‘. Tijdens de jaren 1960 dweilde hij, al lopende, alle Gentse straten af met collectebussen in de handen.

Uit Sint-Amandsberg voerden we de ‘Roste Wasser‘ op. Deze, excentrieke, man had een wasserij en heeft gedurende het Interbellum het wasgoed van de hoertjes aan de Zuid onder zijn hoede genomen.

Uiteraard hebben we de voorbije jaren meer volksfiguren beschreven.

SERIES

2021 startten we met een reeks met een maatschappelijke inslag: een overzicht van de bouwprojecten in de stad: Gent, met haar veranderende skyline.

Er zijn zo veel bouwwerven dat we na drie bijdragen nog een addendum nodig hadden. Het aantal bouwprojecten, in hoofdzaak appartementen, is nog nooit zo hoog geweest. Dit geldt overigens niet enkel voor Gent, dit zie je overal in Vlaanderen. We zouden het ‘angst-voor-de betonstop‘ durven noemen.

Een andere reeks was geschiedkundig. Gedurende mei brachten we een reeks over de impact van Napoleon op Gent.
In het bijzonder: over de sporen die Napoleon en de Napoleonisten hadden achtergelaten in de stad, en die al of niet bewaard bleven.
Napoleon is twee maal in Gent geweest.

RECENTE GESCHIEDENIS

Onder die noemer vatten we gebeurtenissen sinds de jaren 1950 tot recent.
De bijdrage over de Boudewijnstraat, en meer bepaald over hetcafétijdperk aldaar, scoorde bijzonder hoog in de leescijfers. Het was duidelijk dat de lezers die hun jeugd beleefden in de jaren 1960-1970 zich in het portret van de straat met haar talrijke jeugdcafés herkende. Voor zover bekend, heeft geen enkel medium hierover eerder een bijdrage gepubliceerd.

Een ander mooi portret was dit van de bakkersfamilie Polfliet uit Sint-Amandsberg uit de jaren 1950-1960.

Uit datzelfde tijdsgewricht stamt het relaas over de ‘Gebuurtefeesten’ in de Bommelstraat en Vlierstraat.

Over de plekken waar je in vergoane tijden lichtekooien kon vinden… en hoe die maatschappelijk bekeken werden, brachten we een verhaal, dat zich situeert in de jaren 1950, over de hoertjes aan de Zuid, als over die in de Rodekoningstraat in het Patershol.
Het laatst genoemde verhaal is onderdeel van de woonomstandigheden in de, tot woonkazernes omgebouwde, “Panden” kort na WOII.

Nog een ander verhaal met een grote maatschappelijke relevantie ging over de historisch vervuilde gronden aan de Rozebroeken. Dit verhaal startte tientallen jaren geleden en had nog relevantie tot een zestal jaren geleden. Het is een verhaal dat door de politici al die jaren zo veel mogelijk onder de mat werd geveegd.

Van een gastauteur ontvingen we een bijzonder mooi portret van dr Jozef Hoet aan de hand van zijn bezoeken aan Jozef’s tandartsenpraktijk in de Fortlaan.

GESCHIEDENIS

Meest merkwaardig was onze geschiedenis-bijdrage over de verwoeste burcht van Wondelgem, wat bij velen onbekend bleek. Jan Yoens en de Witte Kaproenen zouden daar een burcht van graaf Lodewijk van Male hebben verwoest.

CURSIEF

De rubriek ‘CURSIEF‘ blijft openstaan voor gastschrijvers, wat niet wegneemt dat de Blogman (ikke) er ook graag gebruik van maakt.
In 2021 verwelkomden we: Frank Deruyck (o.a. over Jozef Hoet), Jo Veldeman (over zijn geplande expo in het Ryhovesteen), Tania De Mulder, Geert Vandamme en Johan Anthonis.

Frank Depreitere alias De Blogman

De Blogman

Lees ook op deze blog:

Youtube-kanaal: 400 eigengemaakte video’s over Gent

 

Ook in 2023 verkeerde de blog in blakende gezondheid

BLOG – Ook in 2022 ging het goed met de blog, dank u.

Opnieuw forse groei in 2020

Deze stadsblog in 2019

Wat te leren over je stadsblog in 2018?

Meest verrassende bevindingen in 2017

Leer meer over deze stadsblog in 2016

Lees ook op deze blog:

 

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
VOLK – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
EVENT – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
OUDE GENTSE ENTREPRENEURS – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook