persblog.be – Verhalen uit en over Gent. De stadsblog in 2019


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

dit was JAARGANG 5

Groei 75 % in bereik

Acquisitie via zoekmachines 10% gegroeid

Start opiniërend en cursief

Voor elke vier Gentenaars is er een Brusselaar die mee leest

Start blognetwerk “erfgoed”: ‘Gentse Geesten’

persblog.be’s hall of fame in 2019

persblog.beVerhalen uit en over Gent had 111.000 paginaweergaven in 2019 een groei t.a.v. 2018 met zowat 75%. 

Deze stadsblog wordt uitgegeven als een online magazine over Gent, onder  het motto: ‘van anekdotisch naar historisch’. Deze stadsblog gaat in 2020 zijn zesde jaargang in. De vijfde jaargang is gecompleteerd.  De vier jongste jaargangen vindt men op een WordPress–format als persblog.be De eerste jaargang zit, sinds 2015, onder dak in een Blogger-format als frankpersblog en wordt thans benoemd als Archief, dat overigens nog steeds wordt bekeken.

Paginaweergaven – Google Analytics tekende in 2019 voor persblog.be in WordPress-format 97.026 paginaweergaven op (t.a.v. 47.887 paginaweergaven in 2018) – een verdubbeling, waarvan 75.647 (t.a.v. 33.997 unieke in 2018 (d.i. met aftrek van pagina’s die meerdere keren door dezelfde lezers worden aangetikt).

persblog België gedrag 2019 – Bron: Google Analytics

Het Archief, frankpersblog, gemeten door Blogger, tekende in 2019 een extra 14.058 paginaweergaven op – gezien de natuurlijke “slijtage” van het Archief is dit maar een kleine achteruitgang te noemen t.a.v. de 17.150 paginaweergaven in 2018.

persblog/Archief 2019 – Bron: Blogger

Samengevat mogen we stellen dat deze stadsblog in 2019 111.084 paginaweergaven telde (t.a.v. in 2018 65.000). Dit resultaat overtreft onze verwachtingen. Temidden het jaar stelden we in de rubriek ‘GENTSE ZOMER 2019’ Editie:Kersentijd… voor buurtfeesten! dat onze prognose toen, op basis van een extrapolatie van halfjaarcijfers 2019, 96.000 was… De realiteit was nog straffer dan de optimistische prognose van toen.

Lezers – Gedurende 2019 telde persblog.be 40.702 lezers die samen 57.655 leessessies hadden, en gemiddeld elk 1,68 pagina’s bekeken, en per sessie een tijdsbestek besteedden van gemiddeld een tweetal minuten. Gedurende 2018 was dit: 19.343 lezers die samen 25.978 leessessies hadden, en gemiddeld elk 1,84 pagina’s bekeken. De meer dan verdubbeling van de lezers/leessessies is uiteraard gerelateerd aan de verdubbeling van de paginaweergaven, zoals hierboven aangegeven.

Bereik in geografie – Naast Gent en omgeving, heeft persblog.be een bereik over heel Vlaanderen, maar ook in Brussel. Opmerkelijk is dat die laatste groep vrij significant wordt. Voor elke vier Gentenaars is er een Brusselaar die mee leest.

persblog.be in België: bereik in 2019 – Bron: Google Analytics

Sociale media & zoekmachine – Het aantal lezers dat via de sociale media naar de blog komt, is met 4% gedaald. Daarentegen bereikten 10% méér lezers in 2019 dan in 2018 persblog.be via een zoekmachine. Quasi de helft van de lezers komt binnen via Google search.

De 10% groei van lezers – tot in totaal 47% van de lezers – die persblog.be bereiken via een zoekmachine – lees: Google search – is het gevolg van een goede ranking van persblog.be en haar themata op deze machine sinds vorig jaar, waardoor een sneeuwbaleffect ontstaat: hoe beter de ranking hoe meer de  site wordt aangeklikt.

persblog.be Google search ranking – resultaat na invoeren trefwoorden ‘blog over Gent’

Naast de instroom via zoekmachines, werft persblog.be lezers via o.a.: facebook, Instagram, twitter, DeWereldMorgen Community , Linkedin en haar You Tube-kanaalwaar persblog.be een kleine 200 zelfgemaakte videofilms heeft staan.

FacebookMet haar 42% van de lezersacquisitie blijven de sociale mediafacebook op kop – uiteraard een belangrijke factor in het succes van de blog. Diverse aan Gentse cultuur en erfgoed toegewijde facebookgroepen zijn daarin essentieel, zoals overigens een tijd geleden aangegeven in onze open brief aan de lezer: ‘Remember November’waarin we o.a. de facebookgroepbeheerders hebben bedankt voor hun rol in het succes van deze stadsblog over Gent.

In dit verband: dit jaar viel persblog.be een bijzondere eer te beurt bij facebookgroep ‘Dat és mijn Gent’: de toekenning van de Speekselmedaille.

Speekselmedaille toegekend aan persblog.be door  facebookgroep ‘Dat és mijn Gent’
persblog.be/ Frank Depreitere in DeWereldMorgen: coververmelding
persblog.be: ook dit dossier haalde de cover van DeWereldMorgen

UitstralingIn 2019 leverde een bijdrage in onze outlet op DeWereldMorgen een coververmelding op. Met name: onze verslaggeving over 50 jaar Trefpunt n.a.v. de expo in Triodosbank tijdens de zomer.

Meerdere verhalen van persblog.be werden ook in het verleden door de redactie geselecteerd om op de cover te verschijnen van de online krant DeWereldMorgen. Zo bv. Het Gents textieldossier van persblog.be, met als belangrijkste titel ‘Hoe de Gentse textielreus ontstond’.

Op drie jaar tijd publiceerde persblog.be zowat 80 bijdragen over Gent op deze blogpagina van de online krant DeWereldMorgen.

Daarnaast vermeldden de Gentse Gidsen in hun GG-Flits nieuwsbrieven – ook weer gedurende 2019 – systematisch bijdragen die in persblog.be verschenen. In 2019 waren er een dertigtal vermeldingen van persblog.be-artikels in de nieuwsbrieven van de Gentse Gidsen.

Facebookpagina van de Gentse Gidsen: lovend over persblog.be

Sinds een drietal jaren werden in totaal een 50-tal titels van persblog.be-verhalen in deze nieuwsbrieven vermeld, en voorzien van een doorklik naar persblog.be.

 

Videotheek en fototheek – In symbiose met de bloginhoud bouwde persblog.be ook aan een videotheek op You Tube met een 200-tal eigengemaakte videofilms.

De publieke fototheek op Flick’r werd door persblog.be niet verder uitgebreid in 2019. Dit komt enerzijds door technische beperkingen die dit kanaal heeft ingevoerd m.b.t. het maken van diashows op basis van de foto’s. (Dit was voor persblog.be het meest aantrekkelijke aspect om haar foto’s aldaar op te slaan).

Stadsarchief ‘De Zwarte Doos’ – Dulle Grietlaan, Gentbrugge

De fotoarchieffunctie die persblog.be aan Flick’r toedroeg, werd vervangen door andere vormen van privédataopslag. De opslag werd tevens ook buitenhuis verspreid – met optie om publiekelijk te worden – door de schenking van een kleine vijftienduizend persblog.be-foto’s over Gent aan het fotoarchief van de Stad Gent: aan De Zwarte Doos.

persblog.be legde in 2019 voor het eerst een basis voor nostalgische en/of satirische prozastukken door de introductie van de rubriek ‘CursiefDie rubriek staat open voor gastschrijvers.

Ook opiniërende stukken deden in 2019 hun intrede. Zij het niet in een aparte rubriek, maar vervat onder de rubriek ‘STAD’.  

Toonaangevend was bv. de bijdrage over het Geeraard de Duivelsteen van ‘schrijver dezes’, waarin gehekeld wordt dat het stadsbestuur het Duivelsteen niet heeft aangekocht en daarover ook nooit heeft gecommuniceerd. Lees: Het Duivelsteen is niét van de Gentenaars! Een schande! En: over de moeizame communicatie van de Stad inzake sommige dossiers, zoals die over de voortgang der werken in het WintercircusEn: over het feit dat het Karel Waeriplein in de Brugsepoort haar naam niet waardig is.

persblog.beof beter gesteld ‘schrijver dezes’ – richtte tijdens de tweede helft van 2019 een blognetwerk op voor Gentse blogs die erfgoed hoog in het vaandel dragen. Zes blogmakers en een handvol expert-adviseurs verenigden zich onder de koepelnaam ‘Gentse Geesten.

persblog.be – Verhalen: ‘van anekdotisch naar historisch’persblog.be neemt een unieke positie in, in het landschap van blogs over Gent door een combinatie van reportages en geschiedenis, waardoor de lezers op een plezante manier worden meegenomen in een verhaal dat begint met wat je ziet in de stad, en eindigt met wat je erover moet weten in de historische context. 

persblog.be geeft een eigenzinnige blik op de stad Gent en de Gentenaars. Net zo eigenzinnig als de Gentenaars zelf zijn. persblog.be opereert wars van de agenda’s van belangengroepen. De stadsblog draagt haar onafhankelijkheid hoog in het vaandel. persblog.be maakt eigen achtergrondverhalen, reportages en series over een brede waaier van thema’s die de Gentenaars maken tot wat ze zijn. De thema’s gaan van monumenten tot feesten, tot recente en vervlogen geschiedenis, tot issues over sociale bewogenheid… persblog.be heeft ook aandacht voor het industriële verleden van de stad (en de nieuwe bestemmingen van de sites) en brengt die op bevattelijke manier bij de lezers. Eén van onze paradepaardjes over dit laatste, is bv. het groot textieldossier. Dit dossier is heel zeker het enige in haar soort.

persblog.be geeft informatie vorm in de rubrieken: STAD (historische monumenten, plekken, gebeurtenissen), STRATEN (historische straten maar ook janmodaalstraten), EVENT (actuele gebeurtenissen), VOLK (merkwaardige mensen), ENTREPRENEUR (oude ondernemers en hun bedrijven, nieuwe bestemmingen van de sites) en andere (zoals OLDTIMERS in Gent, FICTIE…). In de rubriek GENTSE WINTER of GENTSE ZOMER brengt deze stadsblog het kleine nieuws, ingegeven door wat ons tijdens de week heeft verrast. In 2019 werd een nieuwe rubriek toegevoegd: CURSIEF (nostalgie en satire). Zonder daar voorlopig een rubriek naar te benoemen, introduceerde persblog.be (binnen de rubriek STAD) artikels die een uitgesproken OPINIE bevatten.

Lees ook op deze blog:

BLOG – Ook in 2022 ging het goed met de blog, dank u.

Cijfers, lezers en letters in 2021

 

 

Opnieuw forse groei in 2020

 

 

Remember November (2019)

 

 

Bloemlezing uit de verhalen uit 2019

 

 

persblog.be – Wat te leren over je stadsblog in 2018?

 

 

persblog.beMeest verrassende bevindingen in 2017

 

persblog.beLeer meer over deze stadsblog in 2016

 

Lees ook op deze blog:

 

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020
STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020
VOLK – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020
EVENT – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020
OUDE GENTSE ENTREPRENEURS – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook