persblog.be – Meest verrassende bevindingen in 2017


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

STADSBLOG28 december 2017 – Elders in deze blog vind je de samenvatting van de meest gelezen artikels in 2017, maar welke waren voor persblog.be de meest verrassende bevindingen tijdens haar ontdekkingstochten in eigen stad in 2017? Dit waren:

  • Het lot van de Gentse zoo-olifanten Betsie en Jack 
  • Het ‘schandmerk’ op de Sint-Annakerk 
  • De Dominicanen verscholen achter huizen van de Hoogstraat
  • De onderwaardering van de Gentse textielentrepreneur Fernand Hanus
  • Artevelde’s kop op de Vrijdagmarkt is Hollands
  • Spookfabriek Nouvelle Orléans aan de Nieuwe Vaart
  • Arno nam plaat op in Sint-Barbara aan de Savaanstraat
  • Russische prinses Maria Borisovna Gagarina in Gentbrugge
  • Lunchen tussen de preekstoelen aan de Oude Houtlei
  • Mural artist Roa door een kijkgat in ‘de Malmar’ aan de Dampoort

Lees de samenvattingen hieronder en vindt de link naar het volledige artikel:

Mural artist Roa door een kijkgat in ‘de Malmar’ aan de Nijverheidsstraat bij de Dampoort: verrassend hoe we met een klik op de camera, doorheen een gat van een vuistgroot in de muur van de vervallen Malmarfabriek, zo een mooie muurschildering in de lens kregen. Lees meer

Nijverheidsstraat – Roa – Malmar

Lunchen tussen de preekstoelen aan de Oude Houtlei: Het sociaal restaurant Parnassus zit in de kloosterkerk van het Franciscanenklooster. Dit levert een ongeëvenaard decor op. Het is erg bijzonder om te lunchen tussen de heiligenbeelden, biechtstoelen en bij de indrukwekkende preekstoel. Lees meer

Oude Houtlei – Parnassus

Russische prinses Maria Borisovna Gagarina in Gentbrugge: Weinig mensen schijnen te weten dat er een Russische prinses begraven ligt op het kerkhof van Gentbrugge. Haar familie ontvluchtte het communistisch regime. In een kasteel gebouwd op de oude grondvesten van een klooster- en burchtkapel leefde ze er met Antoine Cardon de Lichtbuer.

Gentbrugge – kerkhof

Het kasteel staat er nog, zij het in gerenoveerde vorm. Lees meer

Arno nam plaat op in Sint-Barbara aan de Savaanstraat: Ongelooflijk dat zanger Arno in Gent een eerste stapje zette naar de glamour die hij tijdens zijn latere leven gekend heeft. In 1972 heeft hij samen met de toenmalige baas van café ’t Kanon zijn eerste plaat ingeblikt in de kantine van het Sint-Barbaracollege, waar men doorgaans opnames maakte van koorzangers. De bandnaam: Freckleface. De plaat was niet goed

Meerseniersstraat – café ’t Kanon

opgenomen. De ontgoochelde bandmakkers Arno Hintjes en Paul Couter stichtten terstond Tjens Couter! Lees meer

Spookfabriek Nouvelle Orléans aan de Nieuwe Vaart: In paranormalactivities.nl lazen we merkwaardig “nieuws” over La Nouvelle Orléans. Believers in het fenoneem “Orb” – een lichtbol die op een cameralens verschijnt – gingen er op onderzoek en stelden vast dat het in twee ruimtes spookt. Dixit: “in de grote kelder van de fabriek en in de toren, zijn daadwerkelijk paranormale activiteiten waar te nemen en te voelen. Vooral in het trappenhuis

Nieuwe Vaart – La Nouvelle Orléans

van de toren. Daar zijn veel mensen omgekomen door verstikking of doodgedrukt. De paniek die toen heerste voel je nog steeds.” Lees meer

Artevelde’s kop op de Vrijdagmarkt is Hollands: Hoe we op een boot tijdens de Havendag van Gentse Gidse Lut De Paepe te horen kregen, dat de kop van het standbeeld van Artevelde gemodelleerd werd naar het hoofd van de Hollandse koning Willem I. En dat dit uit de Gentse mondelinge overlevering komt… Toegegeven, er zijn believers en non-believers… Feit is wel dat bij de creatie van het

Lut De Paepe – Gentse Gidse

standbeeld niemand wist hoe Artevelde er heeft uitgezien. Lees meer

De onderwaardering van de Gentse textielentrepreneur Fernand Hanus: Meestal valt de naam van Emile Braun, en soms die van Paul Hebbelynck, als er gesproken wordt over de eerste grote fusie van textielfabrieken die uiteindelijk leidde tot UCO. Terecht, alleen is het onrechtvaardig dat daar niet meteen de naam van Fernand Hanus op volgt. Hanus had zich als privé-investeerder ingekocht in de Union Cotonnière maar was de man die de fusiegroep groot heeft gemaakt. Onder zijn beleid – expansionistisch en inventief – kwamen er ook vernieuwingen: zijn

Rooigemlaan – Filature de Royghem – Union Cotonnière

elektriciteitscentrale, zijn ploegensysteem, zijn laboratorium waar zijn zoon (die de familienaam veranderde in Hanet) later een grote productvernieuwing introduceerde – die de wereld van de jeans op zijn kop zette. Lees meer

De Dominicanen verscholen achter huizen van de Hoogstraat: Je kan honderd keer doorheen de Hoogstraat rijden en toch is het mogelijk dat je niet hebt ontdekt dat het klooster van de Dominicanen achter schijnbaar banale gevels verscholen ligt. De Dominicanen of Predikheren waren de oorspronkelijke bewoners van Het Pand aan Onderbergen. Ten tijde van de plunderingen door antiklerikalen in de nasleep van de Franse Revolutie, vluchtten ze. Ze kwamen terug maar werden met zo

Hoogstraat – Dominicanenklooster

veel beslommeringen geconfronteerd dat ze uiteindelijk naar de Hoogstraat trokken, waar ze – onttrokken aan het oog – de leuze hanteerden: “vivons heureux, vivons cachés”? Lees meer

Het ‘schandmerk’ op de Sint-Annakerk: de turbulenties die gepaard gingen met de bouw van de Sint-Annakerk als gevolg van de strijd tussen de katholieken en de liberalen in de 19e eeuw. En dat die twee elkaar toch nodig hadden: de kerk nam in dank de sponsoring af van de liberaalgezinde bedrijfsleiders en deze laatste rekenden op de kerk om de massaal toegestroomde plattelanders, op zoek naar werk in de fabrieken, in de pas te houden. En dat die vreemde verhouding een spoor

Sint-Annaplein – Sint-Annakerk

naliet op de zijkanten van de kerk: aan beider zijden een glasraam in de vorm van een hexagram. Eén daarvan is nu dichtgetimmerd. Bevreemdend is ook dat ‘de kerk’ dit gegeven blijkbaar heeft willen verdonkeremanen. Lees meer

Het lot van de Gentse zoo-olifanten Betsie en Jack: merkwaardig om vast te stellen dat de urban legend over het opeten van een olifant Betsie uit de Gentse Zoo aan het eind van de 19e eeuw zo hardnekkig is. De olifant werd niet opgegeten tijdens een barbecue, wel het vlees van een beer. Overigens worden er twee olifanten door elkaar gehaald: Betsie, die een natuurlijke dood stierf, en haar opvolger Jack, die werd afgemaakt. Betsie’s schedel is opgedoken in een winkel, naar de universiteit gebracht en daarna weer verdwenen. Door onze opzoekingen vonden we een oproep van een Ugent-vorser op facebook met het

Gentse Zoo

verzoek aan onbekenden om zich te melden als ze weten waar de schedel zich bevindt. De oproep was in het Engels opgesteld. De schedel is vermoedelijk in Canada. Jack werd afgemaakt na het faillissement van de zoo. Zijn vlees zou verkocht zijn aan een Hollandse worstendraaier. Lees meer F.D.

BLOG – Ook in 2022 ging het goed met de blog, dank u.

persblog.be – Verhalen uit en over Gent. De stadsblog in 2019

persblog.be – Wat te leren over je stadsblog in 2018?

persblog.be Leer meer over deze stadsblog in 2017

persblog.beLeer meer over deze stadsblog in 2016

Lees ook op deze blog:

GENTSE ZOMER in 2018 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE WINTER in 2017-2018
GENTSE ZOMER in 2017 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2017 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE WINTER in 2016_2017 in ARTIKELOVERZICHT
GENTSE WINTER in 2016-2017 in ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2016 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2016 – ARTIKELOVERZICHT
STAD in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
STAD in 2016-2017-2018 – ARTIKELOVERZICHT
STRATEN in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
STRATEN in 2016-2017-2018 – ARTIKELOVERZICHT
STAD in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
VOLK in 2016-2017-2018 – ARTIKELOVERZICHT
STAD in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
EVENT in 2016-2017-2018 – ARTIKELOVERZICHT
VERHALEN & OPINIE in 2016 – ARTIKELOVERZICHT
VERHALEN EN OPINIE in 2016-2017-2018 – ARTIKELOVERZICHT

Extra persblogbe - Gentse Entrepreneur - kopie (2) - kopiepersblog.be extra – Gentse Entrepreneur

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook