STAD – “Gentse Linkeroever” in Dominicanenklooster


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina


STAD/ EVENT – 10 mei 2017De “Gentse Linkeroever” kwam afgelopen weekend samen in een Wijkbeurs van Stad Gent.

Hoogstraat - Faculteit Architectuur KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent
Hoogstraat – Faculteit Architectuur KU Leuven Campus Sint-Lucas Gent

De Wijkbeurs van “Linkeroever” – die de buurten van het Oud Begijnhof, het Prinsenhof, de Papegaaistraat, Sint-Michiels en de Hoogstraat omvat – vond plaats in het Dominicanenklooster dat nu ingenomen wordt door de Faculteit Architectuur KU Leuven – Campus Sint-Lucas.

De Wijkbeurs bestond uit tal van informatiestands in de galerijen, bemand door de administratieve en politieke medewerkers van de stad, samen met de initiatiefnemers van buurtprojecten. Er was dus tal van schoon volk, dat kon rekenen op aardig wat belangstelling van al of niet buurtbewoners.

Domincanenklooster onzichtbaar vanop de belende straten
Domincanenklooster onzichtbaar vanop de belendende straten

Het Dominicanenklooster is zo goed als onzichtbaar vanuit de aanpalende straten. Het grote gebouwencomplex ligt verscholen achter huizenblokken van de Hoogstraat, Holstraat en Rasphuisstraat.

KU Leuven - Sint-Lucas - onvermoede toegang tot klooster
KU Leuven – Sint-Lucas – onvermoede toegang via koer burgerhuis tot klooster

Het kloosterdomein is toegankelijk via een 19e eeuwse woning in de Hoogstraat. Nu van Sint-Lucas dus. Je loopt eerst door de burgerwoning en door haar koer, om vervolgens de galerijen van het klooster te betreden. Het is onvoorstelbaar dat je, via een woning van dertien in een dozijn, dergelijk historisch gebouwencomplex kan vinden.

Hoogpoort - voormalig klooster van de Zusters van Kindsheid Jesu
Hoogpoort – voormalig klooster van de Zusters van Kindsheid Jesu

In Gent zijn er meer van die verborgen parels. Denk bv. aan de Zusters van Kindsheid Jesu aan de Hoogpoort-Nederpolder-Zandberg, dat in renovatie is door een privé-onderneming – we dachten: Brouwerij Duvel-Moortgat.

Hoogstraat - Voormalig Dominicanenklooster kerk
Hoogstraat – Voormalig Dominicanenklooster kerk

Binnen de galerijen ligt de vierkante binnentuin. Aan de achtergevel kom je in de kloostertuin. Via die tuin kan je in de kloosterkerk – die overigens onder meer opvalt door haar fel witgekalkte interieur en en haar prachtige glasramen.

Leprozerie in de 12e eeuw

Rasphuisstraat - poort Dominicanenklooster
Rasphuisstraat – poort Dominicanenklooster

Alvorens het klooster door de Dominicanen ofte Orde der Predikheren bewoond werd, was het – gedurende de hele eerste helft van de 19e eeuw – een liefdadigheidshuis en school voor arme kinderen. Eerder was het gebouw, tot eind 18e eeuw, gedurende een kleine twee eeuwen de abdij van de Benedictinessen, die werd gesloten door Jozef II, legendarisch voor zijn bemoeienissen met klerikale aangelegenheden, waar hij de spotnaam Keizer-Koster aan overhield.

De geschiedenis van het gebouwencomplex gaat nog verder in de tijd dan de Benedictinessen. Oorspronkelijk was het een leprozerie uit de 12e eeuw, en stond bekend als Lazarusgasthuis en Rijke Gasthuis. Dit lazen we in inventaris.onroerenderfgoed.be.

Turrepoortsteeg
Turrepoortsteeg

Het klooster is een van de oudste liefdadigheidsinstellingen in Gent en werd buiten de toenmalige westelijke stadsomheining gebouwd, die toen lag bij de Torenpoort of Turrepoort en de Posteernepoort.

Dominicanen

Het Pand - Onderbergen - zicht achterkant vanaf Predikherenlei
Het Pand – Onderbergen – zicht achterkant vanaf Predikherenlei

De Dominicanen of Predikheren, die oorspronkelijk Het Pand aan Onderbergen betrokken, geraakten – zoals zoveel kloosterorden – in de problemen als gevolg van de antiklerikale stroming tijdens en na de Franse Revolutie, eind de 18e eeuw. Ze werden verjaagd.

Een tijd later trokken ze weer in Het Pand, om het na enkele decennia – na diverse problemen – weer te verlaten.  Ze namen dan hun intrek in de voormalige liefdadigheidsinstelling/ school/ abdij/ leprozie. Ze breidden het domein flink uit en bouwden een nieuwe kloosterkerk.

Kloosterkerk - toegang via kloosterdomein
Kloosterkerk – toegang via kloosterdomein

De neogotische bakstenen kloosterkerk, uit 1852, ligt aan de Holstraat, maar is toegankelijk vanuit het kloosterdomein.

De Dominicanen verhuisden pas in 1999 naar het Groot-Begijnhof in Sint-Amandsberg. (Lees ook op deze blog: Van Oud-Begijnhof naar Groot BegijnhofF.D.

Lees ook op deze blog over het event van ‘Linkeroever’, met name: ‘Klinkeroever’ in: In Gent gepokt en gemazeld

 

Lees ook op deze blog: Wat je moet weten over Gentse monumenten

 

 

Replica afgebroken Gentse kerk staat in Woluwe

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
EVENT in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT
STAD in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
STAD in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT