persblog.be cijfers. Opnieuw forse groei in 2020


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

10.01.2021persblog.be kende opnieuw een forse groei aan paginaweergaven t.a.v. het vorige jaar; 83% in 2020 t.a.v. 2019. (Te weten dat er in 2019 al 75% groei was t.a.v. 2018). Er waren meer dan 200.000 paginaweergaven in 2020. Een 30.000 Gentse gebruikers vormen de motor van deze blog.

dit was JAARGANG 6

Deze stadsblog wordt uitgegeven als een online magazine over Gent, onder het motto: ‘van anekdotisch naar historisch’. Deze stadsblog gaat in 2021 zijn zevende jaargang in. De zesde jaargang is gecompleteerd. De jongste jaargangen vindt men op een WordPress–format als persblog.be. De eerste jaargang zit, sinds 2015, onder dak in een Blogger-format als frankpersblog en wordt thans benoemd als Archief, dat overigens nog steeds wordt bekeken.

ACTIVITEITENVERSLAG: III. Representatie – II. De inhoud – I. De cijfers
I. De cijfers

Samengevat
Samengevat mogen we stellen dat deze stadsblog in 2020 203.036 paginaweergaven (details zie onder: a.186.027+b.17.009) telde (t.a.v. in 2019 111.084 en in 2018 65.000). Dit betekent dat persblog.be op dat vlak in 2020 met 83% gegroeid is t.a.v. 2019 – te weten dat vorig jaar reeds een groei 2019/2018 geteld was van 75%!

a. persblog.be in WordPress-format

Leesgedrag in 2020 persblog.be in WordPress – cijfers van Google Analytics

Paginaweergaven: 186.027, tgo. 97.026 in 2019, wat bijna een verdubbeling is.

Unieke paginaweergaven: 151.406, wat een verdubbeling is van het aantal unieke paginaweergaves t.a.v. 2019, toen: 75.647

Gebruikers: 71.312. In 2019 was dit: 40.702.
Een kern van lezers – zo’n 30.000 gebruikers uit Gent – vormen de motor van deze blog. Echter spreekt de blog niet enkel Gentenaars aan. Heel veel, al of niet incidentele, lezers komen van buiten Gent.

Leessessies: Alle lezers – de vaste kern en incidentele lezers bij elkaar – bekeken gemiddeld 1,57 pagina’s per sessie.
De lezer spendeerde op de blog een gemiddelde tijd van 2,2 minuten per bezochte pagina.

Geografisch bereik: Deze waarheid van vorig jaar over het bereik in geografie blijft een feit: naast Gent en omgeving, had persblog.be een bereik over heel Vlaanderen, maar ook in Brussel. Opmerkelijk was dat die laatste groep vrij significant werd. Voor elke vier Gentenaars was er een Brusselaar die ook persblog.be las in 2020, net zoals in 2019.

Bereik in België in 2020 persblog.be – grafiek Google Analytics

Acquisitie: Van de 71.312 gebruikers kwam ca. 43.000 via sociale media, waarvan het leeuwendeel afkomstig is van ‘Facebook‘.
De sociale media hebben in belang gewonnen bij de acquisitie in vgl. met 2019. Toen was dat kanaal een acquisitiebron die minder dan de helft van de lezers aanbracht, ten voordele van zoekmachines. In 2020 leverde dit acquisitiekanaal 60% van de lezers.
Ca 24.000 vond persblog.be via een zoekmachine – in hoofdzaak: ‘Google search‘. De overige lezers bereikten de blog door rechtstreeks de URL in te voeren of via referentiële bronnen.

b. frankpersblog.com (Archief) in Blogger-format
Het Archief, frankpersblog, gemeten door Blogger, tekende in 2020 17.009 paginaweergaven op, t.a.v. ca. 14.000 paginaweergaven in 2019.

paginaweergaven in Bloggerformaat – grafiek Google

Noteer dat dit “Archief” allang niet meer aktief gepromoot wordt en sinds begin 2016 geen nieuwe items meer bevat. Dat het toch nog geconsulteerd wordt, is dus eerder opmerkelijk.

persblog.be geeft informatie vorm in de rubrieken: STAD (historische monumenten, plekken, gebeurtenissen), STRATEN (historische straten maar ook janmodaalstraten), EVENT (actuele gebeurtenissen), VOLK (merkwaardige mensen), ENTREPRENEUR (oude ondernemers en hun bedrijven, nieuwe bestemmingen van de sites) en andere (zoals OLDTIMERS in Gent, FICTIE…). In de rubriek GENTSE WINTER of GENTSE ZOMER brengt deze stadsblog het kleine nieuws, ingegeven door wat ons tijdens de week heeft verrast. In 2019 werd een nieuwe rubriek toegevoegd: CURSIEF (nostalgie en satire). Zonder daar voorlopig een rubriek naar te benoemen, introduceerde persblog.be (binnen de rubriek STAD) artikels die een uitgesproken OPINIE bevatten.

II. De inhoud

Meest gelezen
De vijf meest gelezen artikels op persblog.be gedurende 2020 waren:
STAD – 1970s-’80s. Er waren toen nog zekerheden in het leven
VOLK – Turkije aan de Leie: Het verhaal van de Sleepstraat
STAD – Kleine halve eeuw geleden was Gent onleefbaar
STRATEN – Het was 1983, in Klein Turkije…
STAD – Shopping Gent Zuid: het loopt niet storm

Opinie

Shopping Gent Zuid

Onze opiniestukken over Shopping Gent Zuid van vlak voor de zomer veroorzaakten lezerspieken. We wezen er op dat de heropening van de winkels (na de eerste COVID-19-golf) geen succes was voor het winkelcentrum aan de Zuid. Dat het artikel ook door directieleden van de eigenaars van het centrum werd gelezen, bleek uit de mail die we ontvingen.
Eén van de opiniestukken staat hierboven aangegeven. Een tweede verscheen een dag later als vervolg daarop:
STAD – Wat is het probleem van Shopping Gent Zuid?

Daar bovenop gaven we ook nog een overzicht van alle lezersreacties op de sociale media naar aanleiding van onze publicatie over Gent Shopping Zuid:
STAD – Veel lezers met mening over winkels aan “de Zuid”!

Belfortstraat – GF – muziekartiest met wasmachine

Laat COVID-19 niet de verkeerde weg wijzen voor de GF‘ was een opiniestuk van ons dat ook in de online krant ‘De Wereld Morgen‘ verscheen. Hierin hadden we het over een mogelijke voortzetting van de ‘streaming‘ trend en de ‘event en petit comité‘ trend die we door de COVID-19-omstandigheden meemaakten tijdens de Gentse Feesten van dit jaar, alsook voor een aantal overige happenings. Het opiniërend stuk was een waarschuwing dat die trend na COVID-19 ook voortgezet kan worden. Dit zouden we betreuren, want al dat virtuele is niet aan ons besteed. Daarnaast vinden we dat betalende onderdelen van volksfeesten – bv. op de Gentse Feesten – ‘not done‘ zijn.

‘Scoop

Koning Albertpark – kunstwerk Mannekes en Vrouwkes Pies

Na het weghalen van het borstbeeld van Leopold II, was perblog.be de eerste om te ontdekken dat een ander kunstwerk een tijdje later, onaangekonidigd en clandestien, haar plaats had ingenomen. Het betrof ‘Mannekes en Vrouwkes Pies‘, een kunstwerk van kunstenaar Enca Enzo Caen. Het beeld was daar geplaatst met medeweten van de ‘Sosseteit van de Mannekes Pies Twielink’, en dit bedoeld als stunt en stond er maar even. We publiceerden erover onder de titel: EXTRA – Mannekes/ Vrouwkes Pies vervangen Leopold II

Rubriek ‘Cursief’
Onze rubriek ‘Cursief‘ stond en staat open voor externe auteurs. In 2020 publiceerden we bijdragen van: Johan Anthonis, Geert Vandamme en Jo Veldeman.

Rubriek ‘Gentse Winter’/ ‘Gentse Zomer’
De wekelijkse dubbelrubriek ‘Gentse Winter’/ ‘Gentse Zomer‘ telt al tien seizoenen. Elk seizoen ‘covert‘ telkens een half jaar. We startten in 2016 tot nu. Elk van die 10 seizoen kent minstens 20 edities.
We zijn begonnen aan een opsomming van alle editietitels, samen met de doorkliklink. We stopten op de 199e editie. Intussen zijn het er meer….

Sociale media. Naast de instroom via zoekmachines, werft persblog.be lezers via o.a.: facebook, Instagram, twitter, DeWereldMorgen Community, Linkedin en haar You Tube-kanaal, waar persblog.be zowat 200 zelfgemaakte videofilms publiceert.

Fotoarchief. persblog.be bouwde de voorbije jaren aan een fotoarchief over Gent dat thans 12.000 eigen gemaakte foto’s bevat.
Er gebeurden dit jaar geen fototransfers naar het Stadsarchief ‘De Zwarte Doos’ zoals dit het geval was in 2019. Dit is simpelweg te wijten aan de beperking inzake sociale contacten die de COVID-19-maatregelen opleggen.

Referenties. Het aantal eervolle vermeldingen van persblog.be-artikels in de nieuwsbrief ‘GG-Flits’ van de ‘Gentse Gidsen’ zwelde ook verder aan in 2020, met de vermelding van een extra 40-tal verhalen bovenop de reeds aanzienlijke oogst van de voorbije jaren…

 

persblog.be is nog steeds aanwezig op de blog van de online krant ‘De Wereld Morgen‘. Weliswaar met minder bijdragen tijdens 2020 dan in de voorbije jaren. Doorheen de tijd publiceerde persblog.be in dat medium een 80-tal bijdragen over Gent.

persblog.be geeft een eigenzinnige blik op de stad Gent en de Gentenaars. Net zo eigenzinnig als de Gentenaars zelf zijn. persblog.be opereert wars van de agenda’s van belangengroepen. De stadsblog draagt haar onafhankelijkheid hoog in het vaandel. persblog.be maakt eigen achtergrondverhalen, reportages en series over een brede waaier van thema’s die de Gentenaars maken tot wat ze zijn. De thema’s gaan van monumenten tot feesten, tot recente en vervlogen geschiedenis, tot issues over maatschappelijke  bewogenheid…  persblog.be heeft ook aandacht voor het industriële verleden van de stad (en de nieuwe bestemmingen van de sites) en brengt die op bevattelijke manier bij de lezers. Eén van onze paradepaardjes over dit laatste, is bv. het groot textieldossier. Dit dossier is heel zeker het enige in haar soort.

III. Representatie

Verenigingsleven
Het was een bar slecht jaar voor vele beroepen en zaken, maar ook voor het verenigingsleven. De gevolgen voor ons pril initiatief genoemd ‘Gentse Geesten’ waren navenant.
Toen we in de zomer van 2019 – in stappen – onze leden aanmonsterden, en in het najaar onze doelstellingen en statuten op punt stelden, kwamen we in COVID-19-vaarwater op het ogenblik dat we met onze vereniging op kruissnelheid hadden moeten komen. Omdat er niet fysiek verder kon vergaderd worden – en omdat ‘Zoomen‘ maar flauwe ersatz is – waar we niet eens aan begonnen zijn – liep het initiatief nog voor de zomer vast in spreekwoordelijke modder.
Noot: De Gentse Geesten bundelden de Gentse blogs met oog voor erfgoed en waren van plan om een soort ‘think tank‘ te worden voor het beleid. Het heeft niet mogen zijn.

H. Hart De Kring, Sint-Amandsberg

We zijn lid geworden van de socio-culturele vereniging ‘De Kluivers‘. We waren aanwezig op de jaarlijkse nieuwjaarsvergadering, o.l.v. VD William, in taverne ‘De Kring” bij het Heilig Hart in Sint-Amandsberg.

Tours

pic Martine Watteeuw

Tijdens het voorjaar gidsten we op de Groentenmarkt een groepje van de socio-culture vereniging ‘De Kluivers’.
Als gevolg van de opzoekingen voorafgaand aan de gidstour maakten we een artikel over de Groentenmarkt, getiteld: STAD – Minder gekende aspecten van de Groentenmarkt.

Victor Frisstraat – oud tractiestation De Lijn – thans Turkse moskee
Rietstraat

We namen deel aan een gegidste tour o.l.v. Tina De Gendt in de Rabotwijk. We maakten er een verslag over onder de titel: STAD – Als ge “van de Kerkstroate” waart, waart ge achterlijk.
Overigens volgen we Tina figuurlijk op de voet in haar exploraties van de ‘negentiende gordelwijken’ en de verhalen die ze daarover publiceert. We bewerkten meerdere van haar verhalen in de blog, bv. over de Brugse Poort, de Muidelaan, het Neuseplein en de Voormuide. Frank Depreitere alias De Blogman

Lees ook op deze blog:

Ook in 2023 verkeerde de blog in blakende gezondheid

BLOG – Ook in 2022 ging het goed met de blog, dank u.

Cijfers, lezers en letters in 2021

Meest verrassend in 2020

Deze stadsblog in 2019

Wat te leren over je stadsblog in 2018?

Meest verrassende bevindingen in 2017

Leer meer over deze stadsblog in 2016

Lees ook op deze blog:

 

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
VOLK – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
EVENT – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
OUDE GENTSE ENTREPRENEURS – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook