GZ 2023 – 01

GENTSE ZOMER 2023 26 maart 2023 Dit is de eerste editie – getiteld ‘GZ 2023 – 01’. Hij bevat: Molenaarsstraat, Bijlokekaai, Céline Dangottestraat, Marie Mineurstraat, Zandberg, Korenmarkt, Sint-Kwintensberg, Meulestedebrug, meer

Céline Dangottestraat, Oostakker – De dame naar wie de straat verwijst, was een feministe. Geboren in Gent in 1883, gestorven in Brussel in 1975, was Céline Dangotte, een schrijfster, uitgeefster en pedagoge. Ze kwam op voor de educatie in het hoger onderwijs van jonge vrouwen en richtte in Gent een meisjesatheneum op. Op het ogenblik dat meisjes toegang kregen tot hogere studies was er een groot gebrek aan volwaardige humanioraopleiding voor meisjes.
In Drongen nam ze het initiatief voor een openluchtschool.
Ze past in die zin in het rijtje van feministen, als de volbloed Gentse Roza de Guchtenaere, de Franse Isabelle Gatti de Gamond en de Brusselse Marie Popelin, naar wie een kaai in Gent is genoemd
Lees in dit verband op deze blog: De universiteit en de wet maakten het de meisjes moeilijk
 – (Popelin) pic wikipedia

Marie Mineurstraat, Oostakker – Schuin op de hiervoor genoemde straat, ligt er een genoemd naar Marie Mineur. Ook zij was een feministe. Geboren in 1831, gestorven in 1923, leidde zij haar leven in Verviers, bij Luik. Als textielarbeidster ijverde ze voor betere werkomstandigheden voor vrouwen en kinderen.
VOLK – ‘vrt nws‘ op vorige maandag: “De animatiefilmer Raoul Servais richtte in de jaren ’60 de eerste animatiefilmopleiding van Europa op in het ‘KASK‘ in Gent.”
Hij is op 94-jarige leeftijd overleden. Hij won in 1979 de ‘Gouden Palm’ in Cannes voor één van zijn kortfilms. – tekening door Geert Clarisse

Bijlokekaai – Kortrijksepoortstraat – Van Gert Defever, die al meer merkwaardige foto’s uit Gent post op facebook, vonden we dit aanzicht gemaakt van de overkant van de genoemde kaai. Het toont de achterkant van het huis naast ‘Waterpoort’ (een exclusief appartement met zicht op de Leie en de Bijlokesite) gelegen aan de Kortrijksepoortstraat.
Molenaarsstraat – Ook Bea De Vos plaatst mooie zichten op haar facebookpagina. Ziehier: het neoclassicistische poortgebouw van de stadsschool, ontworpen door architect Charles Van Rysselberghe in 1912-13.
Lees op deze blog één van de artikels van haar hand over de familie: De efficiënte architect Charles Van Rysselberghe

Korenmarkt – Luc Bohez bracht nog een mooie oude foto van het ‘Pakhuis‘ op facebook.  Dit gebouw stond op de plek waar vandaag het oude postgebouw is. Naast het Pakhuis staat rechts café Hazewind (die diligences uitstuurde voor vracht- en personenvervoer). De donkere spleet rechts daarvan is het Hazewindstraatje. Lees op deze blog: De mummie van het Pakhuis op de Korenmarkt of lees over de gebouwen aan die kant van de Korenmarkt – pic Archief Gent 

Zandberg – De fontein ofte “pomp” wordt opnieuw geïnstalleerd. Hier zie je de voorbereidingen. In een editie van april van vorig jaar kondigden we aan dat de “pomp” weg was gehaald voor herstel.
De bedoeling is dat er opnieuw water uit komt. – pic Gert Defever
De “pomp”, zoals ze er voorheen heeft gestaan, en zoals ze (werkend) terug komt. Ze is nog een erfenis van Napoleon. Let op de napoleontische adelaar. Lees op deze blog over de praalmonumenten in Gent die naar Napoleon verwijzen  

Een paar edities later, in juni 2022, meldden we dat de waterfontein aan de Brusselsepoortstraat al gerenoveerd was. De fontein is bekend bij ‘Inventaris Onroerend Erfgoed’ als als beschermd monument, met de naam ‘Pomp van ’t Zand‘. In 1835 werd op de plaats waar ooit een kruisbeeld stond – en bekend was als “ten cruce” – een waterput gegraven en deze fontein geplaatst.
Sint-KwintensbergDanny Lagrou houdt van oude foto’s. Hij post er op zijn facebookpagina veel over de jaren ’70: het frietkot!
Meulestedebrug – Nog van Danny Lagrou’s facebookpagina plukten we deze oude foto: van toen de Meulestedebrug nog rechts van de huidige brug lag.
Dit was de situatie tot in 1927 tot 1940, zo weet Marc Bauwens. Hij preciseert: “Gedynamiteerd door de Belgische Genie in 1940. Vervangen door een smalle houten noodbrug in 1942, die dan vernield is in 1944. Nà WO2 heeft er dan tot in 1955 een noodbrug gelegen op spitsen.” Links van de brug zie je de Sint-Antonius Abtkerk.
Cataloniëstraat – Korenmarkt – De houten dakconstructies van de gothische Sint-Niklaaskerk zijn 800 jaar oud. Zo meldde ‘vrt nws‘ op vorige dinsdag. Oorspronkelijk stond er een romaanse kerk uit omstreeks 1100. Zéér merkwaardig: ook over de herkomst van het hout is er meer duidelijkheid. Naar alle waarschijnlijkheid komt het  hout uit de Maasvallei in de Ardennen. Het is dan wellicht via de Maas en de Schelde naar Gent gebracht, ook dat is een nieuw inzicht.
Lees over meer monumenten op deze blog 

Pilorijnstraat, bij Antwerpenplein – Brasserie ‘De Dampoort‘ gaat dicht op 31 maart. Dit meldden we hier reeds vorige zondag in deze rubriek
Zo ook ‘Het Nieuwsblad’ van donderdag. Daarin leren we nog dat de zaak is overgelaten aan de buurman van de pittazaak.
Ons bericht, dat een primeurke mag genoemd worden, werd legio gedeeld en kreeg tientallen opmerkingen op diverse facebookgroepen.
BLOG – GG Flits, de nieuwsbrief van de ‘Gentse Gidsen‘ bevat in haar jongste editie liefst negen verwijzingen naar deze blog! Eén beeld zegt meer dan duizend woorden… 😉 (pic uitklikbaar)
Opgelet: in de nieuwsbrief staat de verkeerde foto (‘Institut Moderne’) bij de Iepensteeg.

VOLK – Journalist Bert Staes schreef vorig woensdag een verhaal in ‘De Standaard‘ dat nogal hoge ogen gooide in andere media. We hadden een vraag die we hem via messenger stelden…”Dag Bert, misschien heb ik iets niet begrepen of beschik ik niet over voldoende data… Je schrijft in DS dat het netto-saldo immi-/emigratie Gent-West-Vlaanderen er op wijst dat méér West-Vlamingen vanuit Gent “terug naar huis” gaan. Hoe maakt u die conclusie? Ik zie geen nuance m.b.t. “volbloed” Gentenaars die de stad ontvluchten en bv. aan de kust gaan wonen…. Mochten de uitwijkelingen nu allen tot die categorie behoren, dan is er helemaal geen sprake van minder West-Vlamingen in de stad. Ik hoor het graag. Vriendelijke groeten (…)”
Er kwam tot dusver geen antwoord.
Blaarmeersen – Er was veel commotie toen bekend raakte dat vorige week gestart was met het plaatsen van een hekken rondom het zwemgebied. De commotie was er – o.a. en vooral – in facebookgroep ‘Dat és mijn Gent‘. 
Vorig jaar al werd een provisoir hekken gezet en via een “gat” moest men zich aanmelden bij stewards, ID-kaart in de hand. Voor niet-Gentenaars was de toegang betalend.
Eenmaal op het terrein zag je security patrouilles met honden en kijktorens zoals in …
“Jammer dat we in zo’n maatschappij zijn beland” schreven we toen, in ons opiniestuk hierover: Blaarmeersen anno 2022: volledig “verChineesd”
Dit jaar gaan we dus een beetje verder: een vast hekken. Dat het er ging komen, stond in de sterren geschreven. Denk even vooruit. Wie heeft er grootse glamping plannen op de vroegere camping die een welstellend publiek moeten aanspreken? Juist! M.C. Die wrijft nu al in zijn handen, want zonder security op zijn Amerikaans zullen zijn dure gasten niet komen.
Het stadsbestuur zegt nu al fijntjes te zullen uitkijken naar andere openbare zwemwaters om de Blaarmeersen te verlichten. Het zal moeten blijken, maar het zou een verdere stap in een  stapsgewijze aanpak naar de totale privatisering van de Blaarmeersen kunnen zijn. De betreurenswaardige amokmakerij is koren op de molen van diegenen die graag privatiseren.
Onze Lieve Vrouw dreef, Oostakker – Hoe zou het nog in Lourdes zijn? We gingen persoonlijk eens polshoogte nemen… Er zijn echter geen meldingen meer van mirakels….

  • 'Gentse Zomer 2016'

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook