Gentse Winter 2023-2024 – 03

GENTSE WINTER 2023-2024 31 oktober 2023 Dit is de derde editie van deze dubbelrubriek in het nieuwe “winterseizoen” (herfst en winter).

Sint-Pietersnieuwstraat – Een lezer toonde zijn verwondering bij onze mededeling dat de genoemde straat in een verpauperde buurt lag. Tot zowat een eeuw geleden althans.
We hadden het over de Lammerstraat die de verbinding vormde tussen de mondaine wijk van de Zuid, en de armenbuurt. De Sint-Pietersnieuwstraat was lange tijd die armenbuurt.

Tot ongeveer een eeuw geleden lagen er twee grote beluiken: het Devreesebeluik (vanaf 1848) en het Bataviabeluik (vanaf 1825), op de plek waar nu de universitaire gebouwen staan. 
De foto toont het Bataviabeluik – pic UGentMemorie

GentbruggekouterWillem Suys over de prinses van Gentbrugge
Prinses Maria Borissovna Gagarine (1915-2001) was een begaafde kunstschilderes die overigens een deel van haar kunstopleiding in Gent kreeg. De meeste werken zitten in privéhanden, er is weinig werk bekend en/of gepubliceerd. Met haar echtgenoot Antoine Cardon de Lichtbuer had ze hier zes zonen, en een dochtertje Tatiana dat op 3-jarige leeftijd verdronk in de kasteelvijver.
Het geslacht Gagarine is één van de oudste Russische prinsenhuizen, teruggaand tot de 12e eeuw. Maria Borissovna moest als 5-jarige met het gezin wegvluchten uit de Krim voor de oprukkende, niets of niemand ontziende bolsjewieken. Haar vader leidde de hele evacuatie over zee van het tsaristische leger en de burgers op de Krim.
Met haar schilderij ‘Le hurlement des poupées‘ (in privécollectie) beeldde ze de ontzetting en gruwel uit van de kinderen die getuige waren van het bolsjewiekenleger. Bij die opmars werden willekeurig de inwoners van de Krim doodgeschoten, opgehangen of (uit spaarzaamheid met de kogels) in zee verdronken.
Willem Suys reageerde hiermee op onze bijdrage over Gentbruggekouter. De foto toont de achterkant van het kasteel in 1970. Dit paalt aan de begraafplaats van GentbruggeLees méér over de Russische prinses in een oudere editie van deze rubriek – pic inventaris.onroerenderfgoed

VOLK – Ons artikel over ‘Pedro de Gante‘ – Gents missionaris in het koloniale Mexico onder de Spanjaarden – ontlokte reacties. Een reactie kwam er van Willem Suys op facebook over een misvatting m.b.t. het verwijderen van zijn standbeeld in Mexico-City. Een andere reactie ging over zijn gewicht in het Mexico van de 16e eeuw.  
De foto toont het Fratersplein met standbeeld van ‘Fray Pedro de Gante’
Gertjie Henderick maakte een notitie over haar bezoek aan Mexico en de huidige perceptie van Mexicanen t.a.v. Pedro de Gante. Conclusie: zijn belang voor de ontwikkeling van dat land mag geenszins onderschat worden.
De foto is genomen in Mexico City en toont het standbeeld van Pedro de Gante aldaar – pic Canon van Vlaanderen

Graslei – Predikherenlei – Ooit vormden die een mooi geheel. Tot er – met de bouw van de Sint-Michielsbrug (en de bouw van het Postgebouw) een ruptuur kwam.
Wim Thienpont toonde een oude foto waarop de oorspronkelijke situatie nog te zien is.
Vanaf het Schippershuis herken je de huidige situatie niet meer… Veel panden moesten verdwijnen voor het postgebouw en de Sint Michielsbrug.
Op deze foto zie je het verdwenen gedeelte
STAD – “Tijdens de eerste 9 maanden van dit jaar heeft ‘North Sea Port‘ (de fusie tussen de havens van Gent, Terneuzen en Vlissingen) in totaal bijna 50 miljoen ton goederen verwerkt via de zee. Dat is 6,5 miljoen ton minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Na 3 recordjaren is er nu een daling van 11,6 procent.”
Dixit ‘vrt nws‘. “Er zijn wel 2 soorten goederen die het in ‘North Sea Port’ goed blijven doen. Het gaat om voedingsproducten en producten uit de metaalindustrie.”
Op de foto: het ‘Huis van de vrije schippers’, pr-havenhuis, aan de Graslei.
STAD – “Om het evenwicht tussen toerisme en leefbaarheid te bewaren, zullen nieuwe hotels in de toekomst buiten de R40 gebouwd worden.” Dixit Stad Gent.
“Bewonersonderzoek van Toerisme Vlaanderen toonde recent aan dat 66 procent van de Gentenaars het stadscentrum overvol vindt door toerisme, in 2019 was dat nog maar 42 procent.”

 

BLOGGemiddeld duizend paginaweergaven per dag!  De gemiddelde leescijfers per dag op weekbasis, van deze blog, liggen hoog! Voor de afgelopen week werd persblog.be druk bekeken…
We telden 6.726 paginaweergaven in de week, gedeeld door zeven dagen, is: gemiddeld 961 keer bekeken per dag, zeg maar ca. duizend keer per dag!
Dergelijke week-piek kwam in de loop van vorig jaar al voor: in een week van eind november 2022 (960/gem. dag). Ook de voorlaatste week van oktober 2022 was sterk (ca. 1.100/gem. dag).
Ook tijdens de laatste week van april 2022 lag het gemiddelde dagelijkse leescijfer hoog (950/gem. dag). P.M.: Elk jaar in januari brengen we een volledig (cijfer- en lees-) verslag uit van het voorgaande persblog.be-jaar.  (pic uitklikbaar).

Hoogpoort – Bij de life style ” winkel ‘Street‘ stonden vorige zaterdag al figuren die naar ‘Halloween‘ refereerden.
‘Street’ is ondermeer een tattoo shop 🙂

EVENT – Afgelopen zaterdag werd het ‘Feest van het boek‘ gehouden. We gingen langs de ‘Standaard Boekhandel’ op de Kouter, ‘Het Paard van Troje‘, tevens op de Kouter, en boekhandel ‘Walry’ in de Zwijnaardsesteenweg.
Bij ‘Walry‘ (foto hierboven) willen we wel een kanttekening maken. Jenny Walry, die ooit de handel heeft opgestart, kreeg een straatnaam in de wijk rondom de oude fabriek van ‘Alsberghe-Van Oost‘ nabij de Drongensesteenweg. En dit, omdat ze naast boekhandelaarster ook activiste was, lezingen gaf en marxistische publicaties verzorgde. Ze stierf in 2008 op haar 73ste.
Jenny Walry – pic marxists.org
Kouter – ‘Het paard van Troje’ – boekhandel

Louis Hanssensdreef, Citadelpark – De muze is terug geplaatst op de top van de ‘Monterey’-muziekkiosk, zij het een replica. Marc Bauwens: “Erato is onder een gietende regen ten hemel gerezen. Sedert vanmorgen staat ze op haar definitieve plaats, bovenop de kiosk van het Citadelpark. Onderaan het beeld is een plaatje bevestigd met de volgende tekst: “Gemaakt in 2023, geïnspireerd op het model van 1886 – Stad Gent – Renotec – Reszto – Architectenbureau Maarten Dobbelaere – Agentschap Onroerend Erfgoed“.
Het werfcomité heeft vele uren gewerkt aan het op een historisch correcte manier vorm geven aan het kunstwerk.”
Lees over de monumenten in het Citadelpark op deze blog
 – pic Marc Bauwens
Louis Hanssensdreef, Citadelpark – De ‘Monterey kiosk’. De foto werd begin oktober gemaakt, nog zonder het beeld van de muze. – pic Gert Defever

 

Burgstraat – Zicht vanuit de hoek met de Jan Breydelstraat, op de ‘Hoofdbrug’, de Rekelingestraat en het Gravensteen.
Bekijk een impressie van het Gravensteen op deze blog

Graslei – Gezeten op de verlaagde kaaimuurtjes bij de Leie heb je mooie zichtjes op eendjes en bootjes… en op de Korenlei natuurlijk.

Jan Breydelstraat – Drabstraat – Hoe zit het nog met de werf voor de uitbreiding van het ‘Designmuseum‘? Een nieuwe vleugel van het museum komt in de Drabstraat. Thans zijn daar de sloopwerken beëindigd. 
Dat is op de plek waar vroeger die grote wc-rol stond. De nieuwe vleugel zou klaar zijn in 2025. Het museum blijft nog gesloten tot ergens in de loop van volgend jaar.
De ‘Verbeke Foundation‘ nam eerder al de iconische wc-rol bij het ‘Design Museum’ aan de Drabstraat mee naar haar openluchtmuseum. – pic Design Museum

Jan Breydelstraat – Hoofdingang van het ‘Design Museum’. Lees ook op deze blog: Stadspaleizen deel 2, met o.a.: ‘Hotel De Coninck’ (Design Museum)

Heilig-Hartplein, Sint-Amandsberg – Afgelopen zondag werd café-theater ‘De Kring‘ “heropend”. Die was namelijk eerder dit jaar definitief gesloten.
De bedoeling was om de tijdelijke invulling in de Heilig-Hart Kring vorm te geven.
Het café sluit aan bij de verniewing op het plein van de Heilig-Hartkerk en buurthuis ‘De Pastory’. De wijk telt vele jonge dynamische gezinnen. pics Buurtwerk Dampoort -Bernadette
/o_half_last]

Vrijdagmarkt – Vrij nieuw: ‘De Vitrine‘, winkel voor antiek en brocante. 
– pic De Vitrine
Opgezette musjes voor het raam… Schattig of zielig?
Kraanlei – ‘Pierke van Alijn‘ heeft ook een poppentheater in het ‘Huis van Alijn’.
Lees méér over de Pierkes en over ‘Pierke Pierlala’ op deze blog
Kraanlei – Romain Deconinckplein – Affiche van de ‘Minardschouwburg’ uit de jaren stillekens met Romain Deconinck en één van zijn toneelvoorstellingen. Gespot in het ‘Huis van Alijn’.
Lees over Deconinck, de ‘Minard’ en ‘De Fonteine’ op deze blog
Jan Breydelstraat – Zicht de etalage van de curiosawinkel ‘The Fallen Angels‘.

Kouter – De ‘Blauwe Kiosk‘. Ze staat er nog, of beter: ze staat er weer. En dit toch al enkele maanden. We schreven er nog over in deze rubriek in februari. Vooral over haar geschiedenis.
(pic uitklikbaar)

Limburgstraat – Met de dodenherdenking in het verschiet, valt deze uitvaartwinkel – ‘Vercruysse‘  
eenmaal op! Mocht het niet zo’n ernstig thema zijn, we hadden onze reclamefantasie de vrije loop gelaten met de slogan: “Twee halen, één betalen!” Maar dit is ongepast. 🙁

 


  • 'Gentse Zomer 2016'

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook