STRATEN – Gentbruggekouter, haar kastelen, haar kerkhof…


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

d’Oude Kluis, Bloemisterij Hellebuyck, begraafplaats

STRATEN – 09 maart 2022In de Gentbruggekouter vind je kasteel d’Oude Kluis en iets verderop het kasteeltje van de voormalige bloemisterij Hellebuyck. Terug naar het centrum, bij Gentbruggekouter en Gentbruggeplein, ligt de begraafplaats.

De huidge bewoners van d’Oude Kluis kochten het Duivelsteen. Eén van de vorige bewoners was getrouwd met een Russische prinses.
Bij het kasteel van de bloemisterij hoort een modelhoeve van de Wereld Tentoonstelling in 1913.

Kasteel d’Oude Kluis

Kasteel d’Oude Kluis is ook kasteel bekend als ‘Kasteel Minnaert’. De vorige bewoners van het kasteel waren telgen uit de adellijke familie Cardon de Lichtbuer.
Het kasteel wordt genoemd naar een middeleeuwse ‘kluis‘ dat zou dateren uit de 12de eeuw, of misschien nog ouder zou zijn. Het bevond zich in de buurt van het latere kasteel.
Naar verluidt werden op verscheidene plaatsen oude grondvesten blootgelegd, onder meer aan de vijver in de tuin van het kasteel, dat zijn naam eraan ontleende. Er was een kloostergang op het huidige kerkhof ter hoogte van de gesloopte oude pastorie.
De kloosterlingen verlieten het goed aan het begin de 16e eeuw. Daarna werd het een pastorie. ‘Kluis’ en kapel verdwenen. Nu is ook de pastorie gesloopt.
Een kasteel gebouwd op de oude grondvesten – in kaart gebracht midden de 17e eeuw – bleef overeind.

Achterzijde kasteel in 1970 – pic inventaris.onroerenderfgoed
Rond 1970 – pic via Huguette Joliet

Het kasteel stond voor het eerst voor op de kaart van Deventer (circa 1560) en later op de kaart van Horenbault (1619). Afgebeeld op de kaart van Hondius (1641), wordt het aangeduid als het huis van Guillaume Minnaert, baljuw van het graafschap Gent en raadsheer in de Raad van Vlaanderen. Hij zou belangrijke verbouwingswerken hebben laten uitvoeren. Later deed het ook dienst als zomerverblijf van bisschop Antoon Triest.
In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw gaat de eigendom over naar ridder I. Lefèvre de ten Hove. Vanaf 1904 werd het bewoond door de familie Cardon de Lichtbuer.
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed

Graf van familie Cardon de Lichtbuer
Grafsteen van prinses Gagarina

Telg Antoine Cardon de Lichtbuer — gestorven in 1966 – leefde er met een Russische prinses, genaamd: Maria Borisovna Gagarina. Stadsmedewerkster Lilian Van De Velde beaamt dat de prinses familie was van Joeri Gagarin – de eerste mens in de ruimte. Sedert 2006 is het kasteel bewoond door een nieuwe eigenaar die het restaureerde.
Uit: Editie 01 november 2017 van de rubriek ‘Gentse Winter’

Het Geraard de Duivelsteen werd gekocht door de nv Koiba, die thans op dit adres gevestigd is. De vennootschap is de creatie van andere vennootschappen die uiteindelijk leiden naar Vlaamse captains of industry.
Lees meer in: Het Duivelsteen is niét van de Gentenaars! Een schande!

Duivelsteen

Recent kwam het Duivelsteen weer in het nieuws, toen bekend raakte dat de nv Koiba -die het intussen al een vijftal jaar geleden kocht – een bouwaanvraag heeft ingediend om er een jongerencentrum en vier huurappartementen in onder te brengen. Aan de Scheldekant komt een kaai. Eerst werd erover gespeculeerd dat het een hotel zou worden. Niet dus. Het jongerencentrum waarvan sprake is vzw ‘Broei’. Die laatste zaten er eigenlijk al en blijven tweederde van de ruimte innemen.
Lees meer in een vorige editie van de rubriek ‘Gentse Winter’

 

Kasteeltje ‘Bloemisterij Hellebuyck’

Kasteel van Bloemisterij Hellebuyck – pic Inventaris Onroerend Erfgoed

Dit kasteeltje is de woning van de voormalige bloemisterij Hellebuyck.
Het ligt in een park. In 1837 kocht Louis Hellebuyck hier een hofstede met landgoed, waarop hij een bloemisterij inrichtte. In 1853 verving hij het oude boerderij door een typisch blokvormig bloemistenhuis. Na de dood van Louis Hellebuyck (1871) werd het bedrijf tijdelijk verdergezet door de familie. In 1884 viel het doek over de activiteiten en werd het verkocht. In 1890 werd het goed omgevormd tot lusttuin, incluis de aanleg van een vijver achter het huis.
Bron: Inventaris Onroerend Ergoed

Hovenierswoning bij Hellebuyck – pic Inventaris Onroerend Erfgoed- pic Inventaris Onroerend Erfgoed

Naast het landhuis bevindt zich de hovenierswoning. Het is mogelijk een modelhoeve die tijdens de Gentse wereldtentoonstelling van 1913 werd geëxposeerd. Het is een klein landhuis in hoevestijl met bijhorende dienstgebouwen.
Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed

Begraafplaats

De ingang is aan het Gentbruggeplein naast de kerk van de ‘Heilige Simon en Heilige Judas Thaddeus‘. De begraafplaats strekt zich uit langsheen de Gentbruggekouter, met aan de andere kant de Zeechelde.
Aan het verste eind van het kerkhof, staat een kasteel op de resten van d’ Oude Kluis dat met haar klooster- en burchtkapel aan de oorsprong van de begraafplaats zou liggen.

Gentbrugge – kerk en begraafplaats

“Het dorpskerkhof van Gentbrugge groeide in de tweede helft van de 19de eeuw uit tot een indrukwekkend kerkhof. Dat gebeurde tijdens de kerkhovenoorlog waarbij de Gentse liberale overheid verbood om de gemeentelijke begraafplaats te wijden en de katholieke bevolking uitweek naar gewijde kerkhoven net buiten de stadsgrenzen.” Aldus Inventaris Onroerend Erfgoed.
Lees in dit verband ook: Kerkhof Mariakerke getuigt van historische polemiek

Rustplaats van Napoleon-Lievin de Pauw
Graf ‘John Massis’

Onder de bekende personen die op de begraafplaats rusten, vinden we, o.a.: orangist en Gents schepen Napoleon Liévin de Pauw Lees op deze blog: Er zit een schandmerk op de Sint-Annakerk, Belgisch revolutionair en oud-burgemeester van Gentbrugge Louis Van Houtte, Tinneke van Heule-componist Emiel Hullebroeck, burgemeester van Gent en minister Placide De Paepe, de hoger genoemde Antoine Cardon de Lichtbuer en ‘John Massis‘…

Lees ook op deze blog:

Over Gentbrugse lusthoven

 

 

Noch bloemen noch kransen in Gentbrugge

 

 

Het Duivelsteen is niét van de Gentenaars! Een schande!

 

 

STAD – Kastelen in Gentbrugge

Terug naar hoofdpagina

 

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024