GENTSE WINTER 2019-2020 – Klein nieuws van de week

GENTSE WINTER 2019-2020 11 februari 2020 In deze editie: Video-journaal met ‘Klein nieuws van de week‘ uit Gent.

Video journaal

Lees verder onder de video

Begeleidende uitleg bij het Video-journaal 

Brabantdam – Vandekerckhove’s koffiebar en koffiebranderij

Brabantdam – Vandekerckhove
Koffiebrander en koffiebar

Het Winston Churchillplein bij de Groene Briel is verdwenen, samen met de sociale building. Het gebouw op de Tichelrei (links) is gerenoveerd. Rechts is de building aan de Baviaanstraat. Helemaal achter ligt Dobbelslot. Er komt opnieuw een gebouw tussen de twee overgebleven blokken.

Links is achterkant Tichelrei
Rechts: Baviaanstraat

Marnix en Christine Rabaut en hun twee dochters hadden decennia een goed lopende beenhouwerszaak aan de Francisco Ferrerlaan. Plots verscheen een foto van hun “gesloten” zaak op facebook… Prisca Rabaut: “Dat was inderdaad de slagerij van mijn ouders. Nu hebben ze een bbq-restaurant in Ramskapelle: De Terp”. Marnix’ broer had/ heeft aldaar een kwekerij van Limousin-runderen.  

Francisco Ferrerlaan – Rabaut – pic Serge Doens

Edward Anseele voegde het Flandria Palace Hotel toe aan het patrimonium van de NMBS toen hij Minister van Verkeer werd. Hij liet er ir. Gustave Magnel zijn laboratorium voor voorgespannen beton inrichte. Anseele’s zoon was daar student… Those were the days. Ging het gerucht niet dat Flandria Palace in de (nabije) toekomst opnieuw een hotel wordt? Hopelijk dan beter dan de eerste keer, want die ging na de opening meteen failliet. De opening viel ongelukkiglijk en ongewild een maand na de opening van de Expo 1913…

Koningin Maria Hendrikaplein – NMBS – voorheen Flandria Palace hotel

Lezer Gaston S. merkte op – bij ons verhaal over Klein Turkije in 1983’t Vliegend Peerd werd opgericht door mijn overgrootvader Achilles Rombaut die daar taxi’s (koets met paarden ) had. (…) De paarden stonden gestald in de kelders onder de cafés van ’t klein Turkije”. Denk hierbij ook aan de ‘Hazewind‘, dat enerzijds een café was en anderzijds een postkoetsen en taxikoetsenbedrijf. en gelegen was aan de Korenmarkt, op de hoek waar nu De Post is met het Hazewindstraatje. Lees ook op deze blog: De louche steegjes aan Korenmarkt en Groentenmarkt

Klein Turkije – voorheen ’t Vliegend Peerd

VD William – beheerder van de facebookgroep ‘Dat és mijn Gent’ heeft cafe ‘t Scheepken in de Forelstraat nog uitgebaat, samen met zijn vriend Daniel. Naar verluidt was dat de stamkroeg van de journalisten van dagblad Het Volk, die daar even verderop hun redactie en drukkerij hadden – ruimte die vandaag volledig is ingenomen door sociale woningen. Lees ook op deze blog: Het vroegere buurtleven tussen Heirnis en Lousbergskaai

Forelstraat.- ’t Scheepken – toen café, nu nachtwinkel
Café ’t Scheepken – pic gentblogt.be

‘Gentrificatie’. Niets nieuws onder de zon. “(…) werden de bewoners en de ingeweken plattelanders er verdreven. (…) De Rabotwijk was dus duidelijk de recipiënt voor de uit de binnenstad verdreven autochtone Gentenaars, terwijl hun plaats, in de tussen 1860 en 1900 gesaneerde oudere stadswijken, door burgerij en middenstand ingenomen werd.” Deze quote komt uit het persblog.be-verhaal: ‘Rabotwijk: de fabrieken, de arbeiders en hun dialect’ Vervang de Rabotwijk vandaag door: de buitenwijken, randgemeenten en verder.

Doornzelestraat – hoek Nieuwland
Ham – hoek Blekerijstraat

Het Geeraard De Duivelsteen stelt vanaf mei 2020 de deuren open voor bezoekers, zoals dit het geval was tijdens de vorige Gentse Feestenperiode. Toen klaagde persblog.be aan dat het schandalig was dat het Steen voor de Gentenaar gesloten bleef. De nieuwe eigenaars hebben nog steeds niet bekend gemaakt welke bestemming het Steen krijgt. Nu volgt opnieuw een tijdelijk project. Lees op deze blog: Het Duivelsteen is niét van de Gentenaars! Een schande!

Geraard de Duivelstraat ofte Duivelsteen

Academiestraat – Het voormalige brandweergebouw en de naastliggende vroegere Academie (thans KASK) staan beide in stellingen en wachten beide op een herbestemming. Samen hebben de gebouwen een oppervlakte van meer dan 10.000 m2. Het worden woonprojecten.

Academiestraat – oude brandweer in stellingen

Sint-Margrietstraat – hoek Academiestraat – De oude Academie ofte KASK in stellingen

Lezeres Carine B.: “Mijn ouders hebben café Moderne eerst in Loze Visserstaat gehad en daarna op de Lousbergkaai, tot 1979, waar nu de Fabula [Rasa] is.”  Lezeres Rosita V.: “Nostalgie! Mijn uitgaansbuurt: van de ‘Monty’ naar ‘t Scheepken en dan naar de Maritime.” Dit laatste café ligt aan de Lousbergskaai en de Forelstraat en heet nu ‘De Kleine Kunst’.  Cafe ‘De Kleine Kunst’, in de Forelstraat op de hoek met de Lousbergskaai, was stamkroeg van oud-bokser Jean-Pierre Coopman: aan het begin der jaren 1970 de uitdager van Mohammed Ali ofte Cassius Clay. Lees ook op deze blog: Het vroegere buurtleven tussen Heirnis en Lousbergskaai   Lezer Etienne D. M.: “Ik ben geboren en getogen en woon nog steeds in de Heernisse.Vroeger waren er in de Karperstraat alleen al 5 café’s: ‘t Scheepken, De Transport, De Monty, Sport en De Klokke, nu geen ene meer. In de ganse wijk waren er +/- 35 cafe’s, en dit in de blok Heernislaan – Vlaamse Kaai – Lousbergskaai – Kasteellaan. Nu nog één of twee denk ik .” Deze quotes werden gehaald uit facebookgroep Ge zijt van Gent als ge…

Ferdinand Lousbergskaai – café Fabula Rasa – hoek Lozevissersstraat – restaurant café Fabula Rasa

Forelstraat – café De Kleine Kunst – voorheen Café Maritime

Gent, Expo 1913. “Het klein pachthof van het nieuwerwetsche dorp”. Alles over Expo 1913 op de site van Jos Billen. Dit beeld kwam tot ons via Marcel Vanderhaeghen op facebookgroep ‘Gent- oud en heden’

Gent, Expo 1913. “Het klein pachthof van het nieuwerwetsche dorp”

Schilderij uit 1918 van het Kasteel Coninxdonck in Gentbrugge door Leon Hoste. Ontvangen via Erik Desmyter op facebookgroep ‘Dat és mijn Gent’

Kasteel Coninxdonck in Gentbrugge door Leon Hoste

Koningin Maria Hendrikaplein – station. Naast een “Zakman” waart er ook een “Zakvrouw” door de stad. Ze is minder opzichtig, maar niettemin dakloos… Lees ook op deze blog: Armlastig: zakkendragende daklozen

Koningin Maria Hendrikaplein – “Zakvrouw”

Koningin Maria Hendrikaplein – station. Politiecontrole op drugs. Wie van de trein afstapte op woensdagavond werd door professionals in burger vakkundig in een trechter-rij geleid, die uitkwam bij politieagenten en een politiehond…

Sint-Pietersstation… op woensdagavond…

…politiecontrole

Korenmarkt op vrijdag: doedelzakspeler

Korenmarkt – doedelzakspeler op vrijdag

Walter De Buckplein – Bij Sint-Jacobs – café de Trollekelder

Walter De Buckplein – café de Trollekelder

Walter De Buckplein ligt Bij Sint-Jacobs

In verband met de afwezigheid van enkele topwerken op de expositie van ‘Van Eyck. Een optische revolutie‘ in het MSK… reageert een lezeres op ons bericht in de vorige editie van Gentse Winter. waarin we stelden dat er een aantal belangrijke werken ontbreken op de expo.  An Hernalsteen, kunsthistorica: “Arnolfini (NG), Rolin (Louvre), Van der Paele (Brugge) zijn niet in staat om te reizen, want te fragiel. Ik ken een emeritus die toekijkt vanuit zijn graf en ziet dat het goed is”.

Arnolfini

Overpoorststraat. Politiecontrole. Het was eerder aangekondigd: LEZ-boetes worden vanaf 1 februari effectief uitgeschreven. Uiteraard moeten automobilisten ook nog het circulatieplan met zijn verkeersvrije routes respecteren. 

Overpoortstraat – politiecontrole (

Koningin Maria Hendrikaplein – station. Een gelegenheidszangeres steekt spontaan van wal met een “aria” in de stationshal. Je hoort en ziet haar bezig in ons videojournaal hierboven.

Gelegenheidszangeres

Ketelvest—Kouter. Tegenwoordig heb je een uitzicht op de kiosk aan de Kouter vanop de Ketelvest! Bekijk ook op deze blog: Van Pollepelstraat naar achter IBIS-hotel/ Leie

Ketelvest – zicht op Kouter/ Kiosk

Kouter en haar kiosk zichtbaar vanaf Ketelvest

Tussen Tiebaertsteeg en Zoutstraat, achter de Nederkouter: Pergola achter IBIS bij de Leie in 2016 en in 2020. Bekijk ook op deze blog: Van Pollepelstraat naar achter IBIS-hotel/ Leie

Zoutstraat – prieeltje ofte pergola – zomer 2016

Eendrachtstraat – kiosk in privétuin

Eendrachtstraat – kiosk in privétuin

1911: Delaunay-Belleville. De fabricant van deze Franse bolide was hofleverancier  bij de Russische tsaar. Lees ook op deze blog: Gent’s verloren erfgoed: Mahymobiles

Delaunay-Belleville

1911 – Frankrijk

Trams met een eeuw verschil. Bekijk een oude film over de trams van toen en lees over de oude en de nieuwe trams

Francisco Ferrerlaan – oude trams – pic Marcel Vanderhaeghen

pic seniorennet.be

x

Lees meer op deze blog:

GENTSE WINTER 2019-2020 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2019 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE WINTER 2018-2019 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2018 – ARTIKELOVERZICHT
STAD – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020
STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020
VOLK – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020
EVENT – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020
OUDE GENTSE ENTREPRENEURS – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook