STAD – Tom Waes vermeldde grafheuvels in Sint-Bernadettewijk


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

‘Het verhaal van Vlaanderen

STAD – 04 januari 2023In de eerste aflevering van ‘Het verhaal van Vlaanderen‘, gepresenteerd door Tom Waes, maakten we o.m. kennis met de vondsten van amateurarcheoloog en Gentenaar Jacques Semey, waaronder grafheuvels in de Sint-Bernadettewijk.

‘Het verhaal van Vlaanderen’ met Tom Waes – pic wikipedia
Hogeweg in 2011 – pic gentblogt

In de jaren ’70 en vroege jaren ’80 was Jacques Semey vlieginstructeur die nieuwbakken piloten opleidde in Cessna’s of daaromtrent.
Bij die gelegenheid ontpopte hij zich ook tot luchtfotograaf. En niet toevallig. Wel, omdat hij vanuit de lucht steeds weer in lichtkleurige groen weides, donkere vegetatie in cirkelvorm, of zelfs lange parallelle stroken op het terrein ontwaarde. Toen hij zijn vele luchtfoto’s voorlegde aan archeologen werd er gegraven… en jawel, uiteindelijk ook grafheuvels blootgelegd van prehistorische volkeren.
Zo ook in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg.

Jacques Semey
Jacques Semey

Eind juli 2011 stond het al in de ter ziele gegane blog ‘Gentblogt‘Project Hogeweg: bezoek het archeologisch onderzoek’.

Het grote woonproject dat toen werd aangekondigd – en er vandaag staat – tussen Sint-Bernadettestraat en Hogeweg – stond toen volop in de belangstelling. Toen waren ze nog volop aan het graven.
Na kleinere opgravingen in de jaren ’80, naar aanleiding van de hoger genoemde luchtfoto’s, had men twee grote grafcirkels uit de Bronstijd ontdekt.
“(…) er waren ook aanwijzingen voor nederzettingen uit de IJzertijd, de Romeinse Tijd en de Merovingische periode. In 2010 gaf een proefsleuvenonderzoek nog meer redenen voor bijkomend vlakdekkend speurwerk.”

Hogeweg in 2011 – pic gentblogt
Huidige situtie: Sint-Bernadettestraat – Bernmaaieplein – terrein over parkje tot Fabulaplein – Hogeweg

Gentblogt schreef toen – inmiddels meer dan tien jaar geleden: “In het zuiden van het plangebied, maar nog steeds iets hoger gelegen in het landschap, werden al twee volledige grafcirkels blootgelegd. Die grafcirkels omgaven oorspronkelijk twee grafheuvels waarin centraal een persoon was begraven. Die grafheuvels werden al lang, vermoedelijk ten laatste in de middeleeuwen, afgegraven om het terrein te nivelleren en als landbouwgebied in gebruik te nemen.

De ene grafcirkel heeft een diameter van ongeveer 20 meter en heeft binnenin een tweede greppel. De andere grafcirkel is opmerkelijk groter met een diameter van 32 meter, maar bestaat maar uit een enkele cirkel. Die twee grafcirkels zijn echter slechts de kleine broertjes van de al eerder bekende grafcirkels die in het midden van het plangebied liggen. Die hebben een diameter van 55 meter en 52 meter. De eerste bestaat uit maar liefst drie greppels en de tweede uit twee greppels. Het onderzoek uit de jaren 1980 heeft de grafheuvels een datering in de midden bronstijd tot de vroege ijzertijd gegeven, dit is van 1800 tot 475 voor onze tijdrekening.”

Huidige situatie: Sint-Bernadettestraat – Bernmaaieplein – terrein over parkje tot Fabulaplein – Hogeweg
pic pnws.be

“In het noorden van het plangebied, op de flank van de dekzandrug, is een complete huisplattegrond aan het licht gekomen. Van dit woonstalhuis, waar vroeger zowel de mens als het vee onderdak vonden, zijn de verkleuringen van de paalkuilen, maar ook de plaats waar de wand werd vastgemaakt in de grond nog teruggevonden. Het huis is 14 meter lang en 5,5 meter breed. Op basis van de vorm en opbouw van het huis kan dit huis in de vroege ijzertijd worden geplaatst, dit is vanaf 800 tot 475 voor onze tijdrekening.”

“Eveneens in het noordelijke deel van het plangebied werd een dubbele Romeinse greppel gevonden. (…) Hij heeft een typische spitse vorm in doorsnede, met onderin een klein smal greppeltje. (…) Iets meer naar het zuiden werd een brandrestengraf gevonden. Dit dateert waarschijnlijk ook uit de Romeinse periode.” Uit: Gentblogt, 30 juli 2011

Jacques Semey maakte in de jaren ’70 circa 72.000 luchtfoto’s in Oost- en West-Vlaanderen, welke een bijzondere bron van informatie vormen voor het archeologische erfgoed in Vlaanderen.
Die foto’s worden beheerd door ‘Vakgroep Archeologie en het Centrum voor Historische & Archeologische Luchtfotografie (CHAL)’ van UGent, onder leiding van Prof. Dr. Jean Bourgeois

Prof. Dr. Jean Bourgeois – UGent

Jacques Semey was ook mede-auteur van de boeken ‘Cirkels in het land’ (1999) en ‘Steentijdvondsten in Het Meetjesland’ (1999).

De nieuwe wijk tussen de Sint-Bernadettestraat en de Hogeweg heeft er nieuwe straatnamen aan over gehouden als: Bronstijdhof, Ijzertijdhof, Romeinse weg…

Een boek waar Jacques Semey mede-auteur is. – pic cms

‘Het verhaal van Vlaanderen’ is een tiendelige serie op Eén en op vrt Max.

Terug naar hoofdpagina

 

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024