STAD – De gekraakte panden van Sint-Bernadette


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

UPDATE – Eind 2022 werd de wijk met de grond gelijk gemaakt. Tot op vandaag ligt die braak

Extra: Rommelmarkt tussen kraakpanden

EVENT/ STAD/ STRATEN – 24 april 2022Vandaag, zondag, vond een rommelmarkt plaats in de Sint-Bernadettewijk in Sint-Amandsberg. Toen die in 2018 met de gemeenteraadsverkiezingen televisienieuws werd en in een erg negatief daglicht stond, gingen de poppen aan het dansen.

Tot op vandaag zijn vele huizen in de wijk gekraakt door actievoerders. Ze klagen de woningnood aan.

Rommelmarkt

Zondag vond een rommelmarkt plaats temidden van de gekraakte panden van de Sint-Bernadettewijk. De initiatiefnemer: freinetschool ‘Het Tandwiel‘.

Lees verder over kraakpanden onder de video

 

Sociale woningen werden kraakpanden

Problemen

De sociale woonwijk wordt in de zomer van 2022 platgegooid. Nadat vele structurele problemen werden vastgesteld, niet in het minst: de water- en schimmelproblemen. Een aantal jaar geleden kwamen die acuut in het nieuws.
De wijk kreeg nationale aandacht in een reportage van VRT, in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Teneur: mensen betalen huur voor een huis dat eigenlijk onbewoonbaar zou moeten verklaard worden.
Tegen de zomer 2020 werd aangekondigd dat de wijk volledig gesloopt en heropgebouwd zou worden.

Protest

Een afbraak en heropbouw van de huizen, zoals we ze nu kennen, is volgens sociale huisvestingsmaatschappij niet aan de orde, wegens te duur.
Aktievoerders van ‘Bernadette blijft‘ – ontstaan tegen het jaareinde 2020 – zijn een andere mening toegedaan. Zij zijn niet per se tegen een sloop, maar willen gehoord worden. Ze willen eigenlijk een heropbouw van identieke woningen na de sloop.
Vervolgens kwamen de protestakties en het kraken van panden.

Een aktievoerder vorig jaar in de e-krant ‘DeWereldMorgen‘: “Een groot deel van de bewoners van de Sint-Bernadette wijk zijn mensen die hier al decennia lang wonen, soms hebben hun ouders hier nog gewoond. Die willen hier niet weg en ze hebben het sociaal weefsel van de wijk nodig in hun leven.”

“We houden democratische zondagen, zangavonden, volksraden, we doen aan opbouwwerk en proberen alle problemen uit de wijk te documenteren. We zijn een informele groep, met goed contact met de bewoners.” De actievoerders poneren  dat zij alvast een deel van het communicatiewerk opknappen, wat de Stad en WoninGent hadden moeten doen.

De krakersbeweging is nog steeds aanwezig in de huizen. Ze zouden van de rechtbank het recht op een “tijdelijke invulling” gekregen hebben.

Na de sloop

Na de sloop wil WoninGent de wijk heropbouwen. Een renovatie kostte te veel en daarom moeten er zo’n 250 nieuwe woningen verschijnen.
Midden februari zette men de deuren open voor suggesties.
“WoninGent, de stad Gent, en de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) zijn op zoek naar een multidisciplinair ontwerpteam voor de herontwikkeling van de Sint-Bernadettewijk (…)” luidde het toen, o.m., in de ‘Bouwkroniek‘.
“Van de ontwerpers wordt verwacht dat ze stedenbouwkundig en architectonisch model bedenken om een compacte wijk met een divers woonprogramma te realiseren voor sociale huurders. De nieuwe tuinwijk moet een leefbare, groene en autoluwe wijk te worden waar gezinnen met kinderen zich thuis kunnen voelen.” Kandidaat-ontwerpers konden zich aanmelden tot 11 april.
Benieuwd wat er gaat gebeuren. De selectie voor een eerste fase vindt plaats in mei, een tweede in oktober.

Krakers hardnekkig

Zoals hierboven al opgemerkt, zijn nog steeds veel krakers aanwezig in de huizen. Al van vorig jaar in het najaar werden die nochtans aangemaand om te vertrekken. Het Nieuwsblad signaleerde op 9 oktober vorig jaar dat er die week een afscheidsfeest onder de krakers werd gehouden, onder de noemer ‘Bernadette blijft feesten’. Desondanks het zgn. afscheid, wordt blijvend gekraakt.
Ook op het eind van vorig jaar kwam er zo’n afscheidsfeestje, met artiesten. Opnieuw een maat voor niets blijkbaar, want een week later waren de woningen als “herkraakt”. Tot op vandaag wemelt het er van de krakers.

Stippen we nog aan dat er ook gekraakt wordt in Mariakerke. Eind maart raakte bekend dat ook in de Volkshaardstraat in Mariakerke krakers aan het werk zijn. Achter de Bourgoyen, in de Zandloperstraat, zit het zenuwcentrum van de krakers. Enkele activisten klagen op die manier de verkoop van een dertigtal sociale woningen in de buurt aan.

Actievoerder, gisteren in Mariakerke

Lange Steenstraat. Op de foto: Lange Steenstraat, de poort naar binnenkoer van het “gekraakte” Caermersklooster. Sociale appartementen werden opgedoekt.
In februari van dit jaar verlieten de krakers van ‘Het Pand’ in de Lange Steenstraat. Voor het eerst sinds mei vorig jaar wordt er niet meer gekraakt. De ‘Pandemisten’, zoals de actievoerders zichzelf noemden, (naar analogie met de bezetters van eind de jaren 1970), hebben het Caermersklooster vrijwillig verlaten, om alle kansen te geven aan de organisaties die er een jongerenwerking zullen opstarten. Aldus Het Laatste Nieuws.

Lange Steenstraat – poort “Het Pand”, – juister: Caermersklooster

In alle acties willen de actievoerders de woningnood aanklagen, alsook dat de Stad steeds meer publieke eigendommen verkoopt aan de private markt.
Actievoerders houden een petitie onder de slogan #teduur. Het is een campagne voor een gemeentelijke en provinciale volksraadpleging ‘Grondrecht betaalbaar wonen’.

Een expert in ‘DeWereldMorgen‘ op de vraag ‘Gent is toch trots op haar 14% sociale woningen? Is dat onvoldoende?’: “Kijk naar de praktijk, naar de wachtlijsten, mensen moeten zes tot acht jaar wachten. Hebben we dan genoeg sociale woningen? Gent is trots op die 14%. In vergelijking met het buitenland is dat verschrikkelijk weinig. Vlaanderen haalt niet eens de 9%, dat is het wettelijk minimum. Dat komt door de visie van politici op sociale woningen: er hangt een enorm stigma aan vast dat zichzelf in stand houdt. De meeste politici vrezen dat sociale woningen armoede en marginaliteit aantrekken. Dat klopt niet, onderzoek toont aan dat sociale woningen armoede juist kunnen tegengaan.” Het artikel in DWM is van Ludger Dockers – een aanrader!

Historiek panden

De historiek van de Sint-Bernadettewijk wordt omschreven als een concept van een “tuinwijk”. Zo vinden we er ook in bv. achter het Sint-Pietersstation en in de Gentbrugse wijk ‘Moscou’.
Inventaris Onroerend Erfgoed: “Tuinwijk met 200-tal woningen, in 1923 gerealiseerd door de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Gentse Maatschappij voor Goedkope Woningen’ naar ontwerp van Oscar Vande Voorde. In 1929-1930 en 1953 verdicht met appartementsgebouwtjes, naar ontwerp van respectievelijk Vande Voorde en Jules Trenteseau.”

Terug naar hoofdpagina

 

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024
STAD – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024
EVENT – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024