GW 2022-2023 – 09

GENTSE WINTER 2022-2023 28 november 2022 In deze negende editie – getiteld ‘GW 2022-2023 – 09’ – hebben we het o.a. over: Dansende senioren; Katrienspekken; Gent in potlood en in verf; Betekenis van ‘rabot’; Gestapohuis in “Miljoenenkwartier”; meer… 

Sint-Antoniuskaai – Tijdens de ‘Seniorenweek‘ – dit was vorige week – werd in de ‘Cultuurkapeleen beentje gesmeten door 50+ deelnemers. Koen D’Hous maakte deze post op facebook.

Karel Lodewijk Ledeganckstraat – Vorige zondag werd de ‘Dag van de Wetenschap‘ gehouden. Herinneren we er in dit verband aan dat Gent een interessant Wetenschapsmuseum bezit: ‘GUM‘.

Sint-Michielshelling – Panorama van de brug, potlood en kleurpotlood op A3 tekenpapier, 2018. Artiest: Daniel Foucart.
Hij maakte er meerdere…
VOLK – Naar aanleiding van ons artikel over Katrienspekken en de vraag van lezers of ze nog ergens te koop zijn, reageerde VD William, facebookbeheerder van ‘Dat és mijn Gent‘: “Neen, de spekken bestaan niet meer, maar de basisingrediënten zijn gekend: anijs, suiker en kruiden. De kruiden kennen we niet. Ik heb een vermoeden: tijm, salie. Ik heb ze nog gegeten de Katrienenspekken en deze ingrediënten zijn goed om slijmen op te lossen maar we kennen de verhouding niet.. dat is haar geheim.”
Interessant is ook dat lezeres Sabine Mareels de vrouw op deze  foto heeft geïdentificeerd. Dit, op de bovengenoemde facebookgroep.
Van Katrien zijn er geen foto’s. Elsa staat wél op een foto, nl. die in het poortje. Op een andere foto staat een man en een vrouw in het winkeltje. Dit zijn Prosper, de partner van Elsa, en een vriendin des huizes: Marcella, de vroegere dekenin van het Patershol.
Elsa voor haar winkeltje in Onderbergen. Lees ons artikel over Katrienspekken
VOLK – In ons artikel over de Gentse stadskrant ‘Metro’ die begin de jaren 1980 een kort bestaan kende, maakten we geen melding van Eric Goeman’s Nederlandse kompaan Guido Beauchez. Beide heren waren mede-stichter. Bij deze is dit euvel rechtgezet. De melding kwam van lezer Philip Willaert.
Eric Goeman in 2011 – pic Gentblogt
Laat ons meteen in herinnering brengen dat één van de ophefmakende topics uit de gechiedenis van de stadskrant bestond uit een reeks over de zgn. ‘Sleutelclubs‘. Eén luik werd gepubliceerd op 24 februari 1983. In een geheim genootschap, opererend vanuit een villa in Eeklo, werd aan partnerruil gedaan, allicht onder het gebruik van drugs. Volgens de partner van toenmalig onderzoeksrechter Guy Jespers zaliger (foto boven) hebben de deelnemers – alle hooggeplaatste lieden met aanzien – middels hun “lange arm” ervoor gezorgd dat hij in de gevangenis belandde, na een schijnproces waar hem de moord op zijn eerste vrouw werd aangewreven. Hij wist namelijk wie de deelnemers aan de Sleutelclubs waren en dat was voor de betrokkenen heel gênant. Er zouden ook afrekeningen met dodelijk gevolg geweest zijn onder “verklikkers”. Jespers heeft altijd onschuldig gepleit.
Lees op deze blog over de schandalen in Gent van quasi een halve eeuw geleden   – pic Het Nieuwsblad
Korenlei – Graslei – De Gentse schilder Albert Baertsoen met ‘Avond op de kaaien, Gent (1912)’. Het werk bevindt zich in het ‘Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van België‘.
De Gentse schilder Pieter Benedictus de Maere schilderde in 1791 ‘Gezicht op de Graslei en Korenlei’. Het bevindt zich in het STAM.

Familie van Rysselberghedreef, Citadelpark – Afgelopen zondag vond een verzamelaarsbeurs plaats in het ICC.

Opgeëistenlaan – Lezer Willem Suys maakte een interessante opmerking over de term ‘rabot‘ naar aanleiding van ons verhaal over de Lieve en de rabotten. Zijn opmerking stond in facebookgroep ‘Gent in oude foto’s en afbeeldingen‘… “De naam ‘rabot’, ook wel ‘rabat’, is afkomstig van het Frans, maar het is vooralsnog niet duidelijk van welk woord: van ‘rabattre‘ (ramener à un niveau plus bas en abaissant), verlagen, wat kan slaan op het niveauverschil van het waterpeil of op het neerlaten van de planken die het water opstuwen. Of van ‘rabais‘ sponning: de gleuf die uitgespaard was in de stijl waarin de hefdeur gleed of van ‘gerebat’. De planken van de hefdeur waren niet gepotdekseld, maar wel vlak aan elkaar gezet d.m.v. een gleuf en een groef.” (bron: Termote Johan; Waterlopen in West-Vlaanderen; Uitgever: ‘Koninklijke West-Vlaamse Gidsenkring’).
Edmond Van Beverenplein – Het plein is al een beetje getooid in functie van de komende feestenperiode. – pic Bea De Vos
Korte Ridderstraat – Een verdwenen straat bij Botermarkt – pic via Gertjie Henderick
Lees ook op deze blog: 10j geleden veranderde het Braunplein van aanblik

Graslei – KorenleiRommelvissers op de Leie op vorige dinsdag
Paul de Smet de Naeyerplein, hoek Krijgslaan, “Miljoenenkwartier” – Het is weinig tot niet geweten: ‘Villa Hubain’ was tijdens WO II een Gestapo-hoofdkwartier. In de kelders van de villa werd gefolterd, en er werden ook verzetsmensen, zoals Albert Temmerman, geëxecuteerd. Er loopt een aanvraag voor een wijkbudget om voor die woning een infobord te plaatsen om e.e.a. duidelijk te maken aan de voorbijganger. Uit: ‘Participatie Stad Gent
Lees op deze blog over het “Miljoenenkwartier”

Koningin Maria Hendrikaplein – Waarover ging dit straatinterview door een camerateam? Joost mag het weten. Het kan ook de productie van een reclamespotje geweest zijn.
Lees op deze blog over het plein in oude tijden

Louis Hanssensdreef, Citadelpark – De naam ‘Monterey‘ komt voor in combinatie met de muziekkiosk. Aan de rand van het park is ook een afhellend kasseistraatje, genaamd ‘Monterrey’. [ja, vreemd genoeg met dubbel ‘r‘]. In oorsprong komt de naam van het ‘Monterey-fort‘, genoemd naar de Spaanse gouverneur-generaal. In het Vlaams noemde men dit fort het ‘Seghelfort’. Het werd in 1783 verkocht en afgebroken. Het fort kwam er met de herbouwing van de Percellepoort in 1675. Het heeft er dus een goeie honderd jaar gestaan. Uit: Gent-Geprent
Die stadspoort is de oude naam voor de Kortrijksepoort. In 1808 werd die gebouwd. Haar bijnaam was ‘Napoleonpoort’.
Lees op deze blog over het Citadelpark  
Leuk om weten is dat de naam ‘Percelle’ nog bewaard is in de ‘Persellestraat‘, [ja, vreemd genoeg met een ‘s’] vlakbij het kruispunt met de Kortrijksepoortstraat en de IJzerlaan.
in de ‘Oostenrijkse Tijd’ was er aan de kant van de Citadellaan enkel een muur. En die diende in hoofdzaak om het tolsysteem in stand te houden. Restanten van die muur zouden nog te zien zijn in een tuin langsheen de huidige Citadellaan.
Lees op deze blog over de Citadellaan

Ingelandgat – Het geboortehuis van Jozef Guislain. Huidige toestand.
Ingelandgat – Het heeft veel voeten in de aarde gehad om het geboortehuis van Jozef Guislain te restaureren… Het stond er jaren verkommerd bij. De ene aannemer volgde de andere op…
Lees ook op de blog over het leven van dr. Guislain

  • 'Gentse Zomer 2016'

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook