STAD – Winkels, cafés en restaurants op de Vrijdagmarkt


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Uit de tijd van “toens”

STRATEN/ STAD -07 januari 2024De Vrijdagmarkt telt vele historische gebouwen. Die ondergingen een evolutie. Doch de handelszaken die er in huizen – winkels, restaurants, cafés  – veranderen vaak. Kijk met ons mee hoe de aanblik van de gevels in die zin veranderde doorheen de jongste decennia.

-50 EN -15 JAAR – De foto’s zijn van ca. vijftig en van ca. vijftien jaar geleden. Of nog anders gesteld: het verschil tussen de foto’s is vijfendertig jaar evolutie.

SERIE – De markt hebben we opgedeeld in “blokken”. We brengen elk blok in een apart  artikel.

DEEL I – De westelijke kant van de Vrijdagmarkt (kant Grootkanonplein)

Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed

Nr. 1-2 (hoekhuis met Grootkanonplein)
“De halsgevel is niet langer aanwezig: de geveltop werd aangepast tot een puntgevel met geprononceerde kroonlijsten.” Het nummer 2 werd onherkenbaar verbouwd.

1976: winkeltje, rechts: café
2009: bank ‘Fintro’

Nr.3 (rechts van het, één na, hoekhuis met het Grootkanonplein)
“Verhoogde halsgevel uit het eerste kwart van de 18de eeuw, aangepast in de 19de eeuw.”

Midden jaren 1970: coiffeur
2009: café ‘Pittoresk’

Nr. 4
“Verhoogde halsgevel (…) gedateerd 1714 (zie bouwaanvraag). Zelfde ordonnantie als nummer 3 doch beter bewaard.”

Midden jaren 1970: ‘Café de Paris’
2009: restaurant

Nr. 5 (op de hoek links van de Meerseniersstraat)
“Voorgevel met in- en uitgezwenkte top, in kern opklimmend tot de 16de eeuw, aangepast in de 19de eeuw. ”

1975: Kleerwinkel ‘Jeanne d’Arc’ ofte huis Van der Linden
2009: café-restaurant

Nr. 6 (hoekhuis rechts van de Meerseniersstraat)
“Traditioneel hoekhuis van drie bouwlagen afgedekt met een zadeldak (kunstleien), daterend van circa 1700 (?).”

Midden jaren 1970: fotografiewinkel
2009: café-restaurant

Nr. 7 is een gewoon woonhuis

Nr. 8 (aangebouwd tegen ‘Ons Huis’)
“(…) verankerde bak- en zandsteenbouw uit de tweede helft van de 17de eeuw. Bakstenen spiegels op de borstweringen. Verbouwde begane grond met winkelpui.”

Midden jaren 1970: Winkel ‘Okkazie’
2009: Brocantewinkel

Nr. 9-10
“‘Ons Huis, socialistische werkersvereenigingen’. Naar ontwerp van architect F. Dierkens opgetrokken in eclectische stijl circa 1900; na de brand enkele jaren later gedeeltelijk heropgebouwd. Gebouwd op de plaats van het vermaarde “Utenhovesteen” (gesloopt in 1839), destijds het belangrijkste gebouw in de omgeving van de Vrijdagmarkt.” Meer hierover

Midden jaren 1970
2009 (rechts is de Waaistraat)

Een vleugje geschiedenis

“Speelde een belangrijke rol in het politiek en sociaal leven van de stad, ontelbare feestelijkheden, maar ook onlusten en gevechten vonden hier plaats.
Genoemd naar de markt die ook nu nog iedere vrijdag wordt gehouden. Het oude uitzicht, met 17de-eeuwse en 18de-eeuwse bebouwing, laatst genoemde voornamelijk ter vervanging van houten gevels, is tamelijk goed bewaard en wordt weinig geschonden door storende nieuwe bouw.
De grootste veranderingen vonden plaats circa 1900 door het bouwen van ‘Ons Huis’ en door het trekken van de brede Baudelostraat.”

Jacob van Artevelde

“Het beeld van Jacob van Artevelde in het midden van het plein werd in 1863 vervaardigd door Pierre de Vigne-Quyo.”  Bron: ‘Inventaris Onroerend Erfgoed

Waaistraat – hoek Vrijdagmarkt -gedenksteen geboortehuis Lieven Bauwens

In ‘Ons Huis’, waar de socialistische mutualiteit en vakbond zetelt, zit in de gevel een gedenksteen die verwijst naar Lieven Bauwens. Immers stond zijn geboortehuis op deze plek aan de kant van de Waaistraat.

Waaistraat – hoek Vrijdagmarkt  – gedenksteen geboortehuis Lieven Bauwens

 

Bij de oude foto’s uit de website van ‘Inventaris Onroerend Erfgoed’ hebben we moeten vaststellen dat een hele reeks foto’s gedateerd ‘2014’ niet uit dat jaar kunnen komen, maar eerder in het midden van de jaren ’70 gemaakt werden. In dit artikel hebben we dit gecorrigeerd.

Lees ook: Deel II – De noordelijke kant van de Vrijdagmarkt, tegen het Anseeleplein

Deel III – De noordelijke kant van de Vrijdagmarkt, kant van het Lakenmetershuis

DEEL IV – De Vrijdagmarkt aan de kant van het ‘Toreken’

Deel V – Vrijdagmarkt: haar ‘De Bonte Mantel’ en haar ‘Tooghuis’

Deel VI – De Vrijdagmarkt, zuidwestelijke kant, richting Grootkanonplein

Terug naar hoofdpagina

 

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024
STAD – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024