STRATEN – Een snelle hap Kortrijksesteenweg


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Tussen ‘De Sterre’ en Sint-Martens-Latem: de Kortrijksesteenweg in Sint-Denijs-Westrem

STRATEN – 01 februari 2022 – Geen enkele andere steenweg naar Gent verandert zo snel van aanblik als de Kortrijksesteenweg. Er worden continu handelszaken gebouwd en verbouwd.
Grote constantes zijn uiteraard de monumenten.

De steenweg werd aangelegd tussen 1716 en 1720 – in de Oostenrijkse Periode – de periode van het ontstaan van vele stadspaleizen in Gent.
De steenweg start aan de Kortrijksepoortstraat en loopt doorheen Gents grondgebied tot over de Ringvaart.
Op het grondgebied van Sint-Denijs-Westrem loopt de baan tot voorbij het kasteel Grand Noble, bij het portaal van het Parkbos, tot in Sint-Martens-Latem.

Kortrijksesteenweg, Sint-Denijs-Westrem

De Oostenrijkers omzoomden de steenwegen steeds met bomen. Naar we vernamen, zou dit ten behoeve van de soldaten geweest zijn die langs de baan van de ene stad naar de andere marcheerden. In de zomer konden die dan genieten van het lommer. Echter, de laatste beuken die de steenweg afzoomden verdwenen bij de verbredingswerken in de jaren 1960. Zo weet Inventaris Onroerend Erfgoed.

Geen enkele andere steenweg naar Gent verandert zo snel van aanblik als de Kortrijksesteenweg. Er worden continu handelszaken gebouwd en verbouwd.
Grote constantes zijn uiteraard de monumenten langsheen de baan.
Neem nu aan het begin van onze tocht: in de buurt van de Ringvaart.

Hoewel, het kasteel van textielmagnaat Fernand Hanus staat tegenwoordig los van het ziekenhuis Maria Middelares, omdat het oude ziekenhuis is afgebroken en weer nieuw herrezen is, daar waar voorheen het paviljoen van de kraamkliniek stond. Het kasteel kreeg een opfrisbeurt en wordt tegenwoordig uitgebaat als restaurant.

Kortrijksesteenweg – Het kasteel Hanus werd vanaf 1934 geïntegreerd in het ziekenhuis Maria Middelares. Het is thans het toprestaurant ‘Sensum’.

Op het domein van Maria Middelares, aan de kant van het klooster/ rusthuis bevindt zich nog een Duitse bunker uit WO II.

De buren links van het kasteel, die van het kantorenpark Maaltecenter, zijn nog steeds wat ze waren sinds de jaren ’80, zij het flink gegroeid. Het kantorenpark is ontstaan na de sluiting van het vliegveld van Sint-Denijs-Westrem, na 1984.

Bij het ziekenhuis Maria Middelares bouwde de Duitse bezetter een aantal bunkers. Eén staat nog overeind.

Het tegenover liggende Maaltekasteel, bij het gelijknamige park, is thans in handen van de eigenaar van het genoemde kantorenpark. Het gerenoveerde Maaltekasteel is nu tentoonstellingsruimte voor beeldende kunst.
Een andere constante is de school van Don Bosco (Sint-Denijs). De school staat rechts van het park. Ertussen loopt de Leebeek, ooit onderdeel van de middeleeuwse Rietgracht.

Maaltekasteel bij het Maaltebruggepark

Verderop langs de steenweg, richting zuiden, ontstonden verschillende verkavelingen.
Bv. op het Pleispark, tussen het Maaltebruggepark en de verkeerswisselaar met de E40.
Evenzeer op het Soenenspark – voorbij de verkeerswisselaar met de E40, en voorbij de spoorwegtunnel – ontstaan op gronden van het kasteel Puttenhove, en van het in 1968 gesloopte kasteel Steppestede.

By the way, in de 19de eeuw werd kasteel Puttenhove bewoond door een edelman uit de Oostenrijkse adelverheffing: ‘ridder’ Florent Soenens.
De oude dreef van kasteel Puttenhove komt nog tot aan steenweg. Het kasteel ligt verder van de baan weg, bij de grens met Zwijnaarde.
Volgens de overlevering verbleef Filips II er in 1549 voor hij als graaf van Vlaanderen in de Gentse Sint-Pietersabdij de investituur ontving.

Kasteel Puttenhove – pic inventaris onroerend erfgoed

Lees op deze blog over Puttenhove en andere kastelen in de buurt

Lees verder onder de video

De grootste inplanting in na-oorlogse tijden was deze van de Carrefour, toen nog ‘GB’. Maar er werd ook veel residentieel gebouwd, in hoofdzaak villa’s.

Vermelden we nog dat aan de overkant van het Pleispark – aan de andere kant van de steenweg dus – in de Putkapelstraat het Heilige Sacramentskapel ’t Putje staat. Het is een barok kapelletje uit 1687.
Ook daar in de buurt is veel residentiële bouw, zoals bv. luxeappartementen.

Putkapelstraat – kapel ’t Putje – pic Inventaris Onroerend Erfgoed

Aan de voet met de verkeerswisselaar van de E40 en van ‘The Loop’ (naar Flanders Expo, Ikea en meer) staat, als een reus tussen dwergen: de toren van de KBC. Die toren domineert werkelijk alles. Je kan hem van verre zien.
Op die plek vond je voorheen het villaatje van Daska Films, die tot in de jaren ’80, bioscoopreclame verzorgde. Ook daar gevestigd: restaurant ‘Het Journaal’, dat in de jaren ’90 op de middag door allerlei zakenlui druk gefrequenteerd werd.

Maaltekouter – Sint-Denijs-Westrem – KBC-toren of Arteveldetoren

Erachter bevind zich Flanders Expo, samen met vele grote kantoorgebouwen, magazijnen en uiteraard ook Ikea, net zoals het Maaltecenter, gebouwd op het vroegere vliegveld van Sint-Denijs-Westrem dat eind 1984 werd opgedoekt.

Bij het kruispunt met de Carrefour bevind je je niet ver van enkele kastelen aan de andere kant – aan de rechterkant als je naar Latem rijdt.
Rond het centrum van Sint-Denijs-Westrem ligt het kasteel van Borluut.

Het oorspronkelijke kasteel Borluut stamt uit 1411 en was tot midden de 18de eeuw in handen van de middeleeuwse adellijke familie ‘ridder’ Borluut.
By the way, we lazen zeer recent in de krant dat, naast het Gentse Belfort, ook het kasteel Borluut nu ook een draak op de toren heeft. “Zoals voorzien in de originele plannen” staat er bij.

Kasteel Borluut – Sint-Denijs-Westrem – pic Stad Gent

Sint-Denijs-Westrem heeft ook nog kasteel Herry, vlakbij de dorpskom, en kent verder nog menig landgoed.
Lees op deze blog: over de genoemde kastelen en meer

Voorbij de Carrefour, kom je bij het rondpunt van de ‘Drie Sleutels’. Dit was de benaming van een zogenaamde “afspanning”, geopend in 1727.

Nog verderop in de richting van Latem, ligt links de ingang van het Parkbos. Daar helemaal achter, ver verwijderd van de steenweg maar via een dreef ermee verbonden, bevindt zich het kasteel Grand Noble. Dit kasteel heette voorheen ‘Goed ten Abeele’. Volgens Inventaris Onroerend Erfgoed wijzen archiefstukken uit, dat het in de tweede helft van de 13de eeuw in bezit was van de Sint-Pietersabdij. Het zou in leen gegeven zijn aan Geeraerd de Duivel.

Drie Sleutelsstraat – Sint-Denijs-Westrem – pic Inventaris Onroerend Erfgoed
Kasteel Grand Noble – pic Inventaris Onroerend Erfgoed

“En wat met de prostituées in hun vitrines” zullen de curieuzeneuzen willen weten? Wel, die raamprostitutie langsheen de Kortrijksesteenweg was er altijd al in hoofdzaak op het grondgebied van Sint-Martens-Latem. Veel minder in Sint-Denijs-Westrem. Die sector is zo goed als gesneuveld als gevolg van de gezondheidscrisis.

Meer over Sint-Denijs-Westrem en over Afsnee

Lees ook op deze blog:

Dendermondsesteenweg van toen en nu

 

 

Land van Waaslaan – Victor Braeckmanlaan

 

 

Over de Bevrijdingslaan

 

 

Over de Wondelgemstraat

 

 

Over de Sleepstraat

 

 

Over de Citadellaan – Sint-Lievenslaan

 

 

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024