GENTSE WINTER 2021-2022 05 januari 2022  De twaalfde editie van deze rubriek is getiteld ‘Gans Anders’ en bevat kleinere en grotere weetjes uit de stad, zowel uit de tegenwoordige tijd als uit de vergoane tijd.  

Nijverheidsstraat, Merelbeke – Dit zijn niet de Vlaamse Ardennen. Op het zgn. ‘Eiland Zwijnaarde‘ ligt deze landschapsheuvel. Daaronder ligt vervuilde slibgrond.  
Het terrein is ingesloten tussen het Kanaal van Zwijnaarde, een oude Scheldearm en de Ringvaart. Vandaar de benaming ‘eiland’. (pic zomer & winter)
Gordunakaai – restaurant ’t Patyntje Lees op deze blog over de Patijntjesstraat
Zwijnaardsesteenweg, Nieuw Gent – Caféde Sprint‘ is nog een authentiek volkscafé.

Brusselsesteenweg, Gentbrugge – Dancing ‘Balmoral‘, een legende uit de dancing wereld, wordt afgebroken. Het gebouw werd niet meer gebruikt sinds 2015. Samen met The Boccaccio, gesloten in 1993, behoorde Balmoral tot de familie De Maesschalck: de vader en zijn twee zonen. Zoon Danny, de enige overlevende, getuigde hierover in de krant HNB. – pic Kurt Dobbels

Frédéric Thomaspad – Niet meer op de De Pintelaan nabij ‘de Sterre’, maar wel op de Campus Ugent tussen de Harelbekestraat, Corneel Heymanslaan en de Ottergemsesteenweg-Zuid, focust Ugent thans haar bouwplannen voor een nieuwe studentenhome.
Was het protest tegen de bouwplannen op de vorige locatie ingegeven omdat er een bosje zou moeten sneuvelen, dan zal dit hoedanook op de huidige plek idem dito zijn… We berichtten over de eerste plannen in een eerdere editie
Foto: Corneel Heymanslaan

Stoppelstraat, Linkeroever – Dit huis oogt mooi. Zowel omwille van de felle inkleuring, als omwille van de Franse luiken ofte blaffeturen in het schoon Vlaams.
Iepenstraat, Linkeroever – Nepvogeltjes achter de ruit geven de woning een vrolijke aanblik.
Nieuwpoort – Vlasmarkt – Ook de Galerie Saint-John blijft een attractie voor kijk- of kooplust.
Ottogracht – in de oude bibliotheek is nu de galerij Art & Lifestyle

Kasteellaan, Dampoort – Etienne Fornier postte extra foto’s van de vroegere fly-over aan de Dampoort… Dit deed hij ook al in een vorige editie van deze rubriek.
pic Etienne Fornier
Boerderijstraat, Brugse Poort – Claude Faseur, blogmaker van ‘Gent-Geprent‘: 
“In 1904 telde men in Gent 613 beluiken met in totaal 7061 woningen waarin 24.829 mensen woonden (6.967 gezinnen waaronder 156 gezinnen met meer dan 6 kinderen). Op een bevolking die op dat moment gestegen was tot 162.925 inwoners betekende dit dat 15,3 % van de inwoners van Gent in de beluiken woonde.” Lees ook op deze blog: Beluiken: 5 Gentse buurten in een video én uitleg

Dr. Henri Van Cleemputteplein, Sint-Amandsberg – Hartmann was een ronkende naam in de wereld van de bloemenkweek in het Sint-Amandsberg van de 19de eeuw. De villa van de familie is nog bewaard gebleven en daarachter ligt een tuin met oude statige serre. Lees erover in deze blog
– pic Jean-Pierre Lippens
Iepenstraat, Linkeroever – Dit huis met trapgevel dateert van 1726Bron: Inventaris Onroerend Erfgoed

Sint-Baafsplein – In ons bezit: ‘Beknopte geschiedenis van België voor de lagere scholen’, geschreven door Godfried Kurth en – in tiende uitgave – uitgegeven in 1920 door Alfons Siffer aan de Sint-Baafsplaats. ‘Plein’ was toen nog ‘Plaats’ zo te zien. Uitgever Alfons Siffer (1850-1941) was van Duitse komaf.
De auteur van het bovengenoemde geschiedenisboek, Godfried Kurth, was evenens van Duitse afkomst, maar geboren in Aarlen. Op de normaalschool ontmoette hij Gentenaar Paul Fredericq, met wie hij levenslang bevriend bleef. Beiden werden belangrijke historici.
Lees over Paul Fredericq op deze blog
Recollettenlei – Zicht vanaf een dak, gemaakt door Timmerwerken Arne Depreitere Lees ook op deze blog het cursiefje: Hoe het jaareinde tegelijk hartverwarmend en troublerend werd
Twaalfkameren, Linlkeroever – Wie Victor Horta zegt, denkt aan Brussel. Maar de man is in Gent geboren en zette er ook zijn eerste architectuurpasjes. Ten bewijze hiervan: Twaalfkameren… Lees meer in een eerdere editie van deze rubriek (uitklikbaar)

Dendermondsesteenweg – Restaurant Scala, 1975 – Lezeres Gertjie Henderick postte op de facebookgroep ‘Gent- oud en heden‘ een anekdote bij ons verhaal over de Dendermondsesteenweg. Ze vertelt over het restaurant ‘Scala’ (niet te verwarren met het Theater)”De uitbater waren Andrea Janssens die de keuken voor haar rekening nam en de frituur van haar ouders overgenomen had en haar man Eric Matthys, die voor animatie zorgde en daar zeer goed in slaagde. Eten in de Scala was een belevenis en de wijn “Chateau Migraine” stond op de kaart. Pret gegarandeerd. Er was een speelkamer voor de kinderen en een gastenkamer waar je kon aanzitten als je een babbel wilde doen. Eric is de vader van Jan Matthys, de prettige Gentenaar. Ik ben er heel veel geweest van de jaren 70 tot begin 90. Reserveren kon je niet en zo stond er een lange rij te wachten tot de deuropenging. Eric was ook fotograaf en bij zijn overlijden zijn duizenden foto’s gevonden. Een anekdote. Toen we er voor het eerst gingen eten zat mijn man onder een afbeelding van Beethoven. Eric kwam vragen of hij een foto van mijn man mocht nemen want zo kon hij zeggen dat familie van Beethoven bij hem kwam eten. Hij was niet de eerste die dit opmerkte. Mijn man had wel iets van Beethoven. En zo was de toon gezet.”

x

Lees meer op deze blog:



Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook