GENTSE WINTER 2021-2022 03 december 2021  De negende editie van deze rubriek is getiteld ‘Advalvas aan de Vlasmarkt’ en bevat kleinere en grotere weetjes uit de stad, zowel uit de tegenwoordige tijd als uit de vergoane tijd.  

Vlasmarkt, hoek Belfortstraat – Tegen de gevel van café Gloria hangt een kastje. Daarin wordt bij gelegenheid een ‘advalvas‘ bericht geplaatst. 
De ene keer is de boodschap al begrijpelijker dan de andere keer…
Ons verhaal waarin we stellen dat toen de Franse koning Louis XVIII vluchtte voor Napoleon, hij in het stadspaleis d’Hane Steenhuyse in Gent werd opgevangen, ontlokte een reactie. Lezer Marcel Vergaelen postte een foto van het stadspaleis, toen het deels nog een apotheek was van de familie Vergaelen. Vergaelen? Toch geen familie van de zender, zo blijkt. Het opschrift plakte op de gevel tot ergens in de jaren 1960. Marcel voegde nog een quote toe: “Met dank aan de betreurde André Verbeke (‘sondaghs gelaak in de weke‘ naar eigen zeggen) voor de postkaartfoto.”
Wandelen in de retail sector – Grotesteenweg-Noord, Zwijnaarde – Bij Delhaize is de kerstman al aangekomen! Hij is eerder dan Sinterklaas….
Via lezeres Gertjie Henderick kwamen we op het spoor dat er een kapel is in een middeleeuwse kelder van het ‘Seminarie‘ in de Gouvernementstraat 12. “Er worden nog godsdienstige plechtigheden gehouden.” De foto is 20 jaar oud.

Heuvelpoort – De dagen waren donker en soms nat
Poel – zicht op Hoogstraat
Ons artikel over de Oude Vismijn ontlokte bij lezer Rudy Van Den Eeckhout de opmerking dat op die plek vroeger de Sint-Veerlekerk of Pharaïldiskerk stond. Die stond rechts, buiten beeld, op deze foto…
Gezien vanop de Grasbrug zie je nog een rechtopstaande kolom  die bij die kerk behoorde…

Goudenleeuwplein – Tania De Mulder op vorige woensdag: “Ondanks het regenweer even door Gent gewandeld en een paar beeldjes geschoten van de sfeerverlichting…”
Emile Braunplein – De zogenaamde “Vierde toren” van Gent – pic Tania De Mulder

Jan Hoetplein – De SMAK-expositie over kunstwerken uit de verzamzaling van de familie Matthys-Colle gaat over Pop Art van Andy Warhol tot Panamarenko… De foto’s zijn van Tania De Mulder

Minnemeers – Het standbeeld van Pierre De Geyter. De man is geboren in Gent in een arbeidersgezin in 1848, verhuisde naar Rijsel en stierf in de buurt van Parijs in 1932. Hij componeerde het lied van ‘De Internationale‘, op tekst van Eugène Pottier. Pierre geraakte nog in de clinch met zijn broer over wie nu de échte componist was geweest. Uit een eerdere editie van deze rubriek  Voegen we hier nog aan toe dat de broers geboren zijn in de Kannunikstraat!
Kannunikstraat – De broers werden geboren in het huisje vlak naast het exuberante hoekhuis met de Kortrijksepoortstraat. Op de gevel staat het jaartal 1826.

Nu het Stadsbestuur de Winterfeesten/ Kerstmarkt annuleerde, blikken we nostalgisch terug op vroegere edities. Bekijk onze compilatievideo

Door de nefaste ‘veiling’ van mobiele eetkramen van vorig jaar nekte de Stad uiteindelijk de frietkoten op de Vrijdagmarkt en het Fratersplein.  Idem dito voor de blauwe kiosk op de Kouter. Komt er binnen afzienbare tijd een nieuwe? De oude was merkwaardig. Een krantenkiosk deed dienst als oester- en champagnebar, en dit sinds 1992 tot augustus vorig jaar. 
Een gedoodverfde kandidaat-overnemer kwam zelfs nooit opdagen. “Iedereen wil opnieuw een eet- en drankstand op de Bloemenmarkt” kopte HLN

Offerlaan – Afgelopen zondag vond – naar zeggen van de organisatoren – de grootste stripbeurs van Vlaanderen plaats. En dit in de Freinetmiddenschool. Lees ook op deze blog: Gent in het stripverhaal

In de vorige editie van deze rubriek toonden we al de houten grafzerk van zanger Luc De Vos op Campo Santo. Hij is op 29 november 2014 overleden. Hij kreeg na zijn overlijden ook zijn eigen zitbankje in de Gentbrugse Meersen.
In reactie op ons verhaal over schrijver Karel van de Woestijne, en de discussie die volgde op facebook over de “ij” in de familienaam versus de “y”, postte Geert Vandamme: “Uit de inleiding bij “Karel en ik” (Davidsfonds, 2020: 9-10): “Wie zijn de hoofdrolspelers in dit boek? Het zijn de schilder Gustave van de Woestyne en zijn broer Karel van de Woestijne. Die gestipte “ij” in de spelling van de naam van de dichter is geen drukfout. Hij koos ervoor om ‘Van de Woestijne’ te gebruiken als auteursnaam. Beiden werden in Gent geboren in het gezin Van de Woestyne-Sielbo.”
Waren de monniken van de Sint-Baafsabdij dronkaards? Werner Bockstaele: “De monniken van de Gentse St Baafsabdij waren lang niet altijd het toonbeeld van godsvrucht. Ze gedroegen zich bijwijlen zo liederlijk dat de abt van de paus toestemming kreeg om hen te slaan. Een andere doeltreffende manier, was de monniken eenvoudigweg hun wijn afnemen. De monniken dronken op het einde van de 12de eeuw gemiddeld 2,3 liter wijn, vooral witte, per dag.” Deze foto is louter illustratief 🙂 – pic Marie Claire Pieters

Wat zijn “Matevrouwen“? Werner Bockstaele: “Het is de volksnaam voor de Grauwe zusters of Schokkezusters. De term ‘Grauwzusters’ verwijst naar een groep begijnen die leefden in Onderbergen, tegenover de Predikherenkerk. Zij waren ook actief als begraafzusters.
Zij werden gelijktijdig of achtereenvolgens schokkezusters, cellezusters, matevrouwen, matewijven, grauwe zusters en tenslotte zwarte zusters genoemd. 
Volgens het Middelnederlandsch Woordenboek duidt de term grauwzusters of grijze zusters op het feit dat zij tot de allerarmsten behoorden. Grauw was het kleur van de armoede, een kenmerk van het onderproletariaat: ’t grauw.”
Waar komt de straatnaam Wispelberg vandaan? Werner Bockstaele: “In de 15de en 16de eeuw waren er in het akkergebied van Ekkergem tal van windmolens. Het moeten er in totaal tussen de 50 en de 100 geweest zijn. Een van die molens noemde men “de Wispelberg”: één van de belangrijkste en grootste molen van de Akker. De berg of molenheuvel bestond nog in 1760 maar werd zoals zovele andere bergen in en rondom Gent genivelleerd.
Het woordje ‘wispel’ heeft twee betekenissen: het suizen van de wind, wispelturig… (grillig), maar het is ook een inhoudsmaat, in het bijzonder een schep om droge waren te meten. Wispelberg was dus de berg of de molen waar men met wispels het graan mat.”
Bekijk het korte stripverhaal van… en over de Blogman… ‘Mijn ellendige jeugd te Minderdree

Lees meer op deze blog:Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook