Gentse Winter 2023-2024 – 12

GENTSE WINTER 2023-2024 16 januari 2024 Dit is de twaalfde editie van deze rubriek in dit winterseizoen. Met o.a.: Nieuwjaarsdrink Stad. Café ‘Concordia’ Vrijdagmarkt. Tweemaal ‘Tartuffe’. Beste Nieuwjaarsbrief. Zilverenberg. Hoveniersberg & beluik. ‘The Skyblasters’.

Emile Braunplein, Stadshal – Vorige zondag verzamelden vele Gentenaars rond de Stadshal om te genieten van de nieuwjaarsdrink die de Stad jaarlijks aanbiedt. Meer dan 12.500 mensen, wordt gezegd. Een schermutseling als gevolg van een pro-Palestina-betoging, kon niet verhinderen dat er op het podium gezongen en gedanst werd, in aanwezigheid van Wim Claeys, ‘Pierke Pierlala‘… – pic Mathias De Clercq
Vrijdagmarkt – Ons dossier ‘Winkels, cafés en restaurants op de Vrijdagmarkt in de tijd van toen‘  ontlokte Sam Werthen de goesting om een foto toe te voegen aan onze fotoreeks. Het betreft Nr. 8 in de jaren 1930, toen café ‘Concordia’ van haar overgrootvader Theodoor Vervaet”. Op de voorgrond: twee schattige witte hondjes van diezelfde overgrootvader: Ajax en Ruski.
Botermarkt – Wie herinnert zich nog café ‘De Tartuffe’ tegenover het stadhuis? Het was vooral bekend als de plek waar tijdens de ‘Gentse Feesten’ echte café chantants werden gehouden. De cafénaam werd ontleend aan een toneel van Molière.
Hilda De Meyer: “Meer dan 15 jaar zal het niet gehaald hebben. Er waren veel verschillende uitbaters.” In 2012 is de Tartuffe van naam veranderd en werd ‘Mammelore‘. Intussen is dit alweer veranderd naar ‘Charles Quint’.
Limburgstraat – Al zeker in de jaren ’80, of vroeger, was er een gelijknamig danscafé in die straat (uiterst rechts op de foto; allicht eind jaren ’80). In 2020 berichtten we in deze rubriek al over de ‘Tartuffe’.
Sint-Baafsplein – ‘Speakers Corner‘ -een initiatief van Guy Reynebeau en Joël Verheyden – organiseerde vorige zondag in het ‘KNS’ haar wedstrijd voor ‘de beste nieuwjaarsbrief‘. Tania De Mulder was van de partij.
BLOG – 439 likes en 127 opmerkingen (op 15 januari), en dit voor slechts één van de vele facebookgroepen op welke we aktief zijn. Dit is een deel van de “oogst” na het distribueren van de bloglink naar ons verhaal: ‘Ze hadden ‘iets’… die jaren van een (kleine) halve eeuw geleden‘ 
De mooie zwartwit foto is van Johan Tielemans.

Zilverenberg, adres voorheen bij Kalvermarkt – Het huisje stamt uit de 17e eeuw en is eigendom van het Sint-Lievenscollege. We brachten het eerst ter sprake in deze blog in 2016 en daarna nog eens in 2017

Hoveniersberg – Toen en nu – pic via Luc Bohez

Dit kleine straatje daalt af naar de Muinkschelde en eindigt in de Ugent faculteit Economie.

Bij de Hoveniersberg hoort een beluik, en dat is nog behoorlijk mooi bewaard.

Korenmarkt – In ons verhaal ‘Toen “den Afrikaander” Gent ontdekte‘ was er terloops sprake van de muziekgroep ‘The Skyblasters‘. 
Geheel in de marge van het eigenlijke onderwerp (Afrikanen in Gent) onstspon op facebook een discussie over wie de “baby heeft verwekt, en vervolgens, of Paul Feyaerts daar toen al
‘Damberd’ openhield, ofwel dat het nog zijn voorgangers waren…
Wat dit laatste betreft, is het voor ons duidelijk aan de hand van krantenberichten dat Paul er al was.
Dat Paul ‘Damberd’ niet oprichtte, dan wel drie anderen, is correct maar valt buiten deze context en kan op een ander moment eens verteld worden.
Wat het eerste punt betreft… De kiem van ‘The Skyblasters’ zou door de groep ‘K13’ zijn gelegd, een covergroep die in den beginne eens met de Ghanees muziek opnam.
De naam zou eerder en elders al zijn bedacht. De bandleden van ‘K13’ zouden de verdere ontwikkeling van ‘The Skyblasters’ aan Patrick de Witte overgelaten hebben…
Met zoveel woorden stond het niet op de pancarte op het terras van ‘Damberd’…
Foto: Pancarte bij Damberd in 2016
x

 

 


  • 'Gentse Zomer 2016'

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook