GENTSE WINTER 2018-2019 – Dakloos bij een bancontact

header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

GENTSE WINTER 2018-2019 – 31 oktober 2018 – In deze editie: Halloween in Gents Spookhuis. Spreidingsplan concentratiewijken. Meer daklozen in Gent. Van Viking tot Vlaming tot Canadees. Achter de hoge muur van het klooster.  Hoekhuisje met geschiedenis. Lang leve de kerstmarkt. Bijzondere directeurswoning. Bijgeloof over de doden (in de Filipijnen).

Deze rubriek is, net als zijn voorganger Gentse Zomer, een kroniek van kleine verhalen. 

Waargbeurd “Halloween” in Gent

Scheldeoever, thans François Laurentplein – verhaal Spookhuis

François Laurentplein – In deze blog vind je een waargebeurd Halloween-verhaal uit Gent.  In het midden van de 19e eeuw stond aan de oever van de Schelde, in de buurt van het Duivelsteen, een zogenaamd “spookhuis”. Daar speelde zich een ware tragedie af. Een vrouw hield jarenlang een cultus rond het dode lichaam van haar dochter. Lees op deze blog: Ooit Spookhuis aan Laurentplein

Concentratiewijken, commentaar

BLOG – Ons – d.w.z. Tina De Gendt’s – verhaal over de Sleepstraat in het kader van ‘Turkije aan de Leie’ leeft! Het riep op de sociale media bedenkingen op over bv. samenleven tussen verscheidene culturen. Een commentaar die we je niet willen onthouden: Gentenaars van Turkse origine die enkele straten ‘bezetten’Deze vaststelling oppert bij een lezer de vraag waarom “ze” geen spreidingsplan hebben toegepast bij de huisvesting van migranten. Die “ze” in de vraagstelling is op zich al een probleem. Hier wordt de overheid bedoeld, maar geen enkele overheid kan een burger dwingen om in wijk zus of zo te gaan wonen. Een reactie van een lezer van vreemde origine wijst op het diepmenselijke aspect. Vrij vertaald: de nieuwkomers zijn onzeker bij aankomst in een voor hen vreemd land, en gaan elkaar opzoeken. Zo vormen zich clusters die naderhand altijd maar uitbreiden. Lees ook op deze blog: Turkije aan de Leie: het verhaal van de Sleepstraat

Daklozen in Gent neemt toe

Sint-Pietersnieuwstraat -bed van zakman-zonder-zakken
Sint-Pietersnieuwstraat – Zakman-zonder-zakken
Woodrow Wilsonplein – Zakvrouw

Sint-Pietersnieuwstraat – Menig keer in deze blog, klopten we op dezelfde nagel. Wie veel door de straten loopt, merkt dat het aantal daklozen toeneemt. Het gaat allang niet meer alleen over de iconische Zakman. De matras die in de Sint-Pietersnieuwstraat aan de bancontact tussen UFO en Vooruit ligt, is van een meer recentere ‘zakman’, eentje die in de regel geen zakken met zich meezeult en die we daarom als ‘zakman-zonder-zakken’ betitelen. Een andere veel opgemerkte dakloze is een oudere dame – ze doet er alles aan om er goed te blijven uitzien – die tussen het Sint-Pietersstation en ’t Zuid tjoolt. En zo zijn er nog vele anderen, zoals bv. de Afrikaan die sinds jaren zijn dag op een muurtje in hetzelfde station doorbrengt. En verder in de wachtzaal van het station, aan de bushalte van de Dampoort. We denken ook aan de daklozen die vorig jaar rond deze tijd zich schuil hielden in een nis van de Sint-Niklaaskerk… en ga zo maar door. Als die zichtbare daklozen het spreekwoordelijke ‘kanariepietje in de mijn’ zijn dan mag je er van uit gaan dat de situatie ernstig is, en doet vermoeden dat velen mét een dak boven het hoofd tegen de armoedegrens leven. Maar wat verwacht je met de huidige huur-, elektriciteit- en voedingsprijzen? En voor de duidelijkheid: het betreft geen ‘geïmporteerde armoede’ zoals we politici uit Antwerpen al hoorden poneren in een toelichting bij de armoedestatistieken.

Van Viking tot Vlaming, tot Canadees

Nederpolder – ‘Kleine Sikkel in de Nederpolder wordt kantoorgebouw na restauratie’. Dit lazen we in de gazetten. Ongeveer terzelfder tijd merkten we op ons dashboard van Google Analytics dat meerdere Canadezen ons artikel over de geschiedenis en de oorspronkelijke bewoners van De Sikkel gelezen hebben. Het een heeft allicht niets met het ander te maken. Maar in elk geval herinnerden deze overzeese lezers ons aan het boeiende verhaal van de bewoners van De Sikkel, hun voorouders en nazaten. Die evolueerden van Vikingen tot Vlamingen, tot Nederlanders en later Amerikanen en Canadezen. En telkens was er een historische reden voor elke verhuizing. Lees op deze blog: vander Sickelen’s leven nu in VS en Canada

Biezekapelstraat – Achtersikkel – pic Google Earth – Het verhaal over de familie vander Sickelen
Nederpolder – Hoogpoort – zogenaamde Kleine Sikkel – Het verhaal over de familie vander Sickelen

Achter de hoge muur van het klooster

Theresianenstraat – Het voormalig klooster van de Ongeschoeide Karmelietessen, verborgen achter een lange vaalwitte muur, was het voorwerp van een reportage op de nieuwssite van de VRTHet staat er sinds 1644. werd afgeschaft door Jozef II en opnieuw in gebruik genomen in 1842. Wat gebeurt daar achter die hoge muur?

In 2007 verhuisden de vijf overgebleven zusters naar Oudenaarde. Hierna betrekt vzw Jongerenhuis het complex. Zij zorgen er voor tijdelijke opvang voor jongeren met opvoedings- of psychosociale problemen. De kapel wordt gebruikt door de Anglicaanse gemeenschap voor diensten. Het Jongerenhuis verliet het klooster in 2016, sindsdien staat het complex leeg. Nu heeft vzw Symbiosis plannen om er een project rond solidair groepswonen voor de “tweede levenshelft” in te richten.

Theresianenstraat – oud klooster Ongeschoeide Karmelietessen
Karmelietessenklooster
Karmelietessenklooster

Hoekhuisje met geschiedenis

Posteernestraat – hoek Struifstraat
Posteernestraat hoek Struifstraat in 1976 – pic inventaris.onroerenderfgoed.be

Posteernestraat – Struifstraat – klein hoekhuisje, oorspronkelijk uit de 17e eeuw. Verbouwd in de daarop volgende eeuwen. In 1976 stortte het dak en een deel van de geveltop in. De straatnaam verwijst naar de Posteernepoort uit de 12e eeuw, een dienstpoort in de vestigingsmuur aan de Houtlei. Daar bevond zich tevens het “Hof ter Posterne“, in de 14de eeuw gebouwd voor Lodewijk van Male en sindsdien lange tijd gebruikt als verblijfplaats voor de graven van Vlaanderen. De muur tussen het hedendaagse Oude Houtlei en de Posteernestraat is gedeeltelijk nog de oude stadsmuur uit de 12e eeuw. Midden de 19e eeuw kregen de Jezuïeten toestemming om de poort te slopen en er een kerk te bouwen. De Houtlei werd gedempt in 1898.

Weg met de Winterfeesten, leve de kerstmarkt

STAD – Facebookgroep beheerder VD William hierover in zijn facebookgroep Dat és mijn Gent“De waanzin van het politiek correct denken… we gaan het woord “kerstmarkt” niet meer gebruiken want we zouden wel eens mensen van een andere geloofsovertuiging kunnen schofferen. Wij richten dus geen “kerstmarkt” meer in maar “winterfeesten“. Aangezien we graag vieren gaan we dus op 24 december een “wintermiddernachtfeest” houden niet in gebedshuizen maar op pleinen – pleinen waar natuurlijk geen kerstbomen kunnen staan, want kerstbomen zijn heidens en we zouden wel eens mensen met een bepaalde geloofsovertuiging kunnen schofferen. Op onze “winterfeesten” bannen we ook de dikbuikige imaginaire “kerstman” want wij wensen niet dat onze kinderen obesitas patiënten worden, tegelijk bannen we de al eveneens onbestaande en dus imaginaire graatmagere elfen die de ondervoede helpers zijn van de dikbuikige “kerstman” want dit schoffeert de anorexiapatiënten en we willen niet dat onze kinderen daar een voorbeeld aan nemen. In de eetkraampjes is er brood en rijst te krijgen, halal en koosjer bereidt en aan de drankraampjes water, koffie en thee. Geen vlees, vis, gevogelte en alcohol want we zouden wel eens bepaald mensen kunnen schofferen. Er wordt ook geen muziek gespeeld nog gezongen op het “wintermiddernachtfeest” want in bepaalde culturen is muziek des duivels en we zouden weer eens mensen kunnen schofferen. Maar we komen allemaal samen om ….niks te vieren “

Kerstmarkt 2017-2018 – Emile Braunplein – ijspiste
Kerstmarkt 2017-2018 – Sint-Baafsplein
Kerstmarkt 2017-2018 – Korenmarkt
Kerstmarkt 2017-2018 – Sint-Veerleplein

Bijzondere directeurswoning

Terneuzenlaan – pic inventaris.onroerenderfgoed.be
Zicht vanaf de Wiedauwkaai

Terneuzenlaan, Voorhaven – Zichtbaar vanaf de Wiedauwkaai, staat aan de overkant een directeurswoning met rechts ervan een werkhuis, genaamd ‘Beauval’ en een beluik. Er achter liggen de werkhuizen van Shiprepairs, een revisiebedrijf voor scheepsmotoren.

Inventaris Onroerend Erfgoed: “Interessant volumespel voor het woonhuis, dat tevens verzorgd ijzer- en houtwerk vertoont met art-nouveauinslag.” Het werd gebouwd aan het begin van de vorige eeuw.

Iemand overleden? Zet de klok stil!

VOLK – In de Filipijnen gaan mensen op Allerheiligen feest vieren op de begraafplaats. En ze hebben ook heel wat bijgeloof in verband met de doden, wat soms tot rare rituelen kan leiden. Zo bv. leggen Filipino’s muntstukken op de ogen van de overledene, zetten de klok stil, houden hun adem in als ze langs een begraafplaats passeren… Lees hierover een artikel in de Engelstalige bijlage uit 2016 van deze blog: Bijgeloof over de doden in de Filipijnen

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

 

Lees ook op deze blog:

GENTSE WINTER in 2018-2019 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2018 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE WINTER in 2017-2018 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2017 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2017 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE WINTER in 2016_2017 in ARTIKELOVERZICHT
GENTSE WINTER in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2016 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2016 – ARTIKELOVERZICHT