De Dampoort: véél méér dan een verkeersplein en een station


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

De Dampoort en omgeving in het ‘STAM’
De expositie over de Dampoort in het ‘STAM’ loopt tot 09.03.2025. (pic uitklikbaar)

STAD – 15 mei 2024 Van het noorden tot het zuiden: van het oude treinstation tot de fabriek van ‘Baertsoen-Buysse’ ofte ‘Malmar’ ofte co-housing…

Van het westen naar het oosten: van de Ham, Zonder-Naampark, Dampoortstraat, de Pauwkanaal en de zwaaikom, de verdwenen ‘fly-over‘, de Machariuswijk, de Slachthuiswijk, de Sint-Baafsabdij en het verdwenen Spaans kasteel naar de twee stadspoorten, het Groot-Begijnhof met haar heemkunde, de Land van Waaslaan en de Dendermondsesteenweg.

Dat zijn de “km2” die historica’s Tina De Gendt en Thirza Vandenabeele in kaart brachten, ontleedden, uitspitten… en waarbinnen ze informatieschatten naar boven woelden.

Wat in de volksmond “de Dampoort” wordt genoemd, is hier op de luchtfoto vooral het verkeersknooppunt rond de zwaaikom: het Oktrooiplein. (pic uitklikbaar)

Hierna volgen enkele snapshots uit de tentoonstelling, mét commentaar en duiding

In de ruïnes van textielbedrijf ‘Baertsoen-Buysse‘ – later ‘Malmar‘. Op de ruïnes werd een cohousing project opgetrokken. Lees erover op deze blog 

Dendermondsesteenweg, winkelcentrum met Afrikaan. Maak op deze blog kennis met de Dendermondsesteenweg
Wim Claeys, muzikant-verteller-theatermaker, Dampoortstation 

Tina De Gendt en Thirza Vandenabeele aan het Antwerpenplein, wat in de volksmond ook wel “de Dampoort” wordt genoemd.
Man met schriftje. ‘Victor Braeckmanlaan‘, in het verlengde van de Land van Waaslaan. Maak kennis met de Land van Waaslaan en Victor Braeckmanlaan op deze blog
Man met boekje van het ‘Heemkundig Nieuws‘. Duidelijk dat we hier in het Groot-Begijnhof zijn, alwaar de Heemkundige Kring ‘De Oost-Oudburg, v.z.w.‘ gevestigd is, en waar ze een documentatiecentrum heeft. Lees op deze blog over de geschiedenis van het begijnhof
De Machariuswijk. De ‘Buren van de Abdij, een genootschap dat al decennia initiatieven neemt om de buurt tot zijn recht te laten komen. Daar horen ook boeken bij. Ze zetelen in ‘Herberg Macharius’ bij de bekende witte poort rechts van de Sint-Baafabdij aan de Voorhoutkaai.

 

Zonder-Naampark: sportbeoefening
De ‘Boerenmarkt’. De Boerenmarkt vindt elke zaterdag plaats op de Spijkstraat, dit is de grens tussen Gent en Sint-Amandsberg, “onder” het treinrangeerstation van de haven.
Die buurt kent een buurtstoet en in 2022 kwam daar een reuzin bij. Een grote pop die het platteland belichaamt. En daar kwam uiteindelijk nog een echtgenoot bij. De reuzenpoppen worden geëerd. Zoals blijkt uit deze pancarte van Mieleke en Fientje.
Fientje is “in ’t echt” te zien op de expo (pic uitklikbaar)
Muzikanten van andere origine – De Dampoortwijk is erg divers inzake nieuwe Belgen
Moslima in moskee – ‘Eyüp Sultan Moskee‘ in de Kazemattenstraat (aan de kant van het Spaanskasteelplein)
Fusie der poorten. Voorheen telde die kant van Gent twee poorten: de Dendermondsepoort en de Spitaalpoort. Keizer Karel maakte daar in 1539 één poortje van. Tegelijk wordt de Sint-Baafsabdij half afgebroken en wordt het Spaans kasteel gebouwd. Het was deel van zijn wraak na de opstand tegen zijn gezag.  (pic uitklikbaar)
Stoom en rook. Een kanaal, een haven, industrie… Twee treinstations: in 1844 ééntje met treinen naar het Waasland, en in 1862 ééntje voor reizigers naar Eeklo.  (pic uitklikbaar) De industriële activiteiten trokken via de Coupure en de Visserij naar het Handelsdok…
Uiteindelijk versmolten de treinstations tot één enkele. Er kwam een ‘fly-over‘ voor het autoverkeer op de R40: van 1973 tot 1996. – Deze foto komt niet uit de tentoonstelling maar is van Etienne Fornier. – Recent werd gestart met de bouw van een tunnel.

Antwerpenplein – ‘Hotel Dampoort’
Antwerpenplein – ‘Carrefour’, voorheen in de volksmond bekend als “’t vuil Geebeetje“.
Schotelantennes: aanwezigheid van Nieuwe Belgen
Antwerpenplein – De openbare toiletten bij de bushaltes. Bekend voor wie er ooit ’s avonds op de bus stond te wachten. Verzamelplek voor havelozen.
De Dampoortstraat in de jaren 1920
Kind met speelgoedhondje in de Dampoortstraat in de jaren 1930. Het was ooit een belangrijke winkelstraat, vooral voor de verkoop van behang en van vloerbekleding.

De expositie vindt plaats op het ‘STAMplein’. Dit is binnen het ‘STAM’ een apart stukje museum met een wisselende programmatie. De expositie loopt tot 09.03.2025.

Terug naar hoofdpagina

 

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024