GENTSE ZOMER 2017 – Isabelle A en Moeder Teresa…

header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Vorige editie↓

GENTSE ZOMER – 01 juli 2017 – Isabelle A en Moeder Teresa zijn slechts twee namen die je in deze rubriek vindt. Ook nog: DOK, Bubble Post, Willem Ellschot, Emile, Louis Neefs, Copacobana, Sint-Lievenscollege, FOD Financiën, Kringloopwinkel Brugse Poort, Arne en meer.   FOTO’S ZIJN UITVERGROOTBAAR

Koopvaardijlaan – Afrikalaan – In DOK troffen we in een afgedankte VDAB-kantoorcontainer: Xavier, Eline en Eric. Xavier is artistiek directeur bij cirQ die de DOK-site uitbaat.

Terug naar hoofdpagina

◊◊◊
Schipperskaai, Handelsdok – Op de kaai waar DOK aan de oever van het Handelsdok paalt, was ineens ook Bubble Post present.
Vrijdagmarkt – Op de nieuwe-koopwaar-markt op vrijdag waren we net niet te benieuwd om te gaan checken of onder de opzichtige “kaas-banner” een Edammer-kraampje van Willem Elsschot – of althans een nazaat van deze ooit gevierde schrijver – zou staan. LOL

Terug naar hoofdpagina

Pierkespark, Brugse PoortKringloopwinkel. Als Zwarte Piet een blanke “schouwveger” was, is dit een ober die zich ‘out’ dat hij zwartwerker is. LOL

Terug naar hoofdpagina

◊◊◊
Dok Noord – Schipperskaai – Tussen beide oevers rust een Aalscholver op een paal, temidden van de watermassa van het Handelsdok bij de voorhaven. De snapshot werd gemaakt vanop de Bataviabrug voor voetgangers en fietsers, ter hoogte van het Stapelplein.
Gaston Crommenlaan – Zuiderpoort, Ledeberg – Op dinsdagochtend waren er “slechts” 219 wachtenden voor jou om geholpen te worden. Dit is al meer dan een week een constante bij de FOD Financiën. Wachtenden zitten in de wachtzaal, staan of zitten in de gang, en bivakkeren tot buiten op de bankjes.

Terug naar hoofdpagina

◊◊◊
Gaston Crommenlaan – Zuiderpoort, Ledeberg – Bij het onthaal en op weg naar de loketten wordt de onachtzame bezoeker aan FOD Financiën er op gewezen dat er mogelijk zakkenrollers ofte pickpockets actief zijn in het gebouw. Zeg niet dat je niet gewaarschuwd bent als je met je belastingaangifteformulier bij een ambtenaar zit en je er vervolgens gepluimd wordt! LOL

Terug naar hoofdpagina

Graaf van Vlaanderenplein – Er staat zo goed als niemand aan de tram- en bushaltes op vrijdag.
◊◊◊
Vlasmarkt – Wachtende potentiële passagiers in groep vragen zich radeloos af: “Wordt het wachten op Godot?

Terug naar hoofdpagina

Graaf van Vlaanderenplein – De Lijn is in staking. “Hinder mogelijk” is een eufemisme zo hoog als een huis…
◊◊◊
Cataloniëstraat – En dit voor meerdere dagen, vanaf de laatste scholierenschooldag.

Terug naar hoofdpagina

Nieuwpoort – Vrijdag: een va et vient van scholieren van het Sint-Lievenscollege voor de proclamatie of wat er tegenwoordig voor moet doorgaan… De diploma’s maken later dikwijls het verschil tussen have’s and have not’s. Niet altijd.
◊◊◊
Blekersdijk – Bio-ingenieur-student Emile haalde anderhalve maand geleden in het pikdonker een moeder en dochter uit de Leie. Hij werd daar voor gelauwerd, en dit is begrijpelijk. Veel minder begrijpelijk is hoe de dames (ca. 70j en 50j) in de Leie zijn gesukkeld. En dan nog op een nachtelijk uur. Daar wordt met geen woord over gerept. Waren ze wat roekeloos aan een nachtelijke zwempartij begonnen?

Terug naar hoofdpagina

Maaseikstraat – Met vier officiëlen (één zonder hesje) moet je blijkbaar zijn om rode streepjes te trekken op het wegdek langsheen de Sint-Baafskathedraal. Wijlen zanger Louis Neefs zong hier al meer dan een halve eeuw geleden over. Het bijhorende filmpje werd legendarisch. “Als ik ooit eens vijf minuten tijd heb…”
◊◊◊
Maaseikstraat Zusters van Moeder Teresa passeerden met gedecideerde tred een zijingang van de Sint-Baafskathedraal. Ooit vroegen we één van hen wat hen dreef om hier in onze straten te missioneren, terwijl in hun Kolkata (voorheen Calcutta) toch veel meer noden te lenigen zijn. Het antwoord was: “In ons land heerst veel materiële armoede, maar hier is er veel spirituele armoede…

Terug naar hoofdpagina

Griendeplein – Opgeëistenlaan – Er is voortgang in de werkzaamheden aan het Rabot ter vervanging van de drie woontorens, waarvan er overigens nog steeds twee overeind staan. Bekijk het leuke filmpje over de sloop van de ene toren. Lees ook op deze blog: Rabot: “Dikke nekkentorens” en ‘Ground Zero’

Nieuwevaart – “Het spookt in de Filature La Nouvelle Orléans” had de titel kunnen zijn van de laatste bijdrage in onze reeks   ‘Het Manchester van het vasteland’. Lees op deze blog: La Nouvelle Orléans

Nieuwevaart – La Nouvelle Orléans – pic urbanphoto.nl

Terug naar hoofdpagina

Vrijdagmarkt“Ben je blank of ben je zwart…”  De Gentse Isabelle A scoorde met dit lied in 1991. Een half decennium eerder was Gent overspoeld geweest door Ghanese vluchtelingen. Toen was het vluchtelingenfenomeen relatief nieuw. Vandaag zijn vluchtelingen in het straatbeeld hoe langer   hoe meer een vertrouwd gegeven. Vooral sinds vorig jaar werd het straatbeeld meer dan gewoonlijk vestimentair gekleurd. Statistieken van de Stad Gent tonen aan dat in 2016 maar liefst 14% niet-Belgen in Gent verblijven. Toen Isabelle A haar lied lanceerde in 1991 was dit nog maar iets meer dan de helft: 7,5%.

Vrijdagmarkt – Ben je blank of ben je zwart…

Terug naar hoofdpagina

Rozebroeken, Sint-Amandsberg – Het zal je maar overkomen. Nu de studenten na wekenlang blokken en examens afleggen, de vrije loop krijgen, moeten ze dit hopelijk niet de hele tijd onder een paraplu doen. De ouders en hun scholieren en kinderen   van de lagere scholen die zo naar het familiefestival  Copacobana hadden uitgekeken, zullen allicht tussen regendruppels leren lopen. Maar volgens fotografe van dienst Patricia De Beule is er niks dat aldaar de pret kan bederven. “Top festival” laat ze weten, en “ik krijg nu al zin in de Gentse Feesten”. F.D.

Rozebroeken, Sint-Amandsberg – Copacobana onder een grijze hemel op vrijdag – pic Patricia De Beule

Terug naar hoofdpagina

Deze rubriek werd gesponsord door Arne van timmerwerkendp : Dakconstructies, eiken bijgebouwen, houten gevelbekledingen, parket en laminaat…

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

GENTSE ZOMER in 2017 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2017 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE WINTER in 2016_2017 in ARTIKELOVERZICHT
GENTSE WINTER in 2016-2017 in ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2016 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2016 – ARTIKELOVERZICHT