GZ 2023 – 09

GENTSE ZOMER 2023 23 mei 2023 Dit is de negende editie – getiteld ‘GZ 2023 – 09’. Met als onderwerpen, o.a.: Potuitparkje, Sluizeken, Verdegemstraat, Engelstraat, Serpentstraat, Ledebergplein… méér

Antwerpse Voetweg, Sint-Amandsberg – Op het kasteeldomein ‘Potuit’ – wordt al maanden flink gebouwd. “Koterij” met het naastliggende villadomein werd neergehaald. Bij de inplanting van appartementsblokken sneuvelden eveneens menige grote bomen. Wat zeggen de ‘Algemene stedenbouwkundige voorschriften‘ hierover?
De waardevolle delen en vegetaties van het park worden maximaal behouden. De aanleg van bedieningswegen en het aanbrengen van verhardingen moet tot een strikt minimum beperkt worden. Een herstel van het oorspronkelijke parkkarakter is noodzakelijk. Dit betekent het verwijderen van storende gebouwen en vegetaties, het herstellen van het oorspronkelijke reliëf e.d.m.” We zijn benieuwd.

Antwerpse Voetweg Potuitparkje, Sint-Amandsberg – Recent – en omwille van – eveneens –  bouwwerkzaamheden op het terrein van de villa en een orangerie die naast het kasteel liggen,  verdween een flinke hap uit het domein van het naastliggende parkje onder het gulzige graaien van de bulldozers. Dit, na het slopen van een muur tussen privédomein en publiek park. Tegelijk werden op die plek een aantal grote bomen met dito materiaal ontworteld en gerooid. Dat dit op een openbaar domein mag gebeuren, is een raadsel. (pic ‘Algemene Stedebouwkundige Voorschriften’ uitklikbaar)

Op de rand van het villadomein met het parkje zit de situatie zo… 
Aan de zuidrand wordt een zone voor openbaar groen voorzien die een onderdeel vormt van een lokale groenas die van de Heyveldstraat [sic] loopt tot aan het Potuitpark en van daar naar de Antwerpsesteenweg.” 
Tussen zuid en noord – ofte Heiveldstraat en Antwerpse Voetweg – zijn enkel eengezins- of schakelwoningen toegelaten met een max. bouwhoogte van 2 bouwlagen. De bediening van alle woningen moet gebeuren met een minimale impact op het park. De woningen komen wel vlak tegen het park te staan, waardoor het lijkt alsof het publieke park hun tuin is. Hebben we het goed begrepen? Komt op het “ingepalmde” deel een openbaar wandel- en fietspad? We mogen het hopen (dat het geen inbreuk is).

SleepstraatZicht op Sluizeken meer bepaald op ‘Ijzerhandel Decoene Simons’.
“Imposant hoekhuis op trapezoïdale plattegrond, volgens een aanvraag van 1906 gebouwd in opdracht van Florimond Van Bambeke als ruim winkelpand met daarnaast een café.” Dixit Inventaris Onroerend Erfgoed
Sluizeken – “Pleintje genaamd naar de nabijgelegen doch thans verdwenen sluis, die diende om het Leiewater in de Schipgracht – watergrens van de Oudburg – te laten vloeien.” Dixit Inventaris Onroerend Erfgoed

Jos Verdegemstraat, Sint-Amandsberg – Een maak- en rommelmarkt vond er plaats op zondag.

 

VOLK – Bij het posten op facebook van oude foto’s uit de Engelstraat en omgeving in Sint-Amandsberg – aan de hand van het levensverhaal van Roger – kregen we extra informatie over de personen die op de foto’s prijken en over de omstandigheden waarin die genomen zijn. Erna Wauters: “Die foto is getrokken op het H.Hartplein . Aan café H.Hart. Dit was met een rond gang in de gebuurte.”  Lees op deze blog ook over café ’t Heilig Hert
Gertjie Henderick: “Karel Henderick mijn grootoom, woonde ooit in de Engelstraat.”
Marie-jeanne Van Holle: “Mijn tante woonde in de Leopold II-straat, verlening van de Koningstraat. Een andere kennis woonde in het “Vertrekstraatje”, een beluik met één rij huisjes, en ieder huisje had een apparte wc voor de deur, een klein hofje daar achter en op het einde een gemaakt stalletje waar velen overdag in woonden en in de nacht gingen slapen in hun huis, zo bleef het huis proper en moesten ze daar geen verwarming aan zetten.”

Erna Wauters: “En dit was het begin met de reuzen. Die stonden hier op de hoek van, nu, de Oscar Colbrandtstraat bij Alfons Adams, die later Deken geworden is met mijn mama Julia Steyaert. Dit was het begin van de ‘Dekenij Engelstraat-Dendermondsesteenweg’ en aanpalende straten. In de jaren ’55. Later was er dan de ezelstoet.”
Erna Wauters: “Mijn grootouders uit de Engelstraat. (foto) We hadden daar een kopergieterij tot in de jaren zeventig. De foto is van begin de jaren ’50.
Muriel Marant: “Oooooh, pépé “Bain” en mémé Louise (rechts), mijn overgrootouders.” – pic Bart Pannemans – facebookgroep De Engelstraat – alle pics Bart Pannemans – facebookgroep ‘De Engelstraat’
Serpentstraat, bij Onderstraat – In de etalage van de winkel van Nathalie Engels stonden mannequins met een hoofd als een lamp. Hetgeen ons meteen deed denken aan het liedje van Luc De Vos: ‘Mia heeft het licht gezien‘.

Ledebergplein – Tijdens het weekend werd een benefiet voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije. Tevens gold het gebeuren als een Turkse cultuurmarkt. Foto’s van vorige donderdag. -pic Eric Hulsens  
Groentenmarkt – Zondagse schilders op donderdag, OLH Hemelvaart
STAD – Lezer Luc Bertrand: “Uit de oude doos: 110 jaar geleden had mijn grootmoeder een abonnement op de wereldtentoonstelling.”

Sint-Simonstraat en aanpalende straten, Gentbrugge – Afgelopen zaterdag vond er de grote jaarlijkse rommelmarkt plaats. Bekijk méér beelden op deze blog
Achterleie, zijstraat Sleepstraat – Graffiti
Vrijdagmarkt – Tania De Mulder op haar facebookpagina: “‘The Distinguished Gentlemen’s Ride‘ 
doorkruiste Gent vandaag (…). Vintage en klassieke motoren rijden uit met als doel geld en bewustzijn voor prostaatkanker en geestelijke gezondheid bij mannen op te halen. Volgens de officiële website kende Gent 470 deelnemers…(ik heb het gevoel dat het er meer waren…).”

Korenmarkt-Emile Braunplein – Vanaf vorige woensdag t.e.m. zondag vond ‘Gent Smaakt‘ plaats. Bekijk méér beelden op de deze blog
Oudburg – ‘Kabinet belge‘ is een snuisterijenwinkel met hebbedingetjes.

Admiraaldreef – Kwadenplasstraat, Destelbergen – Op de rand met het Westveld vonden we tussen beide genoemde straten, deze toegang tot een tuin… Het opschrift boven de doorgang: “De geest van sampetter 17 is hier“. Even verderop staat een pop-zonder-kop gekleed in een vest. Wat dit ook moge betekenen…
Coyendanspark, Machariuswijk – Afgelopen zaterdag vond een gratis stadsfestival plaats in het park onder de naam ‘Goûts de Gand‘. – pic Alaa Shublaq
pic Elwin Smesman
Kliniekstraat, Gentbrugge – Op deze plek staat een gebouw met een koer dat ooit een kleuterschooltje was…
Proeftuinstraat – Menigeen kent de straat doordat aldaar het groot containerpark en de afvalsverwerkingsinstallaties van ‘IVAGO’ staan. Wie in de straat niet afbuigt naar deze laatste, maar rechtdoor rijdt komt op een onbekend stuk van de straat…

Vincent Evrardlaan, Arbedpark – Arbed Pinkstert‘ is de naam van de rommelmarkt en het buurtfeest op zondag 28 mei 2023.
Halfweg, volkstuinen bij Watersportbaan – Op zondag 28 mei 2023 is er een rommelmarkt.

Bijlokekaai – ‘Muziekcentrum De Bijloke’ kondigt aan voor zondag 28 mei 2023: ‘Côté Jardin‘, een muzikale picknick in samenspel met een festival. Bekijk de vorige editie op deze blog
Schooldreef, Gentbrugge – Tegenover het arsenaal vindt traditiegetrouw opnieuw een rommelmarkt plaats op zaterdag 27 mei 2023. Bekijk de vorige rommelmarkt op deze blog
Wolterslaan, Sint-Amandsberg – Hier vindt naar goede gewoonte de jaarlijkse rommelmarkt plaats, gepaard met festiviteiten in de feesttent. Dit op zaterdag 27 mei 2023. Bekijk de vorige editie op deze blog
Brugsesteenweg – Driepikkelstraat, Mariakerke – Op zaterdag en zondag, 27 en 28 mei 2023 vinden in de straat van café ’t Lammeken’ de ‘Lammekenfeesten‘ plaats, vergezeld van een rommelmarkt op zaterdag.
N445, Destelbergen – Een oldtimer Ford Mustang. De eerste generatie werd gemaakt van 1965 tot 1973. Bekijk meer oldtimers in Gent en omgeving
Normaalschoolstraat – Vanaf 1967 werd de tweede generatie Typ 2 van Volkswagen geproduceerd. Dit is een pick-up model. Bekijk op deze blog meer VW-oldtimers in Gentse straten

  • 'Gentse Zomer 2016'

Terug naar hoofdpagina

Naar Facebook