GENTSE WINTER 2020-2021 15 februari 2021  Deze twintigste editie – getiteld “20ste editie” – bevat: Twee maal ‘Triest’, veel commotie over ’t Gravensteen, de schuilbunker van het DOK, de “Pirdestroate” en de “bloendekappers”, Ottenstadion nog steeds braak, winter in ’t ICC en in Ptitamie, ‘Tienmeterstraat’, ’t Gouvernement op de Zuid, meer

In een minder bedachtzaam moment, waren we er in getuind: er zijn twee personen in de Gentse geschiedenis met de familienaam ‘Triest’. Lezer Erik Dekeyser wees er ons terecht op. Eén leende zijn naam voor de laan die langsheen De Bijloke passeert. Dit is niet de kanunnik Petrus Jozef uit de 18e eeuw – hier boven zie je zijn beeltenis – die bekend werd als stichter van de Broeders van Liefde en de Zusters van Liefde van Jezus en Maria, en omwille van zijn verbond met Jozef Guislain, en naar wie een straat genoemd werd in Gentbrugge (Het Bijlokehof), en naar wie een opvanghuis voor daklozen werd genoemd bij datzelfde gesticht (Huize Triest).
De Triest naar wie de laan werd genoemd bij de Bijloke was een bisschop, werd geboren in de tweede helft van de 16de eeuw en heette met zijn voornaam Antoniushierboven zie je zijn beeltenis. Eén ding hebben ze op zijn minst gemeen: ze kijken beiden om ter triest. 😀  Lees meer over twee fameuze Gentse dokters: Palfijn en Guislain

Gravensteen – Moet er een paviljoen komen op het groen, dat ook nog het aanzicht vanop de Geldmunt verpest? Moet er een gat komen in de muur, omdat die zogezegd – dit wordt betwist – louter uit bouwelementen van 100 jaar oud zouden zijn, niet duizend? Moet er een lift komen om rolstoelgebruikers naar het dak te brengen? Hier zie je een beeld van de discussie met de actoren tijdens ‘De Zevende Dag’ op Eén vorige zondag.
Veel vragen die men beter eerst aan de burger had voorgelegd alvorens het over een bouwvergunning te hebben. Op de schets zie je hoe het paviljoen om bezoekers te onthalen er zou uitzien.
Historicus en hoogleraar Ugent Jan Dumolyn reageerde op ons verhaal over het Gravensteen
“Dat de graven er al in de negende eeuw een residentie zouden gehad hebben, daar zijn geen aanwijzingen voor en het is ook niet waarschijnlijk. Het Gravensteen of haar voorlopers hebben dus nooit iets met de Vikingen te maken gehad, wat men de bezoekers er ook van wijs maakt.”
“Als de eerste graven van Vlaanderen, de Boudewijns, ergens in Gent zullen verbleven hebben, was dat wellicht eerder in de omgeving van de Sint-Pietersabdij. De Bavelingen vluchten voor de vikingen naar… Brugge.”
Teksten van Historische Huizen laten overigens geloven dat het Gravensteen zowel met Vikings als met Bourgondiërs te maken had. Dit is fout.
Op Vrijdag 29 januari 2021 stond Jan Dumolyn, professor geschiedenis Ugent, in de krant De Standaard met een pleidooi tégen de veranderingen die men aan het Gravensteen wil aanbrengen, zijnde het paviljoen met een achteringang en een liftkoker. Hoewel al geruime tijd geleden aangekondigd – met name in het prille najaar van 2019 – is daar nu opnieuw vanalles over geschreven en rijst het protest. Herontdek het Gravensteen op deze blog: in al zijn glorie en/of een impressie
Ook al is het nog maar februari, in de Muinkparkvijver zit deze waterhoen met een nest. Met dank aan Joris Lievens en de facebookgroep van het Muinpark

Die NSU RO 80 – gevierd door kenners als een vooruitstrevend automodel – incluis het moderne design en de wankelmotoruit 1967, staat in het automuseum van de Gentse garagehouder Mahy, in Leuze, bij de wagens die nog (verder) gerestaureerd moeten worden. Lees op deze blog over het automuseum en bekijk onze diashow

Deze kinderspeelgoedauto, in de etalage van de apotheek aan het Sluizeken, doet dromen van grootvader’s tijd. We zetten deze foto in een editie van maart 2019 in onze rubriek ‘Gentse Winter’.
Het zou een miniatuur Opel Kadett moeten zijn…

De schuilbunker van het vroegere DOK bij de Koopvaardijlaan. De bunker stond ver buiten het zicht van de talloze bezoekers (achter de hangar, tegen de laan) en was purper en roze geverfd, als kunstproject.
`Er waren een twintigtal gelijkaardige bunkers in het Gentse havengebied. Ontdek ze op de website van Luc Van de Sijpe die de aandacht op het onderwerp vestigde. Bekijk op deze blog ook de beelden die we maakten, en publiceerden in een editie van Gentse Zomer, van een andere Gentse bunker: die in het Citadelpark

Sint-Amandsberg had iets met paarden. Denk maar aan de Negenmeimarkt. De Verkortingstraat, langsheen Campo Santo, heette in de volksmond “Pirdestroate” omdat paardenhandelaar De Smedt er woonde. Ook volkse benamingen verwezen naar paarden, zoals bv. “bloendenkappers“, de bijnaam van de inwoners van Sint Amandsberg. Dit zijn paardenslachters. Een bloende is gemaakt van paardenvlees en is in feite een verminking van Saucisse de Boulogne.
Een bloendekapper is ook in Gent een spotnaam voor politieagent omwille van de
sabels of degen die zijn vroeger droegen. Uit een document van Werner Bockstaele

Bruiloftstraat, Gentbrugge – Het terrein van het vroegere Ottenstadion dat een woonwijk moet worden, staat nog altijd onbebouwd. En dit al abnormaal lang. Wanneer komt de nieuwe woonwijk Ecowijk Gantoise? Volgens HNB zal het terrein nog minstens drie jaar braak blijven. Zagen we niet aan sommige vensterramen bij buren verzetsaffiches?

Hier zie je het terrein in april 2019De buurt lust het project met driehonderd woningen niet. Lezer Pascal De Rooze licht toe: “De buurt lust het project niet omdat 1/2 van het terrein uiteindelijk geen Ecowoonwijk van de Stad Gent wordt maar een pure privé-investering (een “Eurowijk”) die weinig rekening houdt met ecologie en de huidige buurt.”

Winterkou betekent ook daklozen die het beste niet onder de blote hemel slapen. Maar ook overdag is het koud. Daarom heeft de stad in het ICC aan het Citadelpark een tijdelijke opvang voorzien. Die maatregel was eind vorig jaar al ingevoerd.

De stad poogt ook elke winter om haar aanbod van nachtopvang uit te breiden. Naast de klassieke opvangcentra, bv. in Nieuwland, doet zij soms een beroep op leegstaande hotelkamers. Zo nu ook in rendez-vous hotel Ptitamie.

Lezer Werner Bockstaele bracht een aanvulling op ons verhaal over de Tienmeterstraat in Sint-Amandsberg: Eerder heette het daar “Thien Ghemeet Straetken” – de benaming sinds 1534.
Een ‘gemeet’ of ‘gemet’ is een oude oppervlaktemaat. 1 gemet is ongeveer 4.456 m². Dit straatje liep door De ‘Sloote meerschen’ en De ‘Neermeerschen’ tot aan de Sluysgracht.

In facebookgroep ‘Sint-Amandsberg’ publiceerde Freddy Van de Putte een foto uit de jaren 1950 in de Doornakkerstraat – toen nog Koningstraat – waarop zijn zuster te zien is bij de toen nog enige auto in de straat: de Skoda van zijn vader. Lees op deze blog het verhaal van bakker Jan Polfliet uit dezelfde straat

Eric Hulsens heeft in facebookgroep ‘Goed nieuws uit Gent’ prachtige foto’s van een besneeuwd Park De Vijvers in Ledeberg gepost.

In de facebookgroep van Sint-Amandsberg 
bracht Sabine Elderweirt een oude foto van de Heiveldstraat bij “de vijfhoek”.

Vergelijk die met nu: waar het recent opgedoekte restaurant De Pastinaak zat. Op die hoek was ooit een winkeltje. Dit was ook zo voor de tegenoverliggende hoek.

Het Gouvernement van Oost-Vlaanderen verkoopt haar vestiging aan de Zuid – aan de kant van de Vlaanderenstraat – en verhuist het personeel naar het nieuwe Provinciehuis in De Leopoldskazerne. Over de nieuwe functie van de kazerne schreven we al in een editie van Gentse Zomer in 2019

Sloversdreef, Gentbrugge – Eén van de toegangen tot de Gentbrugse Meersen – in de sneeuw. Je kijkt naar de gracht rond kasteel Conincxdonck 

In facebookgroep ‘Ge zijt van Gent als ge…’ verscheen een kunstzinnige sneeuwfoto van Glenn Lievens van het Kasteel Morek in Wondelgem.

Ook Bea Lisa postte een bijzondere foto van een sneeuwlandschap uit Wondelgem. Daarop is – heel banaal en toch bijzonder – de afsluiting te zien van het Forensisch Psychiatrisch Centrum. Vele Gentenaars weten nog altijd niet goed waar dit te situeren is… Het ligt in de Wondelgemse Meersen in de buurt van de Wiedauwkaai. Bevreemdend is dat blijkbaar iemand een (kinderspeelgoed) trampoline op het pad heeft achtergelaten.

Oude luchtfoto van Sint-Baafsplein, gebracht door ‘Clauske Gent’ in facebookgroep ‘Ge zijt van Gent als ge…’

x

Lees meer op deze blog:

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook