GENTSE WINTER 2016-2017 – Terzijde & Terzake


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Dasty Duck & Frog Dance

Dasty Duck & Frog Dance

GENTSE WINTER05 februari 2017 – Deze “verbeterde” promofolder van Wibra heeft verder niets met onze rubriek ‘Gentse Winter‘ te maken. Alleen: we konden het niet laten om de plastic knijp- en spuitbussen van het merk ‘Dasty’ met een stift te bewerken tot iets frivoler dan wat ze in de folder zijn. We maakten er animatiefiguurtjes van. Voor dit werk van eigen hand bedachten we de titel “Dasty Duck & Frog Dance”. Zijnde in het Schoon Vlaams: “Eenden- & Kikkerdans”, van Dasty welteverstaan. Dit bericht is geheel terzijde. Terzake & Terzijde: Magerstraat, Edith Cavellstraat, Wijzemanstraat, Bij Sint-Jacobs, Woodrow Wilsonplein, Graslei, Cataloniëstraat en Meersemdries.

Terug naar hoofdpagina

Magerstraat GentbruggeTerzake. Aan de overkant van de Land van Rodelaan bij het viaduct E17, beter bekend als de straat van de Academie de Kunstbrug voor muziek, woord   en dans, vind je de Magerstraat met – terzijde – op het dak van een garage een beeld van een groengele hond! “Hier waak ik!”

Terug naar hoofdpagina

Wijzemanstraat What’s in a name? Ze ligt tussen de Vrijdagmarkt en Bij Sint-Jacobs, vroeger “Oude Vlasmarkt” of “Guldenstraatje” genoemd. Terzake. Maar waar slaat de naam op? Wel, simpelweg op Jacob van Artevelde, die ook wel als “de   Wijze Man van Gent” werd betiteld en wiens standbeeld op de Vrijdagmarkt staat. Terzijde: let op de Citroën SM die op de oude foto staat – het topmodel-aller-tijden   van dat merk.

Terug naar hoofdpagina

Bij Sint-Jacobs Op het plein – kant Wijzemanstraat – vind je het standbeeld ter ere van de 19e eeuwse volkszanger Karel WaeriZijn bijnaam was “Den Gentschen Béranger“, een Franse tijdgenoot die ook zowel sociaal-geëngageerde als vermakelijke liedjes bracht. Waeri klaagde in zijn liedjes onder meer de schrijnende sociale toestanden van zijn tijd aan. Terzake. Het beeld werd gemaakt door Walter De Buck, zelf volkszanger. En meer. (Lees ook in het Archief 2015 van deze blog:  172e editie Gentse Feesten? Quid?)Tijdens de jongste Gentse Feesten brachten Bob De Moor en de pas overleden muzikant Rembert De Smet (Lees ook in deze blog: ‘Lena’ liet hem nooit meer los) nog een voorstelling over dixit “de ongekende, literaire, soms ondeugende poëzie van Waeri”. Terzijde: Waeri verdiende met    zijn café-optredens het dubbele    van een geschoold arbeider en tot vier keer meer dan een ongeschoold arbeider. Althans volgens Literair Gent.

Terug naar hoofdpagina

Edith Cavellstraat – Kortrijksesteenweg – Tijdens WO I stierf in Brussel een Engels verzetstrijdster onder de kogels van een Duits vuurpeloton. Ze heette Edith Cavell en was hoofd van een Brusselse verplegerschool. Ze verzamelde militaire inlichtingen door gewonde Duitse soldaten uit te horen. Terzake. De straat in Gentbrugge die naar   haar werd genoemd, is een zijstraat van de Henri Pirennestraat. Pirenne   was Rector van Ugent na WO I. Tegen   de gevel van een apotheek op de hoek van de Kortrijksesteenweg   en de Baliestraat – stationsbuurt – hangt een gedenkplaat voor Edith Cavell. En waarom daar? Omdat daar voorheen café ‘Stad Oudenaarde’ gevestigd was, een trefplaats voor verzetsleden waar ze vaak logeerdeTerzijde: ook in Gentbrugge hangt haar straatnaambord tegen de gevel van een apotheek. Een verpleegster waardig!

Terug naar hoofdpagina

Meersemdries – Gentbrugge –     “De Gentse trolleybus verdwijnt” schreef het Wegenforum op haar site in 2008. Hoe minder kabels er in de lucht hangen, hoe beter. De werken voor de ‘vertramming’ van deze bussen startten in 2013. Toen werden onder meer de bovenleidingen in de Braemkasteelstraat verwijderdTerzake. Vandaag –   vier jaar later – hangen echter bij het standbeeld van de gesneuvelden in Gentbrugge nog altijd trolleybuskabels! Terzijde: voor   wie de nostalgie naar de trolleybus nog eens wil opsnuiven, vonden we een video uit 2010. Geniet van de stadszichtjes tijdens de rit!

Terug naar hoofdpagina

Graslei  Het Huis van de Vrije Schippers aan de Graslei staat al enkele maanden in de steigers.    Het Gentse Havenbedrijf wil er tegen 2018 haar intrek nemen. Terzake. Als symbool kan dit wel tellen: als havenbedrijf je intrek nemen in   het eigenste middeleeuwse huis   aan de oudste havenplek van Gent. De haven kan overigens uitstekende jaarcijfers voorleggen. De   bevoegde Schepen sprak van een boerenjaarTerzijde: grappig, hoe het hier in één adem over Schippers en bevoegde Schepen gaat. Niet?

Terug naar hoofdpagina

Woodrow Wilsonplein – De Krook Een duizendtal mensen – waaronder veel scholieren –   maakte een ketting om boeken te verhuizen van de oude naar de nieuwe bibliotheek. Terzake. Deze gebeurtenis haalde de nationale media – en terzijde, maar niet onbelangrijk – ook de buitenlandse media. Zoals hier de Britse tv.  (Lees ook op deze blog: De Krook; nieuwe bibliotheek en Wintercircus)

Terug naar hoofdpagina

Graslei – Cataloniëstraat – Hoe zit dat nu met de “buren” van het Huis van de Vrije Schippers, die van het Metselaarshuis, centraal op de Graslei? En met de “concurrentie” met dat andere Metselaarshuis aan de Cataloniëstraat? Hoe zit dat alweer met die twee Metselaarshuizen in Gent? Terzake. Men waande het originele Metselaarshuis aan de Cataloniëstraat op de hoek met de Sint-Niklaasstraat verloren. De metselaarsgilde had zich daar sinds 1432 gevestigd.  Belgiumview.com: “Men dacht toen dat deze originele gevel verdwenen was – in 1852 had men aan dit huis nogal ingrijpende wijzigingen aangebracht.” Maar in 1976 ontdekte men dat achter het pleisterwerk nog heel wat   origineel materiaal van het oorspronkelijke gebouw aanwezig was en werd het gerestaureerd. Echter met een moderne ’touche’(Lees ook op deze blog: Onder de kerktoren) Terzijde. Maar in 1913, in functie van de Wereldtentoonstelling in Gent, had men al een kopie van het middeleeuwse Metselaarshuis aangebracht op het gebouw ‘Huis Den Enghel’ aan de Graslei. Van 1435 tot 1540 was het een huis van de brouwersgilde. Nogmaals terzijde. Doordat de kopie naar de originele plannen is gebouwd en doordat het origineel een moderne touche kreeg, zou je bijna kunnen stellen dat de kopie echter is dan het origineel.

 

 

 

Terug naar hoofdpagina

Meersemdries – GentbruggeTerzake. Zomerzon 1 – 7, Lentezon 9 – 15, Herfstzon 17 – 23. Terzijde. Winterzon: -1  –  -7?   Ainsi soit-il.

F.D.

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Magerstraat - Braemkasteelstraat - Gentbrugge
Magerstraat – tegenover Land van Rode –  een groene hond

Terug naar hoofdpagina

 

Wijzemanstraat - jaren 70 - pic inventaris.onroerenderfgoed.be
Wijzemanstraat – jaren 70 – pic inventaris.onroerenderfgoed.be

Terug naar hoofdpagina

Sint-Jacobs - Bij Sint-Jacobs - Links monument Karel Waeri - pic 2015
Bij Sint-Jacobs – Links monument Karel Waeri – pic 2015
Bob De Moor - Rembert De Smet - pic vernieuwdgentsvolkstoneel.be
Bob De Moor – Rembert De Smet – pic vernieuwdgentsvolkstoneel.be

Terug naar hoofdpagina

Kortrijksesteenweg - gedenkplaat Edith Cavell
Kortrijksesteenweg – gedenkplaat Edith Cavell
rechts: Edith Cavellstraat - links: Henri Pirennelaan - Gentbrugge
Links: Edith Cavellstraat – Rechts: Henri Pirennelaan – Gentbrugge

Terug naar hoofdpagina

Meersemdries - trolleykabels - Gentbrugge
Meersemdries – trolleykabels – Gentbrugge

Terug naar hoofdpagina

Graslei - zicht vanop Korenlei - Huis van de Vrije Schippers in steigers
Graslei – zicht vanop Korenlei – Huis van de Vrije Schippers in steigers

Terug naar hoofdpagina

Krook - Grote mediabelangstelling - ook in buitenland
Krook – Grote mediabelangstelling – ook in buitenland

Terug naar hoofdpagina

Cataloniëstraat - ECHT Metselaarshuis, echter met moderne touche
Cataloniëstraat – ECHT Metselaarshuis, echter met moderne restauratie-touche
Cataloniestraat - hotelgevel waarachter ORIGINEEL verborgen zat - pic claude faseur
Sint-Niklaasstraat – Cataloniëstraat – hotelgevel waarachter ORIGINEEL verborgen zat – pic Claude Faseur
Graslei - KOPIE Metselaarshuis
Graslei – KOPIE Metselaarshuis naar originele plannen

Terug naar hoofdpagina

Meersemdries - RVT - Gentbrugge
Meersemdries – Gentbrugge

Lees meer op deze blog:

GENTSE WINTER in 2016_2017 in ARTIKELOVERZICHT
GENTSE WINTER in 2016-2017 in ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2016 – ARTIKELOVERZICHT
GENTSE ZOMER in 2016 – ARTIKELOVERZICHT