STRATEN – Gluren bij de buren – De Pintelaan


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

UPDATE 15.10.2022

UPDATE 10.06.2021

De Pintelaan

STRATEN/ EVENT  25 april 2020 – Gluren bij de buren – De Pintelaan. Ver weg van de rijbaan ligt, achter een buitenproportionele parking, een gebouw waar ooit  handelsaktiviteit of industriële aktiviteit plaats vond. Straks wordt het woongebied. 

Aan de De Pintelaan 263 ligt het Campus Atelier. Het gebouw ligt een flink stuk van de baan weg, achteruit gestoken door een brede en diepe oprit. Het ligt met de rug naar Nieuw Gent.

Gestart op februari 2017, was het recent een open ontwerpatelier voor buurtbewoners om aan de slag te gaan met eigen ideeën voor de wijk. Bijvoorbeeld… Het buurtatelier construeerde, samen met passanten, een meterslange zitbank op het Rerum Novarumplein – hartje Nieuw Gent. Maar er was ook andersoortige uitgebreide jeugdwerking.

Campus Atelier – pic beeldbank Gent

Voorheen – allicht sinds 1998 – werd  het gebouw gebruikt als drankencentrale.
Drankenservice Dhondt publiceerde in 2015 voor de laatste keer over haar boekjaar, zodat we er mogen vanuit gaan dat ze afzienbare tijd later inactief werd. Er is nog een patrimoniumvennootschap op dit adres ondergebracht.

Was de drankencentrale ook een ambulante handel? Er staan nog twee karkassen van benzinepompen voor de deur.

Afgedankte benzinepompen

Over de aktiviteiten van het atelier schrijven we in de verleden tijd, hoewel daar nog enige beweging te zien valt. Echter, een  geel aanplakbiljet van een projectontwikkelaar luidt nu al de toekomst in voor deze plek: de realisatie van woonerf ‘Maple Garden’, zijnde woningen, appartementen, kantoren, handelsruimten, ondergrondse parking…
Het projectgebied bestaat uit 13 percelen, gelegen tussen de De Pintelaan, de Galglaan en de Zwijnaardsesteenweg. Het project beslaat een slordige 9.000 m2.

De Pintelaan 263

Toekomst van het terrein

Het grote perceel – en de relatief kleine bebouwing in verhouding –  wekt nieuwsgierigheid op. We probeerden te achterhalen welke aktiviteiten hier initieel hebben plaatsgevonden. D.w.z. alvorens er een drankencentrale gevestigd was. Documenten tonen aan dat, rond het midden van de 19e eeuw, op het terrein een grote tuin lag.

Zicht op de oprijlaan naar de De Pintelaan

Op internet vonden we een archeologienota, gemaakt in opdracht van de projectontwikkelaar, gedateerd op 7 maart 2019. Daarin staat o.m. dat de bebouwing stamt uit halverwege de 20ste eeuw. Het betreft in essentie een groot magazijn met twee kelders. Ergens in het document is sprake van een ‘fabrieksgebouw’.
Met veel woorden wordt er melding gemaakt van ‘het projectgebied’ zonder verdere specificatie over welke nijverheid er oorspronkelijk plaats vond.

 

Pas in de conclusie staat te lezen: “Rond 1950 wordt een industrieel complex gebouwd, in 1960 werd op het terrein een villa verkocht, en vanaf 1966-67 werd het huidige gebouw opgetrokken. Tussen 2000-2003 wordt de loods langs de Zwijnaardsesteenweg opgericht.” [toen het een drankenhandel was]. Weerom wordt geen aktiviteitssoort vermeld.

Fabricage-, distributie- of tuinbouwbedrijf? Het blijft voorlopig een raadsel. Het wordt tijd dat we eens aan de bel trekken bij de buurtbewoners. F.D.


Tussen 1839 en 1912 stoomden langs het gebouw nog locomotieven tussen Gent (de Zuid) en Kortrijk. De huidige De Pintelaan lag inderdaad op de spoorbaan. D.w.z.: de brede straat is er achteraf gekomen, toen de spoorlijn werd verlegd naar aanleiding van de bouw van het nieuwe station van Gent-Sint-Pieters. Vandaar dat het een kaarsrechte en brede laan is. Die thans uitmondt in de Ringvaart… Toen onbestaande.

De Pintelaan – voorheen een spoorlijn – pic beeldbank Gent 1904

Lees ook op deze blog:

Gluren bij de buren – Moutstraat

 

 

Gent, met haar veranderende skyline

 

 

‘Flandria Palace Hotel’ vanachter het venster van ‘The Rambler’

 

STRATEN – Glimpen uit het verleden weggepoetst

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

 

Lees ook op deze blog:

STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021
EVENT – ARTIKELOVERZICHT 2019-2020-2021