STAD – Tondeliersite, een nieuwe woonwijk in de maak


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

STRATEN/ STAD – 27 mei 2024 Een hele hap braakland wordt een nieuwe woonwijk. Tussen de Gasmeterlaan (aan het Verbindingskanaal) en de Opgeëistenlaan/ Blaisantvest. Tussen de Elsstraat – de Muishondstraat en de Biervlietstraat. Een momentopname aan de hand van een gefilmde wandeling.

Het uiteindelijke beoogde resultaat: 530 woningen in een autoluwe, kindvriendelijke wijk rondom een park. Met nieuwe straten als:
Tondelierlaan, Ter Luchteplein, Buitenwallepad, Koen Blieckpad en -plein… en faciliteiten als sportaccomodatie, een kinderopvang en een artsenpost.

Zicht vanaf de Gasmeterlaan/ Links: de geklasseerde gevel van de ‘Nieuwe Molens’. Rechts: gebouw ‘Krono’.

Het hele project is genoemd naar “de mannen die de gas doen branden”: een ‘Tondelier’ is een straatlantaarnaansteker

VIDEO VAN DE WANDELING


Uitleg over de zich opvolgende beelden vind je hieronder in de beschrijving van de  wandeling (hieronder).

 

WANDELING

We wandelden van de Elsstraat via de Muishondstraat naar de Tondelierlaan (van noord naar zuid). Tot aan de Muishondstraat ligt het terrein braak. Vanaf daar zijn rijwoningen in opbouw. De façades zijn divers.

Muishondstraat
Zicht vanaf de achterkant

We passeerden het nog aan te leggen Koen Blieckplein. Dit plein-in-wording moet de verbinding vormen met de rest van de Rabotwijk, via de straten Vlotstraat en Rietstraat.

Dit is het zicht vanaf het toekomstige Koen Blieckplein: Vlotstraat en Rietstraat

We vervolgden langsheen de Tondelierlaan (van west naar oost). De laan ligt aan de achterkant van het Gerechtsgebouw. Ze is gekenmerkt door enkele solide appartementsblokken, met namen als ‘Ganda’, ‘Bavo’, ‘Flora’… Goed voor een vijftigtal appartementen, opgeleverd in 2022.

Tondelierlaan

Vervolgens stapten we binnenin de site: bij het Ter Luchteplein (van zuid naar noord). Het plein is omzoomd met huizen en laagbouwappartementen. Het mondt uit op een braakliggende terrein, waar volop bouwwerkzaamheden worden voorbereid. Verderop heet het Buitenwallepad.

Ter Luchteplein

Halverwege stapten we, via het Koen Blieckpad, in de richting (van oost naar west) naar het nog aan te leggen Koen Blieckplein, ter hoogte van de Muishondstraat.

Zicht vanaf het midden van het terrein,  in de richting van de Tondelierstraat

Aan de andere kant (oosten) zien we de bekende gashouders die ooit gasbollen bevatten, daar waar in de jaren ’90 nog het containerpark lag, en eerder nog de vestiging van Alcatel. Op die site was er in de 19de en 20ste eeuw een verlichtingsgasfabriek, de meelmaalderij ‘Nieuwe Molens’ en Alcatel.

Zicht op de ‘Nieuwe Molens’ en nabije nieuwe gebouwen, alsook op de geraamtes van de gasbollen – kant Gasmeterlaan

Die gashouders zouden de laatste zijn die in België overeind staan.
Naar het noorden toe, naar de Gasmeterlaan, zien we de eerste appartementsgebouwen in de site van de ‘Nieuwe Molens‘. In 2018 zijn daar al 50-tal appartementen afgewerkt. Alsook een reeks kantoren.

Daarrond liggen meerdere blokken, w.o. het massieve gele appartementsblok.
Dat gele gebouw heet ‘Krono‘. Daar zijn in 2019 36 appartementen opgeleverd, alsook een buurtsporthal op het gelijkvloers.
In het gebouw ‘Edouard‘ werden in 2021 een twintigtal sociale huurappartementen afgewerkt.

Overzicht volgens architectenmaquette

Gebouwen die bijna klaar zijn, heten ‘Minard‘ en ‘Artevelde‘, samen goed voor een dertigtal appartementen. Voorts ligt nog heel veel braak op het terrein, maar dit schijnt niet zo te blijven. Overal is voorbereidende bouwactiviteit aan de gang.

In het midden van het braakliggend terrein ligt een water- en plantengeul in een tuintje.

Middentuintje…

Het grotere Tondelierpark sluit aan bij het Rabotpark.
Er moet nog heel wat komen. We leren het op de website van de Stad: het gebouw ‘Armand‘, 10 rijhuizen aan de Elsstraat, 15 rijhuizen aan de Tondelierlaan, het gebouw ‘Romain‘ met 14 appartementen, appartementen op de hoek Elsstraat en de Gasmeterlaan.
Ook nog: 80 studentenkamers en heel wat voorzieningen, zoals bv. een kinderdagverblijf.

ONTWIKKELAARS

De Stad Gent en ‘Tondelier Development nv‘ ontwikkelen samen dit gloednieuwe stadsdeel. ‘Tondelier’ is niet zomaar een naam. “Het gas van de gasfabriek was lange tijd de energiebron voor de stadsverlichting van Gent. De gaslantaarns van de stad werden toen nog dagelijks manueel ontstoken door een lantaarnaansteker, in de ‘Gentsche’ volksmond ‘tondelier’ genoemd.”

Lantaarnaansteker in Gent – pic wikipedia

GASHOUDERS

Zoals hierboven gemeld, zouden de gashouders de enige zijn in België die nog overeind staan. Dit zegt de website van het ‘Industriemuseum’: “Op diezelfde plek stond ooit een gasfabriek, opgericht door de ‘Compagnie du Gaz de Gand‘ in 1881. Vandaag herinneren twee monumentale gashouders nog aan dat verleden.”
“Aan het begin van de 19e eeuw worden straatlantaarns, fabrieken en openbare gebouwen voor het eerst met lichtgas of stadsgas verlicht.

Gashouders – pic Industriemuseum

Later duikt dat gas ook op in het huishouden. Stadsgas wordt geproduceerd in een gasfabriek door steenkool te verhitten zonder dat er zuurstof bij kan. Na afkoelen en zuiveren, wordt het gas opgeslagen in gashouders en via pijpleidingen verspreid doorheen de stad. Begin de jaren 1940 stopt de fabriek aan de Gasmeterlaan met de productie van gas.”
De gashouders liggen er lange tijd verloren bij. Dankzij het ‘Tondelierproject’ werden ze gerestaureerd.

DE ‘NIEUWE MOLENS’

De ‘Maalderij ‘De Nieuwe Molens van Gent en Brugge‘ uit 1897, aan de Gasmeterlaan en Tondelierlaan, breidde zich doorheen de 20e eeuw fors uit. Van het graanverwerkend bedrijf vormt de beschermde monumentale voorgevel verweven in de nieuwbouw van de ‘Tondeliersite’.

HET BLIECKPLEIN

Koen Blieckplein-in-wording

‘Pastoor-priester, pionier intercultureel samenleven, °1935-+2015’. Zo staat het te lezen op het straatnaambord ‘Koen Blieckplein‘. In 2016 werd het ingehuldigd. Ook al staat er op vandaag enkel maar een straatnaambord op een braak terrein.
Het plein zal de verbinding vormen tussen de Tondeliersite en de Rabotwijk. Het plein werd vernoemd naar Koen Blieck, de geliefde pastoor en pionier van het intercultureel samenleven in de wijk, die in 2015 overleed.

Koen Blieck in een mural

Stad Gent: “Pastoor Koen Blieck wordt algemeen beschouwd als een pionier in het intercultureel samenleven. Hij lag in de Rabotwijk mee aan de basis van jeugdhuis ‘El Paso’, de speel-o-theek ‘Pipo’, ‘Chiro Mengelmoesch’ en de ‘Mandalaschool’. Hij was geliefd als bruggenbouwer tussen verschillende gemeenschappen in de wijk en kreeg in 2011 de tweejaarlijkse Samenlevingsprijs.”

Over ‘El Paso’ berichtten we eerder in de blog in 2022 en in 2020.

Lees ook op deze blog:

STAD – Gent, met haar veranderende skyline – Deel I: noordelijk

STRATEN – Vernieuwing ‘Nieuw Gent’ in opmars

STAD – Als ge “van de Kerkstroate” waart, waart ge achterlijk

STAD – De Rabotwijk van toen en nu

VOLK – Rabotwijk: de fabrieken, de arbeiders en hun dialect

Terug naar hoofdpagina

 

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STRATEN – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024
STAD – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024