STAD – Sportdomein ‘Storyplein’


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

STAD – 06 mei 2022Sport en vakantiewerking. Dit is in het kort waar “het Storyplein” voor staat. Het grote domein ligt helemaal aan het eind van Steenakker en Nieuw Gent. Veel Gentenaars, tenzij jeugdige sportbeoefenaars, komen er blijkbaar niet.

Het Storyplein is in de feiten een heus domein. Het is heel uitgestrekt, omvat een grote weide, meerdere voetbalvelden en vele paviljoenen. Het terrein paalt aan de autostrade, ter hoogte van – aan de overkant – de Ghelamco arena.

Lees verder onder de video

STORY/ CNUDDE

Van wikipedia leerden we dat het Henry Storyplein oorspronkelijk ‘Speelplein Désiré Cnudde’ heette. Cnudde was een Gents politicus die na WOII “verbrand” was, doordat hij zijn mandaat eerste schepen was blijven uitoefenen tijdens de bezetting onder het gezag van een collaborateur. Gevolg: ‘Speelplein Désiré Cnudde’ werd omgedoopt in ‘Henri Storyspeelplein’.
Cnudde was schepen van Onderwijs in Gent van 1933 tot 1934 en van 1939 tot 1944. Het nieuwe speelplein werd naar hem genoemd in 1934.
Henri Story op zijn beurt, overleefde WOII niet, nadat hij door de bezetter was opgepakt als politiek gevangene. Hij was naast provincieraadslid en gemeenteraadslid, ook schepen.
Naast het Henri Storyplein in Nieuw Gent, kreeg hij ook een straatnaam in Mariakerke: de Henri Storystraat.

SPORT, OOK SPEL

Op een informatiepagina van haar website benadrukt de Stad dat plein vooral een sportplein is, waar heel wat voetbalverenigingen actief zijn doorheen het jaar. Zowel clubs als school- en buurtverenigingen.
Er is ook een looproute en een speelplein.

TAL VAN WERKINGEN

Speelpleinen en vakanties gaan hand in hand. Op het terrein is ook de ‘Vakantiewerking voor kansarme gezinnen van het OCMW’ actief.
Dat hier een speelpleinwerking was en is, blijkt uit de aanwezigheid van de vele paviljoenen op het terrein. Er is ook een kantinegebouw. In oude dagen werden hier ook veel tentenkampen opgebouwd tijdens de vakantieperiode.
Van oudsher zijn hier ‘De Gentse Trekvogels‘ aanwezig. Van toen het plein nog naar Désiré Cnudde genoemd werd. De vereniging streeft naar ontspannings- en openluchtleven voor de jeugd. Dus ook speelpleinwerking. Ze is gekend voor haar vakanties aan zee voor minderbegoede jongeren.
Ook een scoutsgroep heeft er een vaste stek.

Verder: het departement Onderwijs baat er het internaat ‘Huis van het Kind‘ uit.
Dit is een netwerk van organisaties waar ouders en kinderen terecht kunnen voor alles rond opvoeden en opgroeien.

NIET ALTIJD HAPPY NEWS

Intussen veertien jaar geleden redde Stad Gent het speelplein van de totale verwaarlozing. Het Henri Storyplein werd heraangelegd. Volgens de krant De Standaard stonden er nog toiletten en douches van tachtig jaar oud.
Zeven jaar geleden werd het plein voorwerp van discussie in de gemeenteraad na aanhoudende klachten over asociaal gedrag van de uitbaters. Zo schreef Het Nieuwsblad.

Vier jaar geleden kondigde sogent nog een investering aan in scholen: “Op het Henri Storyplein in Steenakker komt een nieuwe basisschool voor 88 kinderen met een internaat voor 58 kinderen en lokalen die ook buiten de schooluren gebruikt kunnen worden voor jeugd- en speelpleinwerking.”
Drie jaar geleden kwam het plein negatief in het nieuws doordat er een grote vechtpartij was uitgebroken onder jongeren tijdens een voetbalwedstrijd.

Tijdens ons bezoek van vorige woensdag was alles rustig. Een aantal sportgroepen waren aan het voetballen op twee van de drie voetbalvelden, en één loopster maakte gebruik van de loopaccomodatie. Op de uitgestrekte weide was geen kat. Onbekend is onbemind bij inwoners die hogerop wonen in de stad? Nochtans is dit een mooi stuk open ruimte.

pic gent-geprent

VLUCHTELINGEN

In de voorbij jaren meldden de media geregeld over het feit dat de accomodatie van het Storyplein gedeeltelijk wordt aangewend om vluchtelingen op te vangen.
Vooral in de voormalige internaatsgebouwen van de verplegersgschool ‘Vesalius’ – de witte barak – die nu van de Stad is. Zo meldde Het Nieuwsblad.
Even werden er ook daklozen onder gebracht in de witte barak.

OP EN NAAST

Op en naast het terrein liggen het Stedelijk Internaat ‘De Kastanje‘ en de Campus Vesalius van HoGent voor paramedische en biomedische beroepen.

STEENAKKER-NIEUW GENT

Gentenaars kennen het verschil tussen Steenakker en Nieuw Gent, terwijl buitenstaanders beide wijken gemakkelijk over één kam scheren.
De Zwijnaardsesteenweg snijdt beide wijken letterlijk doormidden. Oude Gentenaars gaan nog praten over “over het zand”.
Aan de ene kant – incluis het Rerum Novarumplein – liggen voornamelijk de hoogbouwblokken, en aan de kant van Steenakker de sociale woningen met hun duidelijk naoorlogs karakter. Zo lazen we op Inventaris Onroerend Erfgoed.

Signaleren we nog dat in de buurt van de Muilaardstraat de Leebeek stroomt. Leebeek, van welke gezegd wordt dat ze deel uitmaakte van de legendarische Rietgracht rond Gent.

In de bottom van Nieuw Gent en Steenakker, tegen de autostrade met aan de overkant de Ghelamco arena… ligt het Henri Storyplein.
Je geraakt er door de Zwijnaardsesteenweg te volgen in de richting van Zwijnaarde, door links af te slaan ter hoogte van de Haardstedestraat en daarna rechts af te slaan bij de Muilaarstraat of bij Steenakker.

Terug naar hoofdpagina

 

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

STAD – ARTIKELOVERZICHT 2022-2023-2024