STRATEN – Nieuw-Gent voor ‘dummies’


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina


zie ook fotoalbum onderaan de pagina

STRATEN 07 juli 2016In het zuiden van de stad, richting Zwijnaarde, in de schaduw van het Universitair Ziekenhuis, UZ, ligt een groot gebied met sociale woningen – zowel   gezinswoningen als woontorens. Informatie van Stad Gent leert ons over deze stadsuitbreiding uit de moderne tijd: dat de behuizing daar vanaf de jaren ’50 gestadig uitbreidde, vooral nadat het UZ er werd ingeplant.

Wat al of niet ‘Nieuw Gent’ is, ligt gevoelig bij sommige Gentenaars. De strook langsheen het UZ, links van de Zwijnaardsesteenweg, vertrekkende van Steenakker naar het Storyplein, is dit niet. Dit is oud Gent. En zelfs daar heb je ‘oude’ en ‘nieuwe blokken’. Nieuw Gent ligt in de regel rechts van de Zwijnaardsesteenweg, kijkende naar Zwijnaarde. Wat de oude bewoners ‘het zand’ noemen.

Terug naar hoofdpagina

In onze benadering wordt de wijk ‘Nieuw Gent-UZ’ gedefinieerd als de zone van de Zwijnaardsesteenweg vanaf de Galglaan tot aan de Zwijnaarde-brug – incluis alle straten achter het UZ, zoals   Steenakker, alsook aan de andere kant, westelijke kant, van de steenweg. Namelijk de woningen achter en naast het Rerum-Novarumplein tot aan de achterliggende Oudenaardsesteenweg.

Dit doet natuurlijk geen afbreuk aan het feit dat de eerstgenoemde wijk als “oud Gent” mag beschouwd worden.

Terug naar hoofdpagina

Arduinstraat - Nieuw Gent - achter UZ
Arduinstraat – Nieuw Gent – achter UZ

Het is in de schaduw van de UZ-gebouwen dat het oudste gedeelte van de wijk, rond Steenakker, gedijt. Aan de overkant van de Zwijnaardsesteenweg rezen nadien de woontorens op. Later, aan dezelfde kant van de steenweg richting Zwijnaarde, kwamen daarna moderne eengezinswoningen. Op dezelfde hoogte van die laatste, maar aan de kant van Steenakker, kwamen dan de meest recente wooneenheden, een mix van eengezinswoningen en flats. Vandaag worden opnieuw flatgebouwen gebouwd – aan beide kanten van de steenweg.

Tot in de 20ste eeuw kende dit gebied een landelijk voorkomen met erg verspreide bewoning, naast een kleine arbeiderswijk uit de 19e eeuw aan de Gestichtstraat. Dit is vlakbij de grens   met Zwijnaarde. Aan de andere kant van dit gebied, namelijk meest noordelijk, tegen de stad aan – werd aan het eind van de 18e   het kerkhof van Sint-Pieters   aan het terrein aan de Noendries ingericht. Dit is bij   de De Pintelaan, waar ooit de eerste spoorlijn Gent-Kortrijk liep. De De Pintelaan, best gekend van   de voormalige ingang van het UZ, kruist de Galglaan, en loopt vanaf daar verder tot aan de   Oudenaardsesteenweg, als een dubbele laan met bomen.   Hierbij vormt ze een westelijke flank voor de wijk Nieuw-Gent.

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

map Nieuw Gent
map Nieuw Gent

De aanleg van de Ringvaart sneed, rond 1966, het gebied af van Zwijnaarde, en vormt meteen de huidige zuidelijke grens van de wijk Nieuw Gent – UZ. (De Ringvaart werd aangelegd tussen 1950 en 1969).

Op die plek werd het scholencomplex van Sint-Aloïs gebouwd in de jaren 30. Deze school voor buitengewoon onderwijs ligt in een groot park aan de Ebergiste De Deynestraat. Op hetzelfde groene terrein liggen ook gebouwen van de Sint-Paulusschool. De Deynestraat is een zijstraat van de Gestichtstraat – helemaal aan het eind van de Zwijnaardsesteenweg, bij de Ringvaart, de Ring en de Zwijnaardebrug.

Het UZ neemt een belangrijke plaats in de wijk in. Haar gebouwen – die de oostelijke flank vormen voor de wijk – werden in gebruik genomen vanaf de jaren 50 en sindsdien breidde het complex zich stelselmatig uit. Voor de komst van het UZ werden in de buurt van Steenakker al sociale woningen gebouwd, tijdens het interbellum. De verstedelijking van de wijk kwam volop op gang na WOII.

Vanaf de jaren zeventig, ten slotte, ontstond een nieuwe, grote sociale woonwijk aan de overkant, ten westen, van de steenweg. En dit zowel in eengezinswoningen als – hoofdzakelijk aan de westkant – in woontorens.

Terug naar hoofdpagina

Rerum-Novarumplein - toekomstig Multihuis opent in sept. 2016
Rerum-Novarumplein – toekomstig Multihuis opent in sept. 2016

Zoals bekend, behoort de wijk Nieuw Gent tot de zorgwijken in de stad, gezien de lage ‘welvaartsindex’, vergelijkbaar met de wijken: Bloemekenswijk, Brugse Poort, Rabot, Muide-Meulestede en Sluizeken-Tolhuis-Ham. Het stadsbestuur heeft plannen om de wijk nieuw leven in te blazen.

In het najaar – vermoedelijk in september al – komt er aan het Rerum-Novarumplein een zogenaamde ‘Multihuis’ met een klusatelier, een doorgeefwinkel en een ontmoetingsruimte. Lees meer over de plannen op de site van Stad Gent. F.D.

Muziek: Vlucht van de Hommel. Uitvoeringen door Nikolai Rimsky-Korsakov en Yuja Wang

Lees ook op deze blog:

Buurtfeest en rommelmarkt Rerum Novarumplein, Nieuw Gent 2022

 

Feest Rerum-Novarumplein, Nieuw Gent 2019

 

 

STRATEN – Vernieuwing ‘Nieuw Gent’ in opmars


Gent - Nieuw Gent --

klik rechts op foto voor meer beelden

 

Lees meer op deze blog:

STRATEN in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
STRATEN in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT