Gents wetenschapper Van Montagu: geen sant in eigen land


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Het tumult op het patattenveld

Hij kreeg veel weerstand met zijn genetisch gemodificeerde organismen. Hij is teleurgesteld door het beperkte draagvlak ervoor binnen de landbouw in ons land en in Europa, in tegenstelling tot grote delen van de wereld.

OPINIE05 mei 2016 – Vijf jaar geleden in mei ontstond er tumult op een proefveld met genetische gemanipuleerde aardappelen in Wetteren. Tegenstanders vernielden een deel van de planten. Genetische manipulatie van planten verdeelt de opinies sinds de ontwikkeling van deze technologie door Gentenaar Marc van Montagu aan UGent.

Terug naar hoofdpagina

UGent had een honderdtal patattenplanten aangeplant die bestand zouden moeten zijn tegen de aardappelziekte, die – zo werd gezegd – de boeren jaarlijks tientallen miljoenen kost. Ondanks de vernieling van de actievoerders konden het gros van de patatten in september van 2011 probleemloos geoogst worden.

Marc van Montagu –   geestelijke vader van de ggo’s, doctor in de biochemie, professor, baron, winnaar van de ‘Nobelprijs voor Voedsel en Landbouw’ en meer – maakte school met zijn Laboratorium voor Genetica, Campus Ledeganck. In 1982 startte hij   in het Technologiepark van Zwijnaarde met zijn collega Jozef Schell de spin-off ‘Plant Genetic Systems’. Kapitaal kwam van investeerders in eigen land en van het Californische AGS. Eind vorige eeuw richtte hij nog CropDesign op. Een paar jaar later werden de spin-off bedrijven verkocht aan het Duitse Bayer   en Roche Research, Florida.

Terug naar hoofdpagina

Marc van Montagu – dit jaar wordt hij 83 – heeft zich dikwijls geërgerd aan, wat hij noemde, de “bon ton” om tegen gemanipuleerde gewassen te zijn. Hij kreeg veel tegenkanting van Greenpeace en andere milieuorganisaties.

Wetteren 2011 - pic standaard.be
Wetteren 2011 – pic standaard.be

Tegenstanders van gentechnologie wijzen onder meer op de mogelijke gevaren voor de gezondheid. De professor heeft dit argument steevast als onterecht aangeduid. Hij beoogde voedselzekerheid voor de hele wereldbevolking. En hij beoogde een minder vervuilende landbouw, gezien gentechnologie allerlei chemische verdelgingsproducten onnodig zou maken.

Of het voorzorgsprincipe primeert op de voedselvoorziening in de wereld is slechts één debat. Met andere woorden. Zijn de tegenstanders te voorzichtig en laten ze daarbij de kans schieten om honger in de wereld te bestrijden?

Terug naar hoofdpagina

♦ ex-directeur van het Departement Planten Systeembiologie van UGent
♦ professor emeritus Ugent
♦ wetenschappelijk adviseur bij het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)
♦ bij het Instituut voor Planten Biotechnologie voor de Ontwikkelingslanden (IPBO)
♦ co-winnaar van de “World Food Prize 2013”
♦ hij ontving nog meerdere internationale prijzen
♦ geëerd met de titel ‘baron’

 

Lees ook op deze blog:

VERHALEN & OPINIE in 2016 – ARTIKELOVERZICHT
VERHALEN EN OPINIE in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT
Marc Van Montagu - pic Michiel Hendryckx
Marc Van Montagu – pic Michiel Hendryckx

Er zijn echter ook andere hangijzers in de schaduw van gentechnologie. Greenpeace waarschuwt voor het monopolie op voedsel door bedrijven. Volgens haar zouden zowat tien van ’s werelds grootste bedrijven 70% van de zadenmarkt domineren. Drie onder hen zouden de helft van de zadenmarkt beheersen. Door het niet regenerend maken van de zaden zouden de boeren afhankelijk worden van de industrie, die haar vondsten in patenten giet.

Ledeganckstraat UGent Campus Wetenschappen
Ledeganckstraat UGent Campus Wetenschappen

Het gebruik van gemanipuleerde zaden is nog onbetekenend op wereldniveau. Het is vooral zaak in de VS, waar Monsanto op dit gebied de plak zwaait. De VS zet de EU en de rest van de wereld natuurlijk onder druk om mee te stappen. Ook in de ‘TTIP‘ onderhandelingen.

In de EU is er een richtlijn terzake met een aantal strenge voorwaarden. Geen verbod. Naar verluidt zijn de helft van de lidstaten gekant tegen ggo’s.

Terug naar hoofdpagina

Tot op vandaag is niet bewezen dat genetisch gemanipuleerd voedsel schadelijk zou zijn voor de gezondheid en milieu. Er is natuurlijk geen zicht op de langetermijneffecten. Anderzijds is het wel voorspelbaar dat een monopolisering van zaaigoed door enkele bedrijven niets goeds in zich draagt.

Proefveld Wetteren - pic hln.be
Proefveld Wetteren – pic hln.be

Een deel van de weerstand in het ggo-verhaal, zit hem natuurlijk mede in een oud zeer: het gebrek aan maatschappelijk-ethisch debat in het zog van technologische doorbraken en implementaties. Denk maar aan de wijze waarop kernenergie zijn intrede deed. F.D.

Naar Facebook

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN