GENTSE WINTER 2020-2021 02 november 2020  Nee, hij komt niet… de Sintis de titel van deze zesde editie van  ‘Gentse Winter 2020-2021’. Met o.a.: De Lijn en de ontbrekende verluchting op de bussen…, mensen die dur de comprenure zijn en een formidabel verhaal over treinen die door paarden getrokken werden aan de Zuid. En meer.

Kan mij iemand uitleggen waarom de buschauffeurs van De Lijn van hun directie nog niet de richtlijn hebben ontvangen om, indien mogelijk, tijdens het rijden een van de dakvenstertjes of een zijraampje open te laten? Nu we met zijn allen weten dat het COVID-19-virus niet enkel via contact, speeksel, maar ook via uitgeademde wasemingen wordt verspreid? Het is een pest om de bus te nemen… gezien die haast nooit verlucht is. Moet eerst iemand met een hamertje op directionele hoofden kloppen? Dur de comprenure
Sommige mensen zijn hopeloos. Ze kunnen zich niet wegstoppen achter het feit dat ze schotelantenneburger zouden zijn, Netflixer die geen nieuws kijkt, noch Instagrammer of dies meer. Ze heten gewoon “Piet Snot” en zijn Vlaamser dan Vlaams en toch hebben ze het niet gesnapt. Kijk hoe ze hun mondmasker opzetten: de doek onder de neus?! En zo gaan ze minutenlang in de bus staan. Evenzeer Dur de comprenure

De Pintelaan – bakkerij Aernoudt – De Sint komt dit jaar … NIET… naar de stad.
Bekijk de reportage over de komst van de Sint vorig jaar… met de boot bij de Stadsbibliotheek!
Hij stond in de buurt van het UZ: de oldtimer Volkswagen LT 28 camionette. Vanaf 1974 werd de LT 1 gebouwd. In 1996 volgde de – eveneens samen met Mercedes ontwikkelde – LT 2.
Van Didier Ysebaert in facebookgroep ‘Gent by picture‘: Ongelooflijk verhaal! Over de rondboogdoorgangen in het neo-klassieke gebouw aan het Graaf van Vlaanderenplein – en aan de achterzijde, de Tweebruggenstraat: “De rondboogdoorgangen bevinden zich op de plaats waar vroeger de goederentreinen van het Zuidstation naar het Stapelplein reden. Deze treinen moesten de eerste jaren door paarden getrokken worden, omdat de locomotieven teveel geluidshinder zouden geven aan de school in de Tweebruggenstraat.”
Halloween-achtig. De onthoofding van de heilige Livinus ofte Sint-Lieven. Van deze heilige werd beweerd dat hij – toen hij onthoofd werd – met zijn hoofd onder zijn arm naar huis liep om daar te sterven… Hij zou zijn aangevallen door een groep heidenen die zijn tong uitrukten en hem het hoofd afsloegen. Hoe Halloween-achtig is dit alles niet!? En hoe dicht komt de actualiteit soms bij de fictie!? Lees ook: Een valse heilige in Ledebergkerk – pic thuisinhoutem.be
Meer van Didier Ysebaert in facebookgroep ‘Dat és mijn Gent‘ over de wachttoren ‘de Peperbus’: “De Peperbus is de enige overblijvende getuige van de 17de-eeuwse stadsomwalling tussen de Heuvelpoort en de Kortijksepoort. Het torentje in zandsteen werd gebouwd in 1658/1659 als onderdeel van een nieuw bastionstelsel, dat de oude middeleeuwse stadsmuren verving en Gent moest beschermen tegen artilleriebeschieting. Het werd samen met een tweede, inmiddels verdwenen torentje gebruikt als uitkijkpost op de bakstenen muur tussen Leie en Schelde die het Sint-Pietersdorp ter hoogte van Ter Plaeten afbakende. De toren kreeg de naam Peperbus omwille van zijn typerende vorm en is een beschermd monument sinds 1987 en werd in 2019 volledig gerestaureerd.”
Decorbouwer De Muur bvba pootte dit dubbel straatsalon neer op het kruispunt Noendries, Ruststraat, Fritz de Beulestraat en Frank Baurstraat. Het draagt het opschrift ‘De Code’. Iemand hing aan een stoel een pamfletje tegen corona???
Het opschrift ‘Ussie‘ wijst op een speelcontainer. Deze zijn bedoeld als “leuke speel-/zitelementen”. Eerder is dit echter dood straatmeubilair…

Het stond in hln.be: De restauratie van de Sint-Barbarakerk is eindelijk gestart: Enkele jaren geleden gebruikte de nabij gelegen school de kerk nog als fietsenstalling.

Meer restauratienieuws. De achterkant van Vooruit ‘kantelt’ waarschuwen de uitbaters. Er moest ingegrepen worden. En terwijl ze toch bezig waren, kreeg ook de vloer van de Concertzaal een grondige make-over
Het stond op de newssite van VRT NWS: Gedragseconoom Mathias Celis van UGent maakte als masterproef een onderzoek over nudging om wildplassen in de stad tegen te gaan. “Vrij vertaald betekent nudgen het geven van een zacht duwtje in de goede richting, zonder hierbij de keuzemogelijkheden in te perken. Een eerste experiment, op de Vlasmarkt, werkte met de afbeelding van voetjes op de grond die leiden naar het dichtsbijzijnde toilet. – pic vrt nws

An Hernalsteen op facebook… Het kan (door haar) niet genoeg gezegd worden: het enige echte Campo Santo kerkhof ligt in Mariakerke! “In het Gentse Stadsmagazine van november… Niet Sint-Amandsberg, maar wel Mariakerke heeft een echt Campo Santo: een kruisvormig kerkhof met een gaanderij.”
Lees ook op deze blog: Boeketje begraafplaatsen en Update Zuiderbegraafplaats
Danny De Paepe slaat de nagel op de kop middels een getekende handleiding voor het denkbeeldige Zweedse “ligmeubel” Kövid. Dit, op facebook. Of moest ik zeggen: de nagel in de doodskist! Wat een terecht sarcasme ten aanzien van allen die vorig weekend aanschoven bij de Ikea… Eenzeer: dur de comprenure
Noodgedwongen moet iedereen weer huiselijke gezelligheid opzoeken. Het lichtpuntje, weetjewel?
Wat verenigt Willem I en de Gentse families Huyttens-Kerremans en De Bast-De Hert?
Willem I, met standbeeld op de Bisdomkaai, gaf een voorzetje aan een machinebouw-atelier aan de Leiekaai van eerstgenoemde familie – atelier, dat werd overgenomen door een familie wonende in een herenhuis aan Coupure Rechts/Iepensteeg en die deze als fabriek liet uitgroeien tot wereldspeler ‘Le Phoenix‘.

Twee jaar geleden, eind oktober, naar aanleiding van het feest voor Willem I, hadden we overal draaiorgels in de stad.

x

Lees meer op deze blog:

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook