STRATEN – Francisco Ferrer; nacht, zomer, winter


header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina


STRATEN 08 juni 2016Zomer, winter & dag en nacht aan de Francisco Ferrerlaan en het Van Beverenplein.   Foto’s genomen in 2013. En wie was Ferrer?

Terug naar hoofdpagina

Ferrer; in de bres voor ‘anarchistisch’ onderwijs

Francisco Ferrer werd in het midden van de 19e eeuw geboren in het Catalaanse   Barcelona en in 1909 ter dood veroordeeld door de toenmalige Spaanse koning Alfons XIII. Zijn executie veroorzaakte internationaal protest omdat hij geen criminele feiten had gepleegd – enkel had hij een   onkerkelijke en socialistisch-anarchistische zienswijze, die hij in zijn vijftig, zelf opgerichte, scholen in de praktijk omzette.

Lees ‘anarchisme’ in de zin van: samenlevingsvorm waarin mensen naast elkaar   leven zonder een hogere macht of autoriteit.

Terug naar hoofdpagina

Barcelona. Eerder had hij een aantal jaren in ballingschap geleefd in Parijs   omdat hij steun had verleend aan een   opstand tegen de koning. Na zijn terugkomst in   Spanje, na de eeuwwisseling, opende hij een aantal scholen die   functioneerden volgens zijn inzicht.

Toen vijf jaar later een medewerker   beticht werd van betrokkenheid in een aanslag tegen de koning werd hij zondermeer als een medeplichtige beschouwd. Hij   werd gearresteerd en zijn scholen   moesten dicht, maar dit alles werd ongedaan gemaakt na internationaal protest.

Terug naar hoofdpagina

In 1909 braken in Barcelona   anarchistische opstanden uit, en zonder dat daar hard bewijs voor bestond, werd hij weerom van betrokkenheid beschuldigd. Hij zou op dat moment niet eens in het land zijn geweest. Ferrer maakte een golf van sympathie los in Europa. Niet in het minst van de opkomende socialistische   beweging met haar antikatholieke houding. Uiteraard ook van anarchistische bewegingen die toen overal in Europa opdoken.   Het protest in de Europese landen heeft zijn executie echter niet kunnen verhinderen.

Terug naar hoofdpagina

Fransisco Ferrer
Francisco Ferrer

In Parijs ontwikkelde Francisco Ferrer zijn eerste ideeën voor ‘moderne scholen’, voortbouwend op de tradities van het vrije onderwijs, geradicaliseerd door anarchistisch-socialistische idealen. Volgens Ferrer was het bestaande schoolsysteem een instrument van de heersende klasse, gericht op dienstbaarheid. Hij geloofde in een systeem op basis van spontaniteit, gericht op zelfontplooiing, geestelijke onafhankelijkheid en volledige emancipatie van het individu.

Lees ook op deze blog:

Zondagmarkt op het Van Beverenplein

 

 

Lees ook op deze blog:

STRATEN in 2016 - ARTIKELOVERZICHT
STRATEN in 2016-2017 – ARTIKELOVERZICHT
Francisco Ferrerlaan zomer 2013 (11)
Ferrerlaan Gent

Als eerbetoon werden na zijn dood in tal van landen een straat naar hem genoemd. Zo ook in Gent: de Francisco Ferrerlaan. Deze laan ligt temidden van de zogenaamde ‘Bloemekeswijk’ die “opgefleurd” wordt door straatnamen als: Hortensiastraat, Geraniumstraat, Fuchsiastraat, Mimosastraat, etc.

Francisco Ferrerlaan zomer 2013 (14)De Ferrerlaan vormt – samen met de Frans Van Ryhovelaan – (Wondelgemnaar, bezieler van de ‘Gentse Republiek‘ in de 16e eeuw) een grote as tussen de Brugse Vaart/ Nieuwe Vaart en het Edmond Van Beverenplein (Socialistisch voorman, tweede helft 19e eeuw), richting Wondelgem.

Francisco Ferrerlaan nacht 2013 (5)Dit stadsgedeelte kwam tijdens de tweede helft van de 19e eeuw en het begin van de 20e eeuw tot ontwikkeling. Eerste grote realisaties waren de aanleg van de Westerbegraafplaats en de inplanting van het psychiatrische instituut Guislain.

Francisco Ferrerlaan nacht 2013 (20)Thans is het een van de wijken in Gent die bijzondere aandacht vereisen, gezien de lage ‘welvaartsindex’, vergelijkbaar met de wijken: Nieuw Gent, Brugse Poort, Rabot, Muide-Meulestede en Sluizeken-Tolhuis-Ham. F.D.

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook