EVENT – Rommelmarkt aan het Rommelwater van de Visserij

header copie - aangepast persblog.be - kopie (2)persblog.be – Verhalen uit en over Gent – naar hoofdpagina

Bekijk het videoverslag – leer ook over de geschiedenis van deze stadswijk

EVENT05 augustus 2019 – Zalmstraat, Snoekstraat, Karperstraat, Forelstraat… – De “Visserijstraten” tussen de Ferdinand Lousbergskaai enerzijds, en anderzijds de Vlaamse Kaai en de Heernislaan, waren afgelopen weekend het toneel van een tradionele rommelmarkt. Leer meer over dit stadsdeel.

 

Wist je dat het Scheldewater van het Visserijkanaal in vervlogen tijden het “rommelwater” werd genoemd? Dit kwam omdat daar waterraderen draaiden voor de energievoorziening van de fabrieken.

Achtervisserij – vanop de Jongenstragel – Magazijn Peting 1863

En die moeten een hels lawaai ofte gerommel veroorzaakt hebben. Vandaar die naam. De getijdenveranderingen werden gemanipuleerd op basis van de waterniveauverschillen tussen het Visserijkanaal en de Nederschelde.

Achtervisserij vanaf de Jongenstragel–Tabaksfabriek Van Heuverszwyn 1894

De fabrieken stonden op het langgerekte eiland tussen Visserij en Nederschelde. Toen de fabrieken in de loop der tijd naar de huidige voorhaven verhuisden, vestigde de burgerij zich in de achtergebleven fabriekseigenaarswoningen. Daar heeft de Visserij haar naam van chic aan te danken.  Lees op deze blog: Waarom het Visserijkanaal naast de Nederschelde?

De naam van het meer noordelijk gelegen parkje, incluis citeetje, herinnert nog aan de tijd van de waterraderen: het Rommelwaterpark.

Rommelwaterpark – zijstraat Kasteellaan

Het gebied daar heet van oorsprong Heernis of Heirnis. Tot in de tweede helft van de 19e eeuw werd er voornamelijk aan kleinschalige landbouw gedaan. Daar kwam verandering door de aanleg van het treinspoor, het dempen van de –  tijdens de middeleeuwen – gegraven Rietgracht Lees over de Rietgracht in ons verhaal over de Tienmeterstraat en de oprichting van de noordelijk gelegen – bij de Dampoort – fabriek Baertsoen-Buysse.

Later werd bij het terrein van het textielbedrijf de Malmar opgericht: een metaalverwerkend bedrijf – een belangrijke toeleverancier van Volvo Trucks – dat daar tot 1997 gevestigd was. In de middeleeuwen was op die plek het Bijgaardepark, een recreatieoord voor de monnik-imkers van de Sint-Baafsabdij. Er werden bijen gekweekt. De bijenwas diende voor de aanmaak van kaarsen. Lees over Malmar en Baertsoen-Buysse en het Bijgaardepark op deze blog: Fabriek wacht op co-housing

Malmar
Malmar: tijdelijk moestuin in bakken

Het gebied ging dan geleidelijk verstedelijken. De naam Heernis – in de Heernislaan bij de spoorlijn – verwijst nog naar het rurale. Heernis zou een verbastering zijn van ‘heide’. Op die heide-weiden graasde vee.
Lees ook op deze blog: Het vroegere buurtleven in Ursula’s wijk

Wijk tussen Lousbergskaai – Vlaamse Kaai – Heernislaan (aanklikbaar om uit te vergroten)

Het gebied sluit ook aan bij “Scheldeoord”, de straten bij de Zeeschelde, en bij de Machariuswijk. Het wordt soms in één adem: ‘Macharius-Heernis-Scheldeoord’ genoemd.

Lees ook op deze blog:

 

 

Deze rommelmarkt in 2022

 

 

Waarom het Visserijkanaal naast de Nederschelde?

 

 

Fabriek wacht op co-housing

 

 

Het vroegere buurtleven in Ursula’s wijk

 

 

Rommelmarkt Van Brugse Poort naar Scheldeoord – op zaterdag

 

 

Terug naar hoofdpagina

NAAR ARCHIEVEN

Naar Facebook

Lees ook op deze blog:

EVENT – ARTIKELOVERZICHT 2019